06:28, Czwartek, 23 Października 2014
A+ A A-

Milionowy kontener w DCT Gdańsk

1dctnewDCT Gdańsk oficjalnie wstąpił do prestiżowego grona skupiającego terminale kontenerowe przeładowujące milion i więcej TEU rocznie. Po zaledwie sześciu latach od powstania, DCT Gdańsk stał się hub portem dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji, bramą prowadzącą do Polski i pozostałych krajów nadbałtyckich. Terminal przeładował milionowy kontener 2013 roku w czasie obsługi statku Mærsk Mc-Kinney Møller 15 listopada br.

To prawdziwy krok milowy nie tylko dla samego terminalu, ale przede wszystkim dla całego przemysłu kontenerowego w Polsce. Przez dekady polski rynek towarowy obsługiwany był za pośrednictwem portów zagranicznych. Wraz z powstaniem DCT Gdańsk polscy importerzy i eksporterzy zyskali niezawodnego i wydajnego partnera, zapewniającego najwyższe międzynarodowe standardy obsługi.

- Polski przemysł kontenerowy jest młody i wciąż poszukuje swojej tożsamości na rynku międzynarodowym. Przez długi czas Polska postrzegana była jako marginalny gracz w światowych przewozach towarowych i zarówno klienci terminali, jak i sami operatorzy terminalowi nie wierzyli, by można było zmienić tę pozycję. DCT Gdańsk wypełniło pewną lukę i odpowiedziało na zapotrzebowanie rynku przyciągając  na Bałtyk bezpośrednie połączenia oceaniczne z Dalekiego Wschodu oraz przyjmując rolę lidera zmian wzorców handlowych w regionie Morza Bałtyckiego. Gdańsk stał się tym samym niezwykle ważnym ogniwem łączącym rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji z rynkami azjatyckimi – mówi Maciek Kwiatkowski, Prezes Zarządu DCT Gdańsk. – Kluczowym zadaniem, jakie stoi teraz przed regionem, jest utrwalenie modelu transportu kontenerowego z jednym głównym hubem portowym w Gdańsku oraz wydajnymi i nowoczesnymi terminalami w pozostałych kluczowych portach Bałtyku, obsługującymi lokalne połączenia. DCT Gdańsk skutecznie sprawdza się w roli bramy, mając do tego naturalne uwarunkowania geograficzne takie jak głębokość wody przy nabrzeżu, dogodne podejście do portu, czy możliwość swobodnej rozbudowy, dlatego pozostałe porty, w tym w szczególności porty polskie, powinny położyć nacisk na wyspecjalizowanie się w działalności wspierającej rozwój tego modelu, co pozwoli z czasem na rozdzielenie rynku Azja – Europa na rynki Daleki Wschód – Europa Zachodnia i Daleki Wschód – Bałtyk i doprowadzi do poważnego wzrostu znaczenia naszego regionu w przewozach towarowych na świecie.

Poprawiono: piątek, 15, listopad 2013 10:56

Odsłony: 1084

Holistyczne podejście jest kluczowe dla zarządzania przestrzenią morską

1morzePlanowanie przestrzenne na terenach morskich musi uzględnić właściwy stan ekosystemów na równi z interesem ekonomicznym.

Dziś, eksperci z zakresu planowania i zarządzania obszarami morskimi, spotykają się w Wilnie by przedyskutować rozwój i zarządzanie przestrzenią morską w Unii Europejskiej. Oceana w swojej prezentacji podczas wydarzenia podkreśla, że planując wykorzystanie zasobów i przestrzeni oraz rozwój regionów morskich nie można zapominać o wrażliwych ekosystemach. Jest to szczególnie istotne w przypadku Morza Bałtyckiego, ze względu na jego zamknięty charakter oraz niewielką powierzchnię w porównaniu z ilością interesariuszy z niej korzystających.

„Zdrowie ekosystemów powinno znajdować się w centrum wszelkich działań związanych z planowaniem przestrzennym, a sam proces planowania musi uwzględniać zapisy Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej i Dyrektywy Siedliskowej”, mówi Hanna Paulomäki, menadżer Projektu Bałtyckiego w Oceanie.

Planowanie przestrzenne obszarów morskich to process planowania działalności ludzkiej na morzu z uwzględnieniem różnych grup interesu, w tym rybaków, transportu, turystyki czy inwestorów budowlanych. Proces planowania powinien być prowadzony całościowo i brać pod uwagę zarówno interes ekonomiczny, turystykę z rekreacją i ochronę ekosystemów morskich, oraz wzajemny wpływ wymienionych czynników na siebie. Na przykład budując morską farmę wiatrową czy  planując nową trasę transportową, nie można nie uwzględnić wpływu tych inwestycji na organizmy żyjące w morzu, na których opiera się istnienie rybołówstwa, turystyki morskiej i rozwój regionów przybrzeżnych.

Oceana, jako zwolennik holistycznego podejścia do procesu planowania przestrzennego podkreśla, że jest ono szczególnie istotne w przypadku Bałtyku. Krótkowzroczne przedkładanie interesów ekonomicznych nad kompleksowe planowanie, w połączeniu ze skomplikowaniem procesu zarządzania przestrzenią przez dziewięć krajów nadbałtyckich, może stanowić poważne zagrożenie zrównoważonego rozwoju regionu.

„Aby proces planowania przestrzennego na Bałtyku działał jak należy, wszyscy interesariusze muszą razem stworzyć strategię rozwoju pamiętając jednocześnie, że warunkiem wstępnym do wszystkich dyskusji powinno być podejście ekosystemowe”, mówi Andrzej Białaś, doradca ds. polityki morskiej UE w Oceanie.

Poprawiono: piątek, 15, listopad 2013 10:52

Odsłony: 450

Zarząd Portów do prezydentów Szczecina i Świnoujścia: Obniżcie stawki

1portszczecinptakObniżenia stawek za wieczyste użytkowanie gruntów będzie domagać się od prezydentów Szczecina i Świnoujścia zarząd portów w tych miastach.

Według dyrekcji, władzom miast pozwala na to ostatnie rozporządzenie rządu w tej sprawie.

- Wniosek trafi do Piotra Krzystka i Janusza Żmurkiewicza jeszcze w tym tygodniu - mówi Aneta Szreder-Piernicka z Zarządu Portów. - Potem będziemy czekać na decyzje, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Prezydent Szczecina nie chce powiedzieć, jaka będzie jego odpowiedź na pismo. - Jest procedura, która musi być przeprowadzona. Argumenty będą przeanalizowane przez naszych prawników. Na dziś opinie prawne mówią, że nie ma podstaw do obniżenia stawki. Po zapoznaniu się z argumentacją, zapadnie ostateczna decyzja - zapowiada Krzystek.

Od kilku lat spółki portowe w Szczecinie i Świnoujściu płacą dziesięciokrotnie większe opłaty za użytkowanie terenów niż firmy w Trójmieście. To dlatego, że tamtejsi prezydenci uznali porty za obiekty ważne dla obronności kraju. Zgodnie z przepisami pozwala to na obniżenie stawek.

Władze Szczecina i Świnoujścia nie chcą obniżyć stawek, dopóki nie pozwoli na to specjalna ustawa, którą mają przygotować posłowie.

 

Źródło: radioszczecin.pl

Poprawiono: czwartek, 14, listopad 2013 10:41

Odsłony: 554

Kwesta podliczona. Kapitanowie i studenci uzbierali 14 tysięcy

1kwestaPonad 14 tysięcy złotych na remont pomnika "Tym, którzy nie powrócili z morza" na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie udało się zebrać podczas kwesty w dniu Wszystkich Świętych.

O datki do puszek prosili m.in. kapitanowie szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej, studenci Akademii Morskiej oraz uczniowie szkół ze Szczecina.

Komitet Opieki nad Pomnikiem przeznaczy te pieniądze na utrzymanie i renowację monumentu. Ten powstał ponad 20 lat temu z inicjatywy kapitana żeglugi wielkiej Adam Huza.

Pieniądze na jego budowę przekazały załogi statków, rodziny marynarzy, szkoły i zakłady pracy.

Pomnik przedstawia pokład okrętu zalewany przez fale. Są też tabliczki z nazwami zatopionych statków i nazwiskami zmarłych marynarzy.

 

Źródło: radioszczecin.pl

Poprawiono: czwartek, 14, listopad 2013 10:34

Odsłony: 1016

Grupa OT Logistics zwiększa przychody i marżę

1otlogisticsSkonsolidowane przychody OT Logistics po III kwartałach br. wyniosły 367,6 mln zł i były wyższe o 2,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Szczecińska Grupa transportowo-spedycyjno-logistyczna do końca września br. wypracowała marżę brutto ze sprzedaży o wartości 55,2 mln zł czyli o 13,2% wyższą niż w ciągu pierwszych 9-u miesięcy 2012 roku. Zysk netto Grupy Kapitałowej wynosi po III kwartałach 2013 roku 9,75 mln zł.

- Mimo wzrostu przychodów i marży brutto ze sprzedaży zanotowaliśmy po trzech kwartałach spadek zysku operacyjnego. Wpływ na taki stan rzeczy miały działania związane z realizacją podstawowych założeń naszej strategii, czyli rozwoju grupy poprzez akwizycje spółek portowych i spedycyjnych oraz pozyskanie terenów w porcie gdańskim. Ponieśliśmy dodatkowe koszty w wysokości 2,5 mln zł związane m.in. z tymi inwestycjami w tym z analizami finansowymi i prawnymi. Dokończenie rozpoczętych projektów będzie niewątpliwie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe naszej grupy kapitałowej w perspektywie kolejnych kwartałów – powiedział Piotr Chajderowski, prezes zarządu OT Logistics S.A.

Wpływ na wyniki Grupy OT Logistics miała również powódź, która objęła część tras żeglugowych na rzece Łabie oraz strajki pracowników administracji dróg wodnych na terenie Niemiec.
Z kolei na poprawę rentowności działa zmiana struktury przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej dzięki wzrostowi segmentu przewozów i usług transportowych oraz usług portowych.

Zgodnie z deklaracjami akwizycyjnymi, zapisanymi w prospekcie emisyjnym spółki, OT Logistics przymierza się do zakupu Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. (BTDG). Środki pochodzić będą ze sprzedaży akcji w ofercie publicznej z której firma pozyskała 30 mln zł. Zakończenie procesu po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i zgód, powinno nastąpić w I kw. 2014 r. Ze środków własnych OT Logistics zakupi (proces jest w trakcie realizacji), pakiet kontrolny 75 proc. akcji C.Hartwig Gdynia. Transakcja ta powinna zakończyć się na początku 2014 r.

 

Poprawiono: piątek, 15, listopad 2013 10:49

Odsłony: 984

logo

Copyright © 2012-2013