Menu
A+ A A-

Elewator „Ewa” z nowym inwestorem

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Elewator „Ewa” z nowym inwestorem

Od 26 sierpnia br. elewator „Ewa” w szczecińskim porcie ma swojego inwestora. Umowę w tej sprawie podpisał Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Copenhagen Merchants Holding A/S z Danii. Tym samym procedura przetargowa na wybór dzierżawcy tego obiektu została zakończona.

Umowę zawarto na okres 30 lat. Zgodnie z jej zapisami elewator zostanie zmodernizowany do potrzeb technologicznych w zakresie przeładunku i składowania zbóż, pasz i innych masowych produktów pochodzenia roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego w łańcuchu dostaw. Dzierżawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności przeładunkowo-składowej tych towarów. Wielkość rocznego przeładunku ma  przekroczyć 350 tys. ton rocznie.

Elewator „Ewa” wybudowano na początku XX wieku. Daje on możliwość pionowego i poziomego składowania 50-55 tys. ton zbóż. Przed uruchomieniem zostanie on zmodernizowany w kierunku obsługi linii technologicznej w zakresie przeładunku i składowania zbóż i pasz oraz innych masowych produktów pochodzenia roślinnego, w tym przyjęcia i wydania towaru w obrocie portowym.

Infrastruktura istniejąca w okolicach elewatora umożliwia przeładunek z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków transportu, tj. statek, kolej i samochód. Ponadto przylegające doń nabrzeże Zbożowe przeszło gruntowną modernizację, zaś od podstaw wybudowano nowe nabrzeże Niemieckie.

ZMPSiŚ SA szacuje, że po uruchomieniu elewatora „Ewa” przeładunki w porcie w Szczecinie wzrosną o ok. 350-375 tys. ton rocznie. W kolejnych latach przyrosty te powinny być jeszcze większe. Kluczowe znaczenie dla realizacji tych planów ma pogłębienie toru wodnego Szczecin –Świnoujście do 12,5 m. Ta kompleksowa modernizacja 68 km toru wodnego obejmująca poza pogłębieniem poprawę geometrii toru, utworzenie nowych mijanek i obrotnic oraz instalacje nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, sprawi, że ruch statków będzie szybszy, sprawniejszy i bardziej bezpieczny. Tym samym poprawi się dostępność nawigacyjna portu w Szczecinie, który będzie mógł obsługiwać statki o niemal 100% większym tonażu niż dotychczas. Dodatkowo będą mogły zawijać do Szczecina także duże feedery i większe jednostki pasażerskie.

Ogłoszenie ws. dzierżawy elewatora „Ewa” ZMPSiŚ SA opublikował w październiku ub. roku. Oferty otwarto 25 lutego br. O dzierżawę ubiegało się trzech oferentów: GLENCORE Polska Spółka z o.o., AB „LINAS AGRO” z Litwy oraz CM Holding A/S z Danii. Oferta duńskiej firmy była najkorzystniejsza. Rekomendację Zarządu zaakceptowała Rada Nadzorcza. Następnie swoją akceptację, w drodze decyzji - wydał także Minister Skarbu Państwa.

Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ S.A.

 

Barwy Grupy Azoty na statku Unibaltic

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Unibaltic

Czytaj więcej: Barwy Grupy Azoty na statku Unibaltic

„Thurkus”, jeden z dwóch masowców Unibalticu, będzie pływał w barwach Grupy Azoty. Szczeciński armator od lat współpracuje z Grupą Azoty, dostarczając jej produkty do europejskich portów.

W ciągu kilku miesięcy, zgodnie z podpisaną między obiema firmami umową, także drugi statek należący do armatora „Thopaz” będzie promował Grupę Azoty.

Obie jednostki będą transportować nawozy produkowane przez zakłady należące do Grupy Azoty do portów morza Bałtyckiego i Północnego głównie do Anglii, ale także Francji czy Niemiec.

– Grupa Azoty jest dla nas jednym z najważniejszych partnerów od początku naszej działalności. Umieszczenie logotypu Grupy Azoty na naszych statkach to efekt naszych bliskich biznesowych relacji. Cieszymy się, że nasze statki, które wpływają do portów europejskich będą sławić Grupę Azoty. Uwiarygodnia nas to jako lojalnego armatora współpracującego z najlepszymi firmami na świecie. – podkreśla Arkadiusz Wójcik, prezes i współwłaściciel Unibaltic sp. z o.o

Grupa Azoty szczególną wagę przykłada do transportu morskiego. Wraz z ekspansją zagraniczną, jego logistyczne znaczenie dla dystrybucji produktów staje się coraz ważniejsze. Chemikalia i nawozy należą do towarów, które w dużych ilościach muszą być transportowane do odbiorców zlokalizowanych w różnych zakątkach świata, a transport morski stanowi doskonałe narzędzie w komunikacji z partnerami handlowymi na całym świecie. 

 

Grupa Azoty

Gdański Terminal Masowy w Porcie Gdańsk zwiększa swoje możliwości

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Gdański Terminal Masowy w Porcie Gdańsk zwiększa swoje możliwości

W sierpniu do Gdańskiego Terminala Masowego GBT w Porcie Gdańsk zawinął jak dotąd największy statek masowy - M/V Rising, o wyporności blisko 19 000 DWT, który przybył pod załadunek jęczmienia w ilości 13 500 ton. Jednostka ta mogła zostać obsłużona dzięki niedawno zakończonej inwestycji terminala. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym, GBT podjęło bowiem decyzję o wydłużeniu linii cumowniczej przy Nabrzeżu Bytomskim do długości 190 metrów oraz pogłębieniu dna do zanurzenia 7,9 m, zapewniając sobie tym samym możliwość obsługi większych niż dotąd statków, do 15 000 DWT oraz jednostek niepełno ładownych nawet do 25 000 DWT.

GBT to bardzo prężnie rozwijający się w Porcie Gdańsk terminal, który powstał w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Malteurop Polska, należącym do grupy Malteurop - jednego z największych na świecie producentów słodu oraz spółki Copenhagen Merchants - wiodącego międzynarodowego brokera zbóż.

Terminal usytuowany na nabrzeżu Bytomskim to jedna z najnowszych inwestycji zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk. Powstała w 2011 roku spółka, w ciągu zaledwie 1 roku zbudowała nowoczesny terminal masowy. W roku 2014 r. GBT podjęło natomiast decyzję o rozbudowie swojego potencjału przeładunkowego o kolejne powierzchnie magazynowe. W chwili obecnej terminal dysponuje w pełni zautomatyzowanym magazynem płaskim oraz 10 silosami o łącznej pojemności 55 tys. ton. Terminal dodatkowo wyposażony jest w kompleksową technologię suszenia ziarna oraz czyszczalnie do wstępnego czyszczenia, jak również posiada nowoczesne laboratorium pozwalające na przeprowadzenie dokładnych analiz ziarna na życzenie klienta.

Niewątpliwym atutem terminala są jego możliwości logistyczne, które obejmują bocznicę kolejową wyposażoną w pełni zautomatyzowany system rozładunkowo-załadunkowy, system załadunku kontenerów oraz linię do załadunku big bagów. Dostęp ułatwia szybkie połączenie z obwodnicą południową Gdańska.

Gdański Terminal Masowy to mocno rozwijający się w Porcie Gdańsk partner przeładunkowy, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, stale udoskonalając swoje usługi.

Dla przypomnienia, w roku ubiegłym obsłużono w Porcie Gdańsk niebagatelny tonaż ponad 1,6 mln zbóż - najlepszy wynik w historii. Zważywszy na światowe prognozy w zakresie produkcji i handlu zbożami, spodziewać się można, że kolejne lata w Porcie Gdańsk przyniosą nie gorsze wyniki w przeładunkach zbóż. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w chwili obecnej Polska jest czwartym w UE producentem zbóż, drugim po Francji krajem w UE pod względem powierzchni zasiewu i czwartym w UE eksporterem zbóż, a przeładunki via porty polskie stanowią aż 90% całego handlu zagranicznego zbożami w kraju, spodziewać się można dalszego zainteresowania przewozami tej grupy ładunkowej w portach.

Inwestycje poczynione przez Gdański Terminal Masowy wydają się być odpowiedzią na dobre prognozy rynku i coraz większe zainteresowanie przewozem zbóż przez polskie porty.

Port Gdańsk

Projekt AM w Szczecinie uznany za flagowy w Strategii Unii Europejskiej

Czytaj więcej: Projekt AM w Szczecinie uznany za flagowy w Strategii Unii Europejskiej

Projekt ESABALT realizowany przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie otrzymał status projektu flagowego w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR - Strategy for the Baltic Sea Region) i został uwzględniony w ogłoszonym w czerwcu tego roku Planu Działania tej strategii.

Koncepcja projektu ESABALT „Zwiększenie świadomości sytuacyjnej dla podniesienia bezpieczeństwa morskiego na Bałtyku” polega na stworzeniu zintegrowanego systemu służącego podwyższeniu bezpieczeństwa morskiego. Zawierać on będzie najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu pozycjonowania, e-nawigacji, systemów obserwacji naziemnej oraz systemu wielokanałowej łączności morskiej (cooperative communications).

Naczelnym celem projektu jest opracowanie systemu technologicznego do gromadzenia i udostępniania informacji dla żeglugi komercyjnej oraz żeglugi rekreacyjnej. Służyć ma to zwiększeniu wiedzy o aktualnej sytuacji na morzu dla wszystkich jednostek pływających w basenie Morza Bałtyckiego, z wykorzystaniem monitoringu ruchu morskiego w czasie rzeczywistym oraz systemem obserwacji środowiska o istotnym znaczeniu dla transportu morskiego i zapobiegania wypadkom morskim. Nowatorskim elementem koncepcji ESABALT jest zastosowanie technik crowdsourcingu do zbierania i integracji informacji (marynarze mogą podnieść poziom bezpieczeństwa przesyłając do systemu istotne, z punktu widzenia żeglugi, informacje poprzez serwis internetowy). Podobne koncepcje zostały już wprowadzone w życie np. w nawigacji samochodowej - użytkownicy przekazują informacje o ruchu drogowym lub wypadku z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. ESABALT pozwoli na wprowadzenie technologii crowdsourcingu w obszarze Bałtyku (w przyszłości obszar ten może być rozszerzony na inne akweny).

Projekt realizowany jest tylko przez czterech partnerów, co rzadko zdarza się w inicjatywach odgrywających tak znaczącą rolę w strategiach Unii Europejskiej.

W ESABALT konsorcjum tworzą:

- Fiński Badawczy Instytut Geoprzestrzenny (Finnish Geospatial Research Institute) – lider projektu

- Furuno Finland Ltd. – znacząca firma w branży morskiej, producent sprzętu i oprogramowania nawigacyjnego, m.in. ECDIS, na rynki światowe 

- SSPA (Szwecja) – znana na rynku firma software’owa, oferująca wszelkiego rodzaju systemy informatyczne dla gospodarki morskiej, w tym systemy lądowe i statkowe

- Akademia Morska w Szczecinie (została zaproszona do współpracy przez Fiński Badawczy Instytut Geoprzestrzenny)

To ogromne wyróżnienie dla konsorcjum, w którym działamy – mówi dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, kierownik projektu w AM w Szczecinie – Świadczy o uznaniu dla wypracowanych w ramach ESABALT rozwiązań i daje możliwość do kontynuowania tego tematu w kolejnych podobnych projektach.

Działania, którymi głównie zajmuje się Akademia Morska w Szczecinie to:

- identyfikacja użytkowników i opracowanie specyfikacji wymagań (na podstawie ankiet i badań grup docelowych), która stanowić będzie podstawę opracowania projektu systemu, a następnie jego prototypu

- analiza ekonomiczna i pozaekonomiczna na wykonalność całego systemu

Wszystkie zadania realizowane w ramach projektu dotyczą:

1. udoskonalenia koncepcji i jej walidacji

2. identyfikacji użytkowników i interesariuszy oraz analizy wymagań

3. architektury systemu

4. weryfikacji koncepcji systemu i jego podsystemów w warunkach laboratoryjnych i morskich (obecny etap prac)

5. ekonomicznej i pozaekonomicznej analizy wykonalności

6. opracowania tzw. „mapy drogowej” dla głównych zadań i kierunków rozwiązań systemu

Rozwiązanie to zawierać będzie informacje niezbędne do oceny pokrywy lodowej na morzu, rozmiarów plamy rozlewu substancji chemicznych (w przypadku wycieku), wysokości fal, prądów, jak również prędkości i kierunku wiatru. Dodatkowo opracowane zostaną trzy wyspecjalizowane, włączone do systemu usługi, w skład których wejdą: inteligentna nawigacja morska i usługa określania kursów statków, efektywny system reagowania w sytuacjach nagłych zagrożeń oraz monitoring i raportowanie środowiskowe ze szczególnym naciskiem na funkcjonalności transgraniczne. Dodatkowe usługi mogą zostać dołączone w przyszłości - koncepcja ESABALT jest rozwojowa i otwarta na nowe usługi, które mogą pojawić się w przyszłości.

Projekt otrzymał rekomendacje fińskiego Ministerstwa Transportu oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie. Dofinansowanie, jakie AM w Szczecinie otrzymała na realizację projektu w ramach programu BONUS Joint Baltic Sea System Research Programme wynosi 83 292,00 euro (całkowity budżet projektu to 494 572,80 euro). Okres realizacji: marzec 2014 – marzec 2016.

Port Gdynia kupił działkę od stoczni Nauta

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Port Gdynia kupił działkę od stoczni Nauta

Uroczyste podpisanie 24  sierpnia br.  umowy nabycia przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. części terenów przy ulicy Waszyngtona 1 w Gdyni, należących do Stoczni Remontowej Nauta SA , stanowi uwieńczenie negocjacji prowadzonych przez obie strony.

Zawarta dzisiaj umowa stanowi kolejny krok w realizacji strategii Zarządu Portu, związanej z pozyskiwaniem nowych terenów dla rozwoju funkcji portowych. Jest również istotnym elementem procesu restrukturyzacji majątkowej Stoczni Nauta.

Zabudowana nieruchomość  o łącznej powierzchni ponad 2 ha, stanowiąca przedmiot  umowy, zlokalizowana jest przy Nabrzeżu Śląskim gdyńskiego portu,  w bezpośrednim sąsiedztwie terenów należących do ZMPG-a S.A.  i obejmuje tor kolejowy nr 701, służący do obsługi tego nabrzeża.

Zakupiony teren zabezpieczy portowi dostęp kolejowy do nabrzeża Śląskiego i umożliwi poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Planowana jest na nim budowa przez Zarząd Portu nowego magazynu, stanowiącego kolejny element bazy paszowo–zbożowej funkcjonującej na terenie Morskiego Terminalu Masowego Gdynia. Obecnie nieruchomości te zabudowane są, w znacznym stopniu zdekapitalizowanymi, budynkami przemysłowymi.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni - rejon ul. Węglowej i Waszyngtona, opracowanym przez Gminę Miasta Gdynia, w ścisłej współpracy z Zarządem Portu i Stocznią Nauta, teren ten przeznaczony jest pod funkcje przemysłowe, magazynowe oraz urządzenia portu morskiego i stanowi nową granicę pomiędzy obszarami przemysłowo-portowymi i strefą miejską.

Cały teren należący do Stoczni Nauta przy ulicy Waszyngtona ma powierzchnię około 8,5 ha. Większa część gruntu przeznaczona jest pod komercyjny projekt Gdynia Waterfront. Zgodnie z planem miejscowym może tu powstać zabudowa o funkcji mieszkaniowej, biurowej i rekreacyjnej. Atrakcyjne położenie nieruchomości z szeroką ekspozycją na zatokę daje duże możliwości jej zagospodarowania. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule joint venture przy dużym zaangażowaniu spółek z grupy MARS. 

 

Port Gdynia