05:45, Piątek, 19 Września 2014
A+ A A-

Ambasador i minister na budowie terminalu: Prace idą zgodnie z planem

1TerminalLNGWłoski rząd dołoży wszelkich starań, by firma Saipem wybudowała terminal gazu LNG w Świnoujściu w terminie - zapowiedział Riccardo Guariglia. Ambasador Włoch wraz z ministrem skarbu państwa - Włodzimierzem Karpińskim odwiedzili w środę plac budowy gazoportu.

Szef resortu zapewnił, że współpraca obu państw gwarantuje zakończenie inwestycji. - Plan budowy ma wiele punktów krytycznych, ale cały czas realizujemy go tak, jak to zostało opisane w harmonogramie z 10 września - mówił Włodzimierz Karpiński.

To właśnie wtedy spółka Polskie LNG podpisała aneks do umowy z wykonawcami, według którego termin zakończenia budowy został przesunięty o sześć miesięcy, czyli do grudnia 2014 roku. Terminal będzie też droższy o 300 milionów złotych.

Jako powód, spółka wymieniła kłopoty branży budowlanej, m.in. upadek jednego z wykonawców, czyli polskiej Hydrobudowy. W kłopoty finansowe wpadł również jeden z oddziałów włoskiej firmy Saipem.

Riccardo Guariglia, ambasador Włoch w Polsce zapewnił, że rząd dba o to, by wykonawca z jego kraju przeprowadził wszystkie prace w terminie. - Z naszej strony robimy wszystko, aby przyjęty harmonogram został zrealizowany.

Budowa terminalu LNG rozpoczęła się trzy lata temu. Inwestycja będzie kosztować ok. 2,5 mld zł.

Sławomir Orlik

 

Źródło: radioszczecin.pl

Poprawiono: czwartek, 17, październik 2013 09:13

Odsłony: 653

Jest światełko w tunelu dla tunelu w Świnoujściu

1tunelJest szansa, że budowa tunelu w Świnoujściu znajdzie się w rządowym planie budowy dróg. O tym, by inwestycję dofinansować pieniędzmi z przyszłego budżetu unijnego rozmawiali w czwartek w Warszawie wiceminister transportu Zbigniew Rynasiewicz oraz prezydent nadmorskiego kurortu.

Szacuje się, że budowa będzie kosztować ok. miliarda złotych. Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz zadeklarował, że miasto może dołożyć ok. 120 mln. - Nie oczekujemy, że rząd dorzuci jakiekolwiek środki z własnej puli. Stawiamy więc na Unię Europejską i budżet naszego samorządu.

W spotkaniu w stolicy wzięli udział także poseł PO - Arkadiusz Litwiński oraz marszałek województwa zachodniopomorskiego. Olgierd Geblewicz uważa, że budowa tunelu będzie korzystna także dla budżetu państwa, ponieważ teraz na przeprawy promowe państwo wydaje ponad 20 mln złotych rocznie.

- Rozwiązując ten problem, państwo rozwiązuje w jakiejś części również swój własny problem - tłumaczył marszałek.

Decyzję o wpisaniu inwestycji na listę priorytetów resort podejmie w najbliższych tygodniach. Według planów, tunel ma powstać w pobliżu terminalu promów pływających do Szwecji.

 

Źródło: radioszczecin.pl

Poprawiono: wtorek, 15, październik 2013 09:36

Odsłony: 338

Piotr Krzystek: Przyszłość terenów postoczniowych

1krzystek2Wydzielenie ze struktur Towarzystwa Finansowego Silesia odrębnej spółki z siedzibą w Szczecinie, która zarządzałaby terenami po byłej stoczni, komunalizacja utworzonej spółki przy udziale samorządu województwa i Miasta, udział Szczecina w Klastrze Morskim, to główne kierunki działań, o których poinformował Radę Miasta prezydent Piotr Krzystek.

W ocenie Prezydenta TF Silesia zarządzając terenami postoczniowymi, nie dąży do poprawy sytuacji firm tam funkcjonujących. Opinie przedsiębiorców jednoznacznie wskazują na brak stabilizacji gospodarczej, a jednym z wyrazów takiego stanu rzeczy jest choćby wprowadzanie nowych, wysokich opłat czy podpisywanie krótkoterminowych umów. Takie działania, zdecydowanie utrudniają im efektywną pracę i szanse na rozwój.

TF Silesia działa w wielu obszarach, przez co kontakt przedsiębiorców z zarządem jest utrudniony- powiedział prezydent Piotr Krzystek – Proponujemy, żeby doszło do powołania nowej spółki siedzibą w Szczecinie. Spółka ta, mogła by zostać wyodrębniona ze struktur TF Silesia. Można byłoby rozważać kwestie dotyczące całościowej lub częściowej komunalizacji spółki. Dzięki bliskości struktur nowej spółki w naszym mieście, o wiele łatwiejszy byłby kontakt z właścicielem terenów po  stoczni.

Prezydent dodał także iż planowanie jest w tej sprawie spotkanie z Rafałem Baniakiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Kolejna propozycja prezydenta dotyczyła współpracy Miasta, jako partnera instytucjonalnego w Klastrze Morskim. Udział Szczecina w Klastrze, dałby większe możliwości przedsiębiorcom, którzy działają w jego ramach. Jedną z takich możliwości, jest udział młodzieży w praktycznej nauce zawodów stoczniowych. W Szczecinie brakuje wykwalifikowanych pracowników, spawaczy i monterów. Pracujemy nad utworzeniem klas przygotowujących młodzież do nauki zawodu, mamy deklaracje przedsiębiorców z klastra w zakresie organizacji praktyk – poinformował Piotr Krzystek.

Prezydent zwrócił również uwagę na fakt, że na rozwój terenów postoczniowych może mieć wpływ rozwój nowoczesnych technologii. Obecnie bardzo ciężko jest konkurować w dziedzinie produkcji z przedsiębiorstwami z innych państw. Dlatego Szczecin we współpracy z samorządem województwa podjęło działania zmierzające do utworzenia Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej.

Poprawiono: wtorek, 15, październik 2013 09:29

Odsłony: 693

Bursztynowa Kaczka i Bursztynowe Jajka rozdane

1kaczka1Ponad 2000 osób, najwyższych rangą przedstawicieli biznesu morskiego z całej Polski i z zagranicy, głównie Europy zachodniej, oraz firm z nimi współpracujących, uczestniczyli w dorocznym spotkaniu Wspólna Kaczka, odbywającym się tradycyjnie w drugi piątek października. Spotkanie organizowane jest od roku 2000, najpierw w Gdańsku a od roku 2009 w Gdyni przez PROMARE Sp. z o.o. Obecni są na nim przedstawiciele najwyższych władz państwowych, regionalnych i miejskich. Tak liczna i reprezentatywna obecność podkreśla wagę i znaczenie spotkania, na którym pod jednym dachem zasiadają przy wspólnych stołach przyjaciele, współpracownicy i konkurenci, by rozmawiając o interesach, cieszyć się miła atmosferą i dobrym jedzeniem.

Podczasz spotkania Krajowa Izba Gospodarki Morskiej w Gdyni po raz trzynasty przyznała nagrody i wyróżnienia honorowe za najbardziej spektakularne osiągnięcia w polskiej gospodarce morskiej w roku minionym.

Kapituła XIII edycji Nagrody Honorowej „Bursztynowa Kaczka” i Wyróżnień Honorowych „Bursztynowe Jajko”, w skład której wchodzą przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej, Forum Okrętowego, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Polskiego Związku Maklerów Okrętowych, Stowarzyszenia Rozwoju Rybołówstwa, Związku Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych w Gdyni, Związku Armatorów Polskich, Wydawnictwa „PROMARE” Sp. z o.o. i Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, obradująca pod przewodnictwem Jerzego Lewandowskiego, Sekretarza Generalnego KIGM wyłoniła w głosowaniu tajnym laureatów spośród  zgłoszonych firm polskiej gospodarki morskiej.

Kapituła przyznała:

Nagrodę Honorową „Bursztynowa Kaczka” za najbardziej spektakularne osiągnięcie w polskiej gospodarce morskiej w roku 2012

- Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o. o. za pozyskanie największego w historii polskiego przemysłu okrętowego kontraktu na wykonanie dokumentacji okrętowej i offshorowej  jednostki wiertniczej typu Espadon 200 EAS

Wyróżnienia Honorowe „Bursztynowe Jajko”

- Deepwater Container Terminal za wzrost przeładunków o 41,3% w roku 2012 do poziomu 896 962 TEU, czyli 54% całości przeładunków wszystkich morskich terminali kontenerowych w Polsce oraz uzyskanie pozycji jedynego bałtyckiego hubu kontenerowego, obsługującego regularne zawinięcia linii oceanicznych na Bałtyku.

- Stocznia Remontowa NAUTA S.A. za znaczącą rozbudowę potencjału wykonawczego poprzez zagospodarowanie i wykorzystanie części terenu byłej Stoczni Gdynia a w efekcie wejście na rynek remontu dużych statków powyżej 150 m długości i podwojenie przychodów ze sprzedaży w roku 2012 do wysokości 270 mln zł.

- Port Consultants sp. j. za wkład w rozwój usług przeładunkowo-transportowych sztuk ciężkich i wielkogabarytowych zarówno w portach morskich jak i w żegludze śródlądowej.

 

 

Poprawiono: poniedziałek, 14, październik 2013 17:33

Odsłony: 320

Szczecin chce przystąpić do Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego

1stoczniaaTo deklaracja prezydenta Szczecina Piotr Krzystka. W ten sposób miasto ma pomóc w negocjacjach potencjalnym inwestorom z właścicielem terenu - mówił prezydent.

Klaster Morski złożył propozycję komunalizacji stoczni. Firmy w nim skupione chcą długoletnich umów dzierżawy terenów postoczniowych tak, aby móc planować długoterminowo. Właścicielem terenów stoczniowych jest Towarzystwo Finansowe Silesia z Katowic.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek uważa, że przystąpienie Szczecina do klastra wzmocni tę instytucję w negocjacjach z Towarzystwem Finansowym Silesia w sprawie zagospodarowania terenów postoczniowych.

- Chcemy docenić pracę ludzi, którzy już tam działają, inwestują własne pieniądze, dlatego pomysł, żebyśmy jako miasto Szczecin byli partnerem instytucjonalnym Klastra i w ten sposób wzmocnili pozycję Klastra w rozmowie z Silesią - tłumaczył Krzystek. - Z drugiej strony również wzmocnili pozycję Klastra w rozmowach z ministerstwem po to, żeby jednak doprowadzić do wyodrębnienia spółki w Szczecinie, zarządzanej na miejscu, lokalnie.

- Nie zrobiono nic w sprawie powołania nowej spółki, która na miejscu w Szczecinie miałaby zarządzać terenami dawnej stoczni - dodał prezydent. - Ja nie mam takiej wiedzy, żeby jakikolwiek poważny krok w tym kierunku został wykonany.

Zachodniopomorski Klaster Morski skupia 43 firmy produkujące konstrukcje stalowe i statki.

Poprawiono: wtorek, 15, październik 2013 09:33

Odsłony: 635

logo

Copyright © 2012-2013