10:26, Piątek, 31 Października 2014
A+ A A-

Zatrzymanych brak

1policeodraW ciągu dwóch lat obowiązywania przepisów w Szczecinie nie zatrzymano ani nie odholowane do strzeżonego przez miasto portu - parkingu ani jednej jednostki pływającej kierowanej przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Dlatego szczecińscy radni postanowili, że przyszłoroczne stawki za takie usługi zostaną utrzymane na tym samym poziomie co w 2013 roku.

W styczniu ubiegłego roku weszła w życie ustawa o "bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych". Określa ona m.in. zasady i tryb usuwania, przechowywania, wydawania oraz orzekania przepadku statku lub innego obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do uprawiania sportu lub rekreacji". Nakładają one na powiat obowiązek m.in. usuwania oraz przechowywania jednostek przejętych od np. osób, które zatrzymano na wodzie i będących pod wpływem alkoholu lub różnych środków odurzających. Nakłada również obowiązek zorganizowania i utrzymywania specjalnego strzeżonego portu lub przystani dla przejętych jednostek. W Szczecinie zajmuje się tym Żegluga Szczecińska.

Opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i innych jednostek pływających z obszarów wodnych na terenie Gminy Miasta są jej dochodem własnym. Ich wysokość co roku ustala Rada Miasta. Ale okazuje się, że w ciągu prawie dwóch lat obowiązywania przepisów gmina nie usunęła ani jednej jednostki pływającej.

Dlatego, jak twierdzą autorzy uchwały o stawkach za takie usługi, nie ma doświadczeń związanych z realizacją tego zadania ani z jego kosztami. Ich zdaniem "pomimo faktu, że Szczecin był gospodarzem The Tall Ships Races do października nie usunięto żadnego statku lub innego obiektu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Gminy Miasta Szczecin". Dlatego uważają, że podwyższenie stawek na 2014 rok na maksymalnie wynikające z przepisów nie jest konieczne. Proponowali więc utrzymanie tegorocznych stawek. Rada Miasta zgodziła się na to na swej ostatniej sesji 18 listopada tego roku.

I tak za usunięcie roweru wodnego lub skutera opłata wynosić będzie 52 zł (za każdą dobę przechowywania 16 zł), za usunięcie statku o długości kadłuba do 10 m 125 zł (52 zł), do 20 m - 156 zł (104 zł) a powyżej 20 m - 208 zł (156 zł).

(dar)

fot. Ryszard Pakieser

Źródło: 24kurier.pl

W ciągu dwóch lat obowiązywania przepisów w Szczecinie nie zatrzymano ani nie odholowane do strzeżonego przez miasto portu - parkingu ani jednej jednostki pływającej kierowanej przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Dlatego szczecińscy radni postanowili, że przyszłoroczne stawki za takie usługi zostaną utrzymane na tym samym poziomie co w 2013 roku.

W styczniu ubiegłego roku weszła w życie ustawa o "bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych". Określa ona m.in. zasady i tryb usuwania, przechowywania, wydawania oraz orzekania przepadku statku lub innego obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do uprawiania sportu lub rekreacji". Nakładają one na powiat obowiązek m.in. usuwania oraz przechowywania jednostek przejętych od np. osób, które zatrzymano na wodzie i będących pod wpływem alkoholu lub różnych środków odurzających. Nakłada również obowiązek zorganizowania i utrzymywania specjalnego strzeżonego portu lub przystani dla przejętych jednostek. W Szczecinie zajmuje się tym Żegluga Szczecińska.

Opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i innych jednostek pływających z obszarów wodnych na terenie Gminy Miasta są jej dochodem własnym. Ich wysokość co roku ustala Rada Miasta. Ale okazuje się, że w ciągu prawie dwóch lat obowiązywania przepisów gmina nie usunęła ani jednej jednostki pływającej.

 
 

Dlatego, jak twierdzą autorzy uchwały o stawkach za takie usługi, nie ma doświadczeń związanych z realizacją tego zadania ani z jego kosztami. Ich zdaniem "pomimo faktu, że Szczecin był gospodarzem The Tall Ships Races do października nie usunięto żadnego statku lub innego obiektu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Gminy Miasta Szczecin". Dlatego uważają, że podwyższenie stawek na 2014 rok na maksymalnie wynikające z przepisów nie jest konieczne. Proponowali więc utrzymanie tegorocznych stawek. Rada Miasta zgodziła się na to na swej ostatniej sesji 18 listopada tego roku.

I tak za usunięcie roweru wodnego lub skutera opłata wynosić będzie 52 zł (za każdą dobę przechowywania 16 zł), za usunięcie statku o długości kadłuba do 10 m 125 zł (52 zł), do 20 m - 156 zł (104 zł) a powyżej 20 m - 208 zł (156 zł).

(dar)

Poprawiono: wtorek, 26, listopad 2013 09:25

Odsłony: 228

Infrastruktura pomoże portom Zalewu Szczecińskiego

1portyzalewuW jakim stopniu poprawa jakości infrastruktury jest szansą na rozwój portów Zalewu Szczecińskiego? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji zorganizowanej w piątek, 22 listopada br., przez Urząd Morski w Szczecinie. Była ona podsumowaniem realizacji projektu o tej samej nazwie, wspartego kwotą ponad 21 milionów złotych ze środków RPO WZ na lata 2007-2013. Udział w niej wziął wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski.
 
Dyskusja dotyczyła realizacja inwestycji, która trwała od grudnia 2011 roku. Przewidywała ona przebudowę basenów portowych, falochronów oraz wejść do portów w Trzebieży, Wolinie, Lubiniu, Kamieniu Pomorskim i Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. Ponadto wykonano prace pogłębienia na podejściowych torach wodnych do portów lokalnych: Trzebież, Nowe Warpno, Stepnica, Lubin, Kamień Pomorski, Dziwnów (od strony Zalewu Kamieńskiego) jak również przebudowę pola refulacyjnego „Międzywodzie”, przeznaczonego na odkład urobku pochodzącego z prac pogłębiarskich.

W projekcie uwzględniono także zmodernizowanie budynków kapitanatu portu w Trzebieży oraz bosmanatów portów w Kamieniu Pomorskim i Wolinie, zmodernizowanie pływających oznakowań nawigacyjnych oraz zakup dwóch szybkich jednostek inspekcyjnych przeznaczonych do kontroli i monitorowania wód administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie.

W  wyniku realizacji zadania Urząd Morski w Szczecinie zyskał 2 jednostki pływające, pogłębionych zostało ponad 97 km toru wodnego, a także zainstalowano 91 pływających znaków nawigacyjnych.

Jak podkreślili przedstawiciele beneficjenta - Urzędu Morskiego w Szczecinie - podjęte w ramach projektu działania wpłyną zaś na ożywienie gospodarcze, poprawę warunków żeglugi i 1portyzalewu2dostępności transportowej regionu oraz rozwój transportu wodnego, przedsiębiorczości i turystyki na Pomorzu Zachodnim.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł prawie 49,5 miliona złotych, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 to suma ponad 21 milionów złotych.

Projekt został realizowany w ramach Osi 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.5 „Wzmocnienie portów morskich i rzecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Konferencję połączono z pokazem zakupionego sprzętu ratowniczego i jednostek pływających oraz pokazem udzielania pierwszej pomocy.

Poprawiono: wtorek, 26, listopad 2013 09:19

Odsłony: 857

Rośnie znaczenie morskiego portu w Gdańsku

1pgz6 listopada 2013 roku Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu wniosku inwestora - Spółki z o.o. "Port Północny" udzielił pozwolenia na użytkowanie Terminalu Przeładunkowego Towarów Masowych Sypkich w Porcie Północnym w Gdańsku. Dokument obejmuje m.in. remont pirsu rudowego, budowę blisko 100 tysięcy metrów kwadratowych placów składowych, nowe urządzenia technologiczne, obiekty socjalno-warsztatowe, trafostacje, układ drogowy i sieci uzbrojenia terenu - zajmujących łącznie 15,5 hektara najbardziej atrakcyjnej powierzchni portu z bezpośrednim dostępem do głębokiego akwenu Zatoki Gdańskiej. Łącznie zatem, należąca do belgijskiej Grupy SEA-INVEST Spółka "Port Północny" eksploatuje od tego momentu 59,2 hektara obszaru z dwoma pirsami: węglowym i rudowym - przy których cumować mogą największe oceaniczne statki, jakie pokonają Cieśniny Duńskie.

Sztandarową inwestycją lat 70. ubiegłego wieku - Portem Północnym - Belgowie zainteresowali się już w 2007 roku. Doceniając możliwość przyjmowania masowców o długości 280 i zanurzeniu 15 metrów, wykupili decyzyjny pakiet akcji Spółki, wyłonionej w 1991 roku procedurą prywatyzacji Morskiego Portu Handlowego w Gdańsku. Belgijska firma SEA-INVEST, rozwijająca swe doświadczenia już od lat międzywojennych w 25 portach świata, zdecydowała: Gdańsk - to trafny wybór dla kolejnych morskich inwestycji.

Przedsięwzięcie SEA-INVEST, finansowane na terenie administrowanym przez ZMPG SA, jest w rzeczywistości domknięciem inwestycji podjętej przez gdański port przed 40 laty. O ile bowiem - pirsy paliw płynnych dawnego Portu Północnego obsługiwać mogły przeładunki zarówno w relacji eksportowej, jak i importowej - to węgiel mógł być w nowoczesnej i wydajnej technologii jedynie z Polski wysyłany. Dopiero obecnie, z ratą dobową zbliżoną do załadunkowej na statek (35 000 ton), będzie mógł być wyładowywany (30 000 ton) na wagony i samochody. Tak zmieniły się realia morskiej wymiany handlowej z Polską, przewidywane zresztą przez projektujących Port Północny - taka potrzeba zarysowała się przed gdańskim portem.

W portach Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Afryki, Indii, Rosji i Gdańsku Grupa SEA-INVEST obsługuje rocznie ponad 120 milionów ton ładunków suchych, płynnych, skonteneryzowanych i chłodzonych - zajmując pozycję europejskiego lidera obrotu portowego i reżysera łańcucha logistycznego. Od Antwerpii i Ghent, przez Bayonne, Bordeaux, Calais, czy Caronte, Rotterdam, Abidjan po Cape Town... SEA-INVEST daje pracę ponad sześciu tysiącom ludzi. Wnioski z analizy naturalnych walorów gdańskiego portu: całoroczna możliwość przyjmowania w niezamarzającym porcie statków typu Baltmax, doskonałe i modernizowane połączenia kolejowe i drogowe z przemysłowym zapleczem kraju i całą Europą Środkowo-Wschodnią - gwarantują powodzenie projektu utworzenia w Gdańsku centrum dystrybucji węgla, rudy żelaza, kruszyw i biomasy. To najkrótsza droga do uruchomienia rentownego hubu suchych ładunków masowych na Bałtyku.1pgz2

Infrastrukturę umożliwiającą automatyczne rozmrażanie i wyładunek wagonów, sortowanie, składowanie i załadunek masowców na pirsie węglowym wzbogacono o dwa 75-tonowe żurawie, które - wsparte pracą zwałowarko-ładowarek i systemu przenośników o wydajności 4 000 ton na godzinę - mogą przy nabrzeżu rudowym rozładować statek w technologii i tempie zadowalającym każdego armatora i gestora towaru.

Terminal suchych ładunków masowych SEA-INVEST w Gdańsku robi dzisiaj wrażenie. Portowy krajobraz, jeszcze niedawno siermiężny, przypominający o zniszczeniach wojennych - zmienia się dzięki inwestycjom ostatnich lat diametralnie. Każdy kolejny partner ZMPG SA, wnosząc inwestycyjnymi projektami swoją cegiełkę innowacji, otrzymuje gwarancję rentowności. Gdańskowi przywraca tym samym znaczenie, wyznaczone przed wiekami przez warunki naturalne - rolę oceanicznego portu, bałtyckiego hubu dla każdego statku i każdego ładunku. Powstały tuż obok Terminalu Węglowego i Paliw Płynnych "Naftoportu" oraz Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego (DCT) - docenianych już bałtyckich hub-ów - Terminal Suchych Ładunków Masowych SEA-INVEST, dopełnia światłe marzenia o narodowych pożytkach płynących z doskonałego dostępu do morza. Zapowiedź budowy bazy paliwowej PERN i Terminalu Ładunków Pochodzenia Roślinnego OT Logistics, rozwój potencjału do obsługi kontenerów, stworzenie nowej przestrzeni m.in. dla ruchu pasażerskiego - to perspektywa, która w strategii rozwoju portu przypomina o realnych korzyściach mądrej "uprawy morza". Założycielska dewiza Uniwersytetu Gdańskiego: In mari via tua * - sprzyja i procentuje każdemu obywatelowi naszego kraju. Podobnie, jak znana na całym polskim wybrzeżu maksyma: morze żywi i bogaci.

Janusz Kasprowicz

Poprawiono: piątek, 22, listopad 2013 11:54

Odsłony: 763

IV Lunch integracyjny Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego

1kmli2W dniu 19.11.2013 w siedzibie Business Club Szczecin w Czerwonym Ratuszu, Zachodniopomorski Klaster Morski zorganizował „IV LUNCH INTEGRACYJNY”.

W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób reprezentujących zarówno firmy zrzeszone w klastrze, władze samorządowe z prezydentem Krzystkiem na czele, uczelnie szczecińskie, przedstawiciele mediów , jak również przedstawiciele kilkunastu firm kandydujących na nowych członków ZKM.

Przybyłych gości powitał Andrzej Podlasiński prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. W swym wystąpieniu omówił w kilku zdaniach działania ZKM w ostatnim czasie, które koncentrowały się wokół idei utworzenia Parku Przemysłowego na terenach postoczniowych, jak również konieczności reformy, a raczej reaktywacji szkolnictwa zawodowego.

Następnie głos zabrał prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który podkreślił znaczenie gospodarki morskiej dla rozwoju Szczecina i całego Pomorza Zachodniego.

W swym wystąpieniu wyraził pełne poparcie władz miejskich dla inicjatywy komunalizacji terenów postoczniowych oraz stworzenia Szczecińskiego Parku Przemysłowego wraz z powołaniem spółki nim zarządzającej z siedzibą w Szczecinie.

Dzięki temu istnieje szansa na odbudowę przemysłu około stoczniowego zajmującego się produkcją specjalistycznych jednostek pływających ,elementów elektrowni wiatrowych, platform wiertniczych, konstrukcji wielkogabarytowych etc.

Prezydent Krzystek wskazał na liczne przykłady współpracy Urzędu Miasta i Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego na rzecz promocji i rozwoju regionu m.in. wspólne stoisko na Baltexpo 2013 , czy też 1kmli5współdziałanie przy reformie szkolnictwa zawodowego,

„Ta współpraca będzie kontynuowana i rozwijana w następnych latach” dodał Piotr Krzystek.

ZKM reprezentując interesy swych członków powinien być ogniwem pośrednim pomiędzy   przemysłem, nauką, a władzami samorządowymi .

Wystąpienie prezydenta Krzystka było wstępem do dalszej dyskusji na temat przyszłości terenów postoczniowych .

Prezes ZKM rozpoczynając tą część spotkania podkreślił potrzebę jak najszybszego skomunalizowania terenów postoczniowych i stworzenia Parku Przemysłowego „Nawet jeśli znajdzie się znaczący inwestor zagraniczny, niech będzie jednym z dzierżawców działających na terenie Parku Przemysłowego, a nie właścicielem większości terenów” – dodał.

Stanowisko to poparli w swych wystąpieniach m.in. Dariusz Wieczorek oraz Andrzej Montwiłl, który stwierdził, że dyskusje na temat Parku Przemysłowego rozpoczęły się w tym samym czasie w Szczecinie i Gdańsku. Z tą jednak różnicą, że w Gdańsku inwestycja już działa, a w Szczecinie dalej się dyskutuje i roztacza nowe (często mgliste) wizje.

Głos również zabrał pełnomocnik marszałka ds. gospodarki morskiej poproszony o przedstawienie aktualnego stanu prac związanych z powołaniem spółki zarządzającej.

Niestety poza kilkoma powszechnie znanymi danymi statystycznymi, zebrani nic nowego i konkretnego się nie dowiedzieli, na temat powołania spółki, czy też stoczni Kleven.

W spotkani uczestniczyli również przedstawiciele NOBEL BANK-u , w imieniu którego Kamil Martyniuk przedstawił główne kierunki działania banku na rynku i ofertę dla małych i średnich firm.

Po oficjalnych wystąpieniach dalsze rozmowy i dyskusje były prowadzone w tak zwanych kuluarach w miłej lunchowej atmosferze.

Uczestnicy zgodnie podkreślali potrzebę częstszych spotkań integracyjnych.

MiO

1kmli71kmli8

Poprawiono: czwartek, 21, listopad 2013 13:18

Odsłony: 958

UOKiK zaakceptował zakup akcji C.Hartwig Gdynia S.A. przez OT Logistics S.A.

1otlogisticsUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydal zgodę OT Logistics S.A. na zakup kontrolnego pakietu akcji C.Hartwig Gdynia S.A., jednej z największych firm spedycyjnych w Polsce. Szczecińska spółka spedycyjno- logistyczno-transportowa w lipcu br. podpisała przedwstępną umowę nabycia 37.5 proc. akcji od Hass Holding Limited oraz 37,5 proc. akcji od Morskiej Agencji Gdynia Sp. z o.o. Transakcja zakupu C.Hartwig zostanie sfinalizowana ze środków własnych OT Logistics w I kwartale 2014 r.

Ogółem po zakończeniu transakcji, OT Logistics stanie się właścicielem 75 proc. akcji C.Hartwig Gdynia S.A., firmy spedycyjnej, działającej od ponad 150 lat na międzynarodowym rynku, specjalizującej się w przewozach morskich, lądowych, lotniczych oraz usługach logistycznych. W 2012 skonsolidowane przychody C.Hartwig Gdynia przekroczyły 246 mln PLN.

- Zgoda UOKiK znacznie przybliża nas do zakończenia procesu zakupu akcji Hartwig, spółki o ugruntowanej pozycji w sektorze spedycyjnym. Dzięki synergii z innymi naszymi spółkami z Grupy znacznie poszerzymy zakres działań. Transakcja zostanie sfinalizowana z środków własnych w I kwartale 2014r. – powiedział Piotr Chajderowski, prezes zarządu OT Logistics S.A.

Szczecińska Spółka realizuje konsekwentnie przyjętą strategię opracowaną na najbliższe lata. W lipcu br. otrzymała od Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A, (ZMPG) wyłączność na przeprowadzenie w pełnym zakresie due diligence Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia sp. z o.o. (BTDG). Zgodnie z harmonogramem prywatyzacyjnym, transakcja powinna zostać zakończona w I kw. 2014 r. Środki na zakup BTDG spółka pozyskała poprzez Giełdę , sprzedając za 30 mln zł akcje nowej emisji.

Poprawiono: wtorek, 26, listopad 2013 09:11

Odsłony: 1104

logo

Copyright © 2012-2013