Menu
A+ A A-

Pieniądze z Unii dla przemysłu stoczniowego

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej: Pieniądze z Unii dla przemysłu stoczniowego 47. uczestników reprezentujących 32 firmy w dniach 21-23 maja dyskutowało podczas Seminarium Szkoleniowego w Pogorzelicy, pt. "Pozyskiwanie funduszy dla firm branży stoczniowej i producentów konstrukcji wielkogabarytowych oraz dla firm serwisowych" zorganizowanego przez Zachodniopomorski KLASTER MORSKI.

Zaproszeni prelegenci: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Biura ds. Unii Europejskiej Banku Handlowego, Noble Banku, Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego, Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości, towarzystwa klasyfikacyjnego TÜV NORD Polska i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, zgromadzeni w sali konferencyjnej wraz z przedstawicielami kadry zarządczej firm, dyskutowali na temat skutecznego wsparcia dla przedsiębiorstw w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020, ze szczególnym uwzględnieniem sektora stoczniowego. Tematami towarzyszącymi były również: kredyt technologiczny na innowacje w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, możliwości pozyskania kapitału na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa wraz ze strategią aplikowania o fundusze na działalność rozwojową oraz rola jednostek badawczo - rozwojowych w procesie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. W kwestii podstaw prawnych dotyczących planu inwestycyjnego dla Europy z wyszczególnieniem branży stoczniowej i morskiej wypowiadał się radca prawny Klastra. Podczas spotkania poruszono również zagadnienia ubezpieczeniowo - podatkowe przedsiębiorstw z sektora stoczniowego w ujęciu bezpieczeństwa prawnego realizacji kontraktów oraz możliwości nawiązania współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Harmonogram spotkania pierwszego dnia podzielony był na dwa bloki, natomiast trzeciego dnia  odbyły się konsultacje dla firm, gdzie rozważano konkretne przypadki, udzielano porad oraz wymieniano subiektywne opinie w kwestiach dotacji na rozwój środków produkcji, podnoszenia kwalifikacji pracowników i współpracę z sektorem nauki w zakresie innowacji.

Seminarium Szkoleniowe w Pogorzelicy było doskonałą okazją nie tylko do omówienia tematów wsparcia finansowego, kierowanego tam, gdzie wdrażane będą innowacje, wysokie technologie i realizowane cele regionalnych specjalizacji, ale również okazją do spotkania networkingowego, wymiany informacji i doświadczeń przedstawicieli firm branży przemysłowej, stoczniowej i serwisowej. Zadowolenie i pozytywne komentarze uczestników skłoniły organizatora do podjęcia decyzji o organizacji kolejnej edycji Seminarium Szkoleniowego we wrześniu br. 

 

Zachodniopomorski Klaster Morski 

 

Transport intermodalny w Polsce - przyszłość i inwestycje infrastrukturalne (Cz. II)

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Transport intermodalny w Polsce - przyszłość i inwestycje infrastrukturalne (Cz. II)Pozycja Polski jako kraju tranzytowego nie wystarczy do szybkiego nadrobienia strat w dziedzinie rozwoju transportu intermodalnego. Przedstawiciele portów oraz eksperci z branży logistycznej podsumują wyzwania stojące przed tą gałęzią transportu w naszym kraju.

Inwestycje portowo-kolejowe

- Wolumen kształtujący się na obecnym poziomie nie jest dla nas satysfakcjonujący. Przewozy intermodalne koncentrujemy w Terminalu Promowym w Świnoujściu. Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście podejmuje działania skierowane na zmianę tego stanu rzeczy. Jednym z takich działań jest m.in. budowa szóstego stanowiska promowego w Świnoujściu oznaczonego nr 1. Inwestycja jest już w końcowej fazie realizacji. Nowe stanowisko promowe umożliwi nam przyjmowanie dużych jednostek promowych o długości maksymalnej do 220 m. Takie promy już wkrótce będą stosowane na rynku przewozów. Planowana jest również przebudowa stanowisk promowych nr 5 i 6. Przygotowaliśmy już stosowną dokumentację, wniosek został złożony. Czekamy na decyzją Brukseli. Modernizacja w tym rejonie umożliwi nam przyjmowanie jednostek o długości do 265 m. Wszystkie wymienione tu operacje doprowadzą do znacznego wzrostu wolumenu operacji intermodalnych - referuje Monika Woźniak - Lewandowska, Specjalista ds. komunikacji i PR z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Rozwój infrastruktury kolejowej zajmuje równorzędne miejsce na liście priorytetów władz portowych. W okolicach Szczecina, zatory tworzą się na magistralach kolejowych E 59 i CE 59. Stan techniczny linii kolejowych zbudowanych w latach 70. uniemożliwia przewożenie dużych jednostek ładunkowych. Niewielka prędkość pociągów na tej trasie przekłada się na koszty transportu. Polskie Koleje Państwowe zapowiadają remont na tych trasach. Po remoncie udział transportu kolejowego w przewożeniu kontenerów znacznie wzrośnie. Zarząd morskiego portu Szczecin- Świnoujście liczy na transporty z Czech i Słowacji, które poprzez port w Świnoujściu będą transportowane dalej do Skandynawii.

- Przypomnijmy, że w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk znalazła się linia kolejowa Szczecin-Poznań- Wrocław- Katowice- Ostrawa. Nie skomunikowano natomiast z korytarzem TENT linii CE59. Połączenie trasy CE59 z transeuropejskim korytarzem transportowym, umożliwi pozyskanie unijnych funduszy przeznaczonych na remonty i modernizację sieci TENT. Równocześnie z tymi działaniami planowane jest polepszenie dostępu do portu od strony przedpola (pogłębienie toru wodnego do głębokości 12,5m) - dodaje Monika Woźniak-Lewandowska.

W latach 2011-2014 na terenie portów Szczecin i Świnoujście przebudowano, będącą pod kontrolą Zarządu infrastrukturę kolejową. W zakresie realizowanego w wymienionych tu ramach czasowych projektu, zmodernizowano prawie 36 km torów oraz 134 rozjazdy. W efekcie tory kolejowe, którymi zarządzają władze portu są dostosowane do wymogów taboru eksploatowanego na trasach międzynarodowych magistrali kolejowych. Wartość inwestycji wyniosła 77 mln zł. UE dofinansowała te działania kwotą 53 mln zł.

- Praktycznie we wszystkich naszych inwestycjach realizowanych w ciągu ostatnich lat występują elementy infrastruktury niezbędnej do obsługi transportu, załadunków i rozładunków intermodalnych. Zbudowaliśmy taką infrastrukturę w drugiej strefie Nabrzeża Polskiego dla potrzeb nowej bazy promowej oraz istniejącego terminalu drobnicowego. Zbudowaliśmy intermodalną infrastrukturę w istniejącym terminalu ro-ro. Przebudujemy również terminal intermodalny, obsługujący Bałtycki Terminal Kontenerowy- mówi Walery Tankiewicz, Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

W ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, których realizacja jest planowana do roku 2020, przewidziana jest budowa bocznicy do obsługi centrum logistycznego (zachodnia część portu w pobliżu terminali kontenerowych). Projekt zakłada przebudowę dostępu kolejowego do terminala DCT. Koszt obydwu inwestycji szacuje się łącznie na  sumę 60 mln zł. Najprawdopodobniej zostaną one oddane do eksploatacji w 2018 lub 2019r.

W chwili obecnej dla Portu Gdańsk najważniejszą inwestycją w kontekście transportu intermodalnego jest m.in. modernizacja linii kolejowej nr 226 wraz z budową nowego mostu kolejowego w Porcie Północnym. Inwestycja obejmie budowę nowych torów, montaż nowych rozjazdów, budowę 5 wiaduktów i mostów, w tym wspomnianego dwutorowego mostu nad Martwą Wisłą oraz budowę lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym Gdańsk Port Północny. To potężna inwestycja spółki PKP PLK warta około 76 mln EUR, której finał planowany jest na rok przyszły. To dla Portu Gdańsk bardzo istotne przedsięwzięcie, które da możliwość osiągania pociągom towarowym docelowej prędkości rzędu 100 km/h oraz przepustowości na poziomie 180 par pociągów na dobę.

Inną, niezmiernie ważną inwestycją, (nie wspominając o samej rozbudowie terminalu kontenerowego DCT, która przyczyni się do co najmniej podwojenia dotychczasowych zdolności przeładunkowych terminalu), jest rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym, która będzie realizowana przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wraz z Gminą Miasta Gdańsk. To inwestycja szacowana na ok. 72 mln EUR, która istotnie usprawni ruch kolejowo-drogowy w tej najdynamiczniej rozwijającej się części portu.

Jeśli dołożymy do tego planowaną inwestycję Urzędu Morskiego, obejmującą budowę obrotnic, falochronu, toru podejściowego i wodnego do Portu Zewnętrznego, śmiało powiedzieć można, że Port Gdańsk uzyska realny potencjał do sprawnego rozwijania i obsługi transportu intermodalnego w Polsce. To kwestia zaledwie kilku lat.

Należy przy tym mieć świadomość, że już w chwili obecnej, śmiało można mówić o doskonałym dostępie drogowym do Portu Gdańsk. Zakończenie budowy Trasy Sucharskiego, obwodnicy południowej Gdańska i otwarcie za kilkanaście tygodni Tunelu pod Martwą Wisłą, który połączy Trasę Sucharskiego z Trasą Słowackiego, to potężne inwestycje, które sprawiły, że na ten moment dowóz/odwóz ładunków zarówno z lewobrzeżnej, jak i prawobrzeżnej części portu, może być realizowany swobodnie i bezkolizyjnie względem ruchu miejskiego w Gdańsku.

Bariery

Problem dla transportu intermodalnego stanowi relatywnie niski poziom jakości dróg i linii kolejowych. W transporcie intermodalnym wymagane są działania w zakresie infrastruktury kolejowej i infrastruktury terminali. Polska sieć terminali kontenerowych jest relatywnie mało rozwinięta w stosunku do infrastruktury, jaką dysponują kraje zachodnioeuropejskie. Kilka lat temu średnia dla UE wynosiła 0,9 terminalu na 10 tys. km2. W Polsce wskaźnik ten wynosił 0,8. Nie odbiegamy od średniej europejskiej, jednak znając dane dla Niemiec, gdzie wskaźnik utrzymuje się na poziomie powyżej 4 terminali na 10 tys. km2 oraz Holandii (12 terminali/10 tys. km2) i Belgii (7 terminali/10tys. km2), łatwo wyciągnąć wniosek, że do rozwoju transportu intermodalnego potrzebna jest gęstsza sieć terminali. Równocześnie terminale muszą być zintegrowane w sprawny system połączeń lądowych. Kolejnym problemem są opóźnienia w wdrażaniu unijnego systemu zarządzania ruchem kolejowym - ERTMS. Podobne systemy są tworzone z myślą o wszystkich gałęziach transportu. Transport intermodalny powinien być atrakcyjny cenowo jeżeli ma stanowić alternatywę dla bezpośrednich przewozów samochodowych. PKP PLK oferuje promocyjne stawki dostępu do infrastruktury w przypadku przewozów intermodalnych, ale ogranicza je do przesyłek całopociągowych. O atrakcyjności przewozów intermodalnych decydują operacje przeładunkowe. Urządzenia przeładunkowe, szczególnie w Gdyni i Gdańsku już w 2010r. były wykorzystane w ponad 70%. Suwnice kontenerowe stają się coraz bardziej zawodne. Porty morskie z natury rzeczy są węzłami  wielomodalnymi. Jest to szczególnie widoczne w przypadku zespołu portowego Szczecin-Świnoujście, mającego dostęp do Odry, połączonej z europejskim systemem dróg wodnych. Ten atut nie jest właściwie wykorzystany. Polska uzyskała decyzję KE o przebiegu dwóch korytarzy bazowych: Bałtyk-Adriatyk, łączący porty wybrzeża zachodniego i wschodniego RP z portami południa Europy oraz szlak łączący porty Morza Północnego z portami krajów bałtyckich i Finlandii. Drugi z korytarzy przebiega równoleżnikowo – przez Warszawę. Właśnie ta trasa może stanowić połączenie konkurencyjne dla polskich portów morskich. Jeśli inwestycje na obydwu trasach będą realizowane w tym samym czasie, a Polska otrzyma wystarczające fundusze na rozwój połączeń z północy na południe (oraz włączenie rzeki Odry w jej dolnym odcinku do korytarza transeuropejskiego), to uzyskany w ten sposób potencjał znacznie wzmocni ich pozycję konkurencyjną, zwłaszcza  portu szczecińskiego.

Z kolei przedstawicielka PCC Intermodal, utrzymuje, że mimo pozytywnych zmian porty dość słabo angażują się w poprawę jakości infrastruktury transportowej poza swoimi obszarami.

- Z naszego punktu widzenia obszar portu rozciąga się aż do głównego węzła w Zajączkowie, gdzie rozchodzą się wszystkie linie komunikacyjne, prowadzące do innych ośrodków położonych w głębi lądu. Operator intermodalny ma za zadanie wywieźć sprawnie, koleją ładunki z portu i dostarczyć je dalej drogą bezpośrednio do drzwi klienta. Jest dla nas ważne, by porty tworzyły grunt pod sprawną dystrybucję towarów w głąb lądu i chciały zrozumieć, że bez zaplecza, które to zapewnia ich oferta będzie niekompletna - stwierdza Monika Konsor- Fąferek , Dyrektor Działu Marketingu PCC Intermodal.

Odpowiedzią na to jest inicjatywa PCC Intermodal, by w Zajączkowie wybudować zaplecze dla portów Gdańska i Gdyni, gdzie ładunki intermodalne mogłyby być formowane w składy intermodalne.

- Najbardziej szkodliwe dla naszej branży jest punktowe spojrzenie na problemy logistyki, wybiórcze wspieranie tylko jednego wybranego obszaru bez całościowego planu, bez końcowego obrazu i powiedzenia sobie jasno – tak to ma wyglądać za kilka lat, byśmy mogli w statystykach globalnych być nie numerem 3, czy 4, a numerem 1-2. Tylko konsekwencja w dążeniu do celu umożliwia nam konkurencję w gospodarce globalnej. Przestańmy tylko opowiadać o tym że, dla rozwoju kraju w zgodzie z wytycznymi Unii potrzebny i pożądany jest transport intermodalny a zacznijmy rzeczywiście działać w kwestiach ważnych: dostępności do portu, mądrych i potrzebnych inwestycji liniowych, punktowych i węzłowych. Powinniśmy zabiegać o to, by w Ministerstwie powstał dział zajmujący się transportem intermodalnym. Jak na razie nie ma w naszym kraju takich struktur i osób operacyjnie zajmujących się stricte transportem intermodalnym, a przez to temat intermodalu w Polsce jest nośny na konferencjach, ale niestety nie jest wspierany aktywnie, konsekwentnie i celowo- dowodzi przedstawicielka PCC Intermodal.

Transport intermodalny a przyszłość portów

Zdaniem rzeczniczki ZMPSZiŚ, progres dokonujący się w dziedzinie transportu intermodalnego jest warunkiem rozwoju i konkurencyjności polskich portów morskich. Porty muszą stwarzać infrastrukturę umożliwiającą obsługę ładunków z wykorzystaniem transportu intermodalnego.

- Z punktu widzenia celów współczesnej polityki transportowej UE, czyli także i Polski, określonych w Białej Księdze 2011r. mówiącej o budowie jednolitej, europejskiej przestrzeni transportu, rozwój transportu intermodalnego jest konieczny.

Jak dotychczas transport samochodowy jest bardziej konkurencyjny od kolejowego. Ta gałąź transportu przejmuje ładunki dotychczas przewożone koleją. Koleje mogą zwyciężyć w tej rywalizacji poprzez inwestycje modernizacyjne, zakup taboru dostosowanego do przewozu jednostek intermodalnych, oraz udogodnienia, których wymaga współczesna logistyka, czyli m.in. system umożliwiający bieżące śledzenie przesyłek. Efektywność ekonomiczna transportu intermodalnego wobec bezpośrednich przewozów samochodowych jest możliwa jedynie na dużych odległościach. Obecnie optymalny dystans wynosi powyżej 300 km. W Polsce przewoźnicy samochodowi przewożą ładunki na coraz większe odległości. Przewoźnikom kolejowym trudno jest odzyskać rynek. Konieczna jest poprawa jakości infrastruktury kolejowej oraz internalizacja kosztów zewnętrznych transportu, gdyż konkurencja międzygałęziowa nie jest wyrównana. Wszystkie narzędzia uruchamiane w ramach nowej polityki transportowej UE idą w kierunku wyższych obciążeń dla transportu samochodowego- podsumowuje profesor Elżbieta Załoga– kierownik Katedry Systemów i Polityki Transportowej na Uniwersytecie Szczecińskim.

Najbezpieczniejsze i najwygodniejsze jest przewożenie towarów przy pomocy kontenerów. Porty nasze koncentrują się na rozwoju tej działalności. Gdyby wyhamowały swoją dynamikę w tym zakresie, straciłyby swoje znaczenie na arenie międzynarodowej. Inni gracze bardzo chętnie przechwyciliby ten wolumen. Dlatego też dominującym działaniem ze strony portów jest nadrobienie straconego czasu, wykorzystywanie szansy, które dają nowoczesne technologie przewozowe i rozwój w odpowiednim tempie. Najważniejszym zadaniem stojącym obecnie przed portami jest wspólne działanie oraz stawanie w szranki z najważniejszymi graczami na rynku. Jest to możliwe tylko, jeśli porty będą umiały sprawnie przemieszczać ładunki przyjmowane od strony morza w głąb lądu.

- Jak na razie obserwujemy dużo działań indywidualnych portowców w tym zakresie, brak jest projektów kompleksowych, wspólnego wsparcia rozwoju zaplecza.

- Wyobraźmy sobie, że port gdyński nie miałby dostępu kolejowego. W ubiegłym roku terminale kontenerowe gdyńskiego portu przeładowały 850 tys TEU ładunków skonteneryzowanych, czyli 425 tys czterdziesto stopowych kontenerów. Tyle właśnie tirów musiałoby przejechać przez bezpośrednie drogi dojazdowe, prowadzące do portu oraz przez drogi prowadzące do południowej granicy kraju. Nawet gdyby dało się przeprowadzić taką operację, to wiązałaby się ona z olbrzymimi utrudnieniami dla mieszkańców Gdyni i stanowiłaby obciążenie dla środowiska naturalnego. Obecnie ponad 30% ładunków skonteneryzowanych dociera do portu za pośrednictwem kolei. Zakładamy, że wskaźnik ten istotnie wzrośnie. W naszej strategii do 2027r. przewidujemy, że osiągniemy wynik blisko 2 mln TEU. Przynajmniej połowa tych kontenerów będzie dowożona do portu składami kolejowymi - dodaje Walery Tankiewicz z Portu Gdynia.

Aktualne inwestycje:

Port Gdańsk:

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego (koszt realizacji 44,6 mln zł),

Modernizacja linii kolejowej nr 226,

Budowa mostu kolejowego w Porcie Północnym,

Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym.

Port Szczecin i Świnoujście:

Modernizacja na terenie portów sieci drogowej i kolejowej, 

Budowa od podstaw nowego szóstego stanowiska (nr 1) w Świnoujściu, 

Przebudowa stanowisk promowych nr 5 i 6 w kierunku intermodalnym w Świnoujściu,

Modernizacja nabrzeży w porcie w Szczecinie,

Kompleksowa modernizacja toru wodnego Szczecin-Świnoujście obejmująca jego pogłębienie do 12,5 m.

Port Gdynia:

Intermodalna infrastruktura kolejowa w drugiej strefie Nabrzeża Polskiego oraz  w terminalu ro-ro,

Przebudowa terminalu intermodalnego obsługującego Bałtycki Terminal Kontenerowy.

 

Czytaj także: Transport intermodalny w Polsce ­­- inwestycje i dotychczasowy rozwój ( Cz. I )

 

M.O.

Czytaj więcej: Transport intermodalny w Polsce - przyszłość i inwestycje infrastrukturalne (Cz. II)

 

 

 

 

Port Gdańsk zagłębiem logistycznym branży FMCG

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Port Gdańsk zagłębiem logistycznym branży FMCG17 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza ZMPG SA zaakceptowała decyzję Zarządu ZMPG SA o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej na zapleczu terminala kontenerowego DCT Gdańsk. W ślad za tym, 21 maja br. Ministerstwo Skarbu wyraziło zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy dzierżawy.

Spółką, która zwyciężyła jest firma PAGO Sp. z o.o. - specjalista w kompleksowej obsłudze logistycznej produktów mrożonych, który od kilku lat konsekwentnie realizuje swoją strategię polegającą na rozbudowie krajowych sieci dystrybucyjnych.

Zagospodarowanie terenu o powierzchni ponad 4 ha znajdującego się w bezpośredniej bliskości największego bałtyckiego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk jest rozwiązaniem przemyślanym. PAGO jest bowiem spółką obsługująca zarówno rodzimych producentów produktów mrożonych, jak i międzynarodowe sieci handlowe.

Jej oferta obejmuje kompleksowy zakres usług, od składowania produktów mrożonych, przez ich konfekcjonowanie, aż po transport do odbiorcy ostatecznego. W chwili obecnej PAGO posiada sieć nowoczesnych chłodni zlokalizowanych m.in. w okolicach Warszawy, Poznania, Katowic, ale również w Polsce Północnej, kilkadziesiąt kilometrów od Gdańska - w Lęborku.

Już wkrótce drugim obiektem firmy PAGO przystosowanym do obsługi ładunków mrożonych na północy naszego kraju będzie nowa chłodnia zlokalizowana na obszarze Portu Gdańsk. Jej działalność idealnie wpisywać się będzie w strategię rozwoju portu ukierunkowaną na przeobrażenie Portu Gdańsk w ważne ogniwo globalnych łańcuchów dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia tzw. wartości dodanej w oparciu o funkcje manipulacyjno-uszlachetniające.

Tym samym, w Porcie Gdańsk, obok już funkcjonującej na terenie WOC chłodni Północnoatlantyckiej Organizacji Producentów, pojawi się kolejny nowoczesny obiekt magazynowy przystosowany do profesjonalnego składowania produktów głęboko mrożonych, zapewniający kompleksową obsługę logistyczną produktów branży FMCG. Projekt ten stanowić będzie idealne dopełnienie koncepcji przeobrażenia Portu Gdańsk w jeden z najważniejszych węzłów logistycznych i kluczowe centrum dystrybucji na Bałtyku.

Port Gdańsk

 

Dzień Otwarty BCT już 13 czerwca

Czytaj więcej: Dzień Otwarty BCT już 13 czerwcaJuż po raz trzeci Bałtycki Terminal Kontenerowy otworzy swoje bramy i pokaże jak funkcjonuje, na co dzień niedostępny port morski. W tym roku, po raz pierwszy, część atrakcji przygotowywana jest wspólnie z ambasadą Republiki Filipin i ma pokazać bogatą kulturę oraz historię kraju, z którego wywodzi się właściciel BCT.

W ramach Dnia Otwartego przygotowane zostaną pokazy sprzętu używanego w Terminalu, operacji przeładunkowych i działania służb portowych. Będzie można zobaczyć z bliska a nawet wejść do kabiny dźwigów samobieżnych, reachstackerów, czy ciągników terminalowych. 

„Dzień Otwarty to znakomita okazja dla naszych pracowników, aby mogli pokazać swoim rodzinom i znajomym gdzie i jak pracują. Ale poprzednie edycje pokazały, że to święto całej Gdyni – miasta od początku swojego istnienia związanego z portem” –mówi Krzysztof Szymborski, prezes BCT. – „W tym roku postanowiliśmy zaakcentować fakt, że Bałtycki Terminal Kontenerowy jest jednym z 5 najważniejszych terminali filipińskiej grupy ICTSI. Dlatego też, z okazji Dnia Niepodległości Republiki Filipin postanowiliśmy zorganizować pokazy i atrakcje, które przybliżą zwiedzającym kulturę, tradycje i kuchnię tego azjatyckiego kraju.”

Poza tym, podobnie jak w ubiegłym roku pokazy działania przygotują Służba Celna i Portowa Straż Pożarna, będzie można również przyjrzeć się ich wozom i sprzętowi.  Przygotowane zostaną również liczne atrakcje dla najmłodszych oraz strefa gastronomiczna. Kolejne atrakcje są wciąż potwierdzane a ich pełna lista znana będzie na tydzień przed wydarzeniem.

Nie posiadającym własnego transportu BCT zapewnia specjalny autobus, który kursować będzie między Skwerem Kościuszki a Terminalem przez cały czas trwania imprezy.

Sezon wycieczkowy w Porcie Gdańsk rozpoczęty

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Sezon wycieczkowy w Porcie Gdańsk rozpoczętyPort Gdańsk zainaugurował sezon wycieczkowy przyjmując w dniach 25 i 27 maja br. pierwsze statki pasażerskie w tym sezonie. Swoje zawinięcia w tych dniach zrealizowały dwie jednostki: "SERENISSIMA", cumując 25 maja przy Nabrzeżu WOC II oraz "OCEAN DREAM" dobijając 27 maja do Nabrzeża Westerplatte.

"SERENISSIMA" to statek pasażerski, którego możemy określić mianem stałego bywalca w Porcie Gdańsk, bowiem w ostatnich latach gościł w naszym porcie już kilkanaście razy. Aktualnie właścicielem jednostki jest armator Premier Cruises, a na jej pokładzie rejsy może odbywać do 110 pasażerów. W swym otwierającym sezon zawinięciu do Gdańska jednostka przywiozła na pokładzie 85 pasażerów, którzy jako pierwsi w tym sezonie mieli okazję zwiedzić nasze miasto. Po ponad 9-cio godzinnym postoju w Porcie Gdańsk jednostka ruszyła w dalszy rejs obierając kurs na litewski port w Kłajpedzie.

Statek "OCEAN DREAM" to również jednostka znana w Porcie Gdańsk, która po pięcioletniej przerwie kolejny raz zagościła w gdańskim porcie i jest jedną z największych jednostek pasażerskich awizowanych na ten rok w naszym porcie.

Rejsom jakie odbywa "OCEAN DREAM" przyświeca bardzo szczytny cel bowiem na pokładzie jednostki globalna organizacja pozarządowa "Peace Boat" organizuje od 7 lat światowe rejsy przeciwko stosowaniu broni jądrowej. Oprócz turystycznego charakteru rejsów wyprawa na pokładzie jednostki ma przede wszystkim wydźwięk dydaktyczno-historyczny organizując w trakcie postoju, między innymi w Porcie Gdańsk, edukacyjne spotkania z młodym pokoleniem. Na jednostce "OCEAN DREAM" przypłynęło do Portu Gdańsk około 900 pasażerów a wśród nich osoby, które przeżyły ataki w Hiroszimie i Nagasaki 6 i 9 sierpnia 1945 roku. W ramach propagowania pokoju i zapobiegania konfliktom zbrojnym z użyciem broni jądrowej, przypadająca w tym roku 70 rocznica ataków na Hiroshimę i Nagasaki jest odpowiednim momentem do edukowania młodych pokoleń w tym zakresie, tym bardziej, że opowiadają o tym naoczni świadkowie tych dramatycznych w historii świata wydarzeń.

Tegoroczny rejs jednostka rozpoczęła 12 kwietnia wypływając z portu Jokohama w Japonii a Port Gdańsk był pierwszym portem bałtyckim jaki statek odwiedził w swojej zaplanowanej 105-dniowej podróży. Podczas całego rejsu, który zakończy się 26 lipca jednostka odwiedzi 30 miast portowych całego świata. Po opuszczeniu Portu Gdańsk "OCEAN DREAM" popłynął w kierunku portu Sztokholm.

 

Port Gdańsk