TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Port Gdańsk - „Impulsów do wzrostu będzie w tym roku wiele”

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Port Gdańsk - „Impulsów do wzrostu będzie w tym roku wiele”

- Porty morskie są najlepszym barometrem ekonomicznym gospodarek państw, w których działają. Wszystko wskazuje na to, że polska gospodarka, ma się dobrze - przekonuje Monika Wszeborowska, dyrektor biura marketingu w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk. Wyniki przeładunkowe Portu Gdańsk oraz ambitny pakiet inwestycyjny, realizowany w porcie potwierdzają tę tezę. Inwestycje zakończone w poprzednim okresie rozliczeniowym takie jak rozbudowa i podwojenie potencjału przeładunkowego terminalu kontenerowego DCT do 3 mln TEU, a także finalizowana w tej chwili umowa na regularne serwisy jednostek wchodzących w skład Ocean Alliance, stanowią gwarancję ciągłego wzrostu również w nadchodzących latach.

Rok 2016 zamknęli Państwo rekordowym wynikiem w dziedzinie obsługi wolumenu towarowego, napływającego do portu drogą lądową. Jakie czynniki i inwestycje złożyły się na Państwa sukces w tej dziedzinie? Jak prezentuje się ten fragment Państwa działalności w porównaniu z obsługą transportu lądowego przez inne główne porty kraju? 

Rekordowe wyniki w zakresie obsługi lądowych środków transportu są efektem przeładunku towarów w relacji burtowej, a w tym względzie ostatnie lata dla Portu Gdańsk były szczególnie dobre. W roku 2016  port obsłużył ponad 37 mln ton, co przyczyniło się do awansu na wysokie 6.miejsce w rankingu największych portów Morza Bałtyckiego. Notowania na takim poziomie zdarzyły się nam po raz pierwszy w historii. Nie ulega wątpliwości, że Gdańsk z roku na rok umacnia swoją pozycję jako centrum dystrybucyjne. Pełni także od kilku lat rolę hubu kontenerowego na Bałtyku. Dzieje się tak pomimo tego, że w ciągu ostatnich dwóch lat, z powodu sankcji gospodarczych nałożonych przez UE na Rosję oraz spowolnienia gospodarki rosyjskiej, udział transhipmentu w wolumenie kontenerowym Gdańska spadł. Port sobie z tym jednak poradził. W miejsce utraconego transhipmentu pojawiły się ładunki skonteneryzowane z przeznaczeniem na rynek lokalny. Dzięki temu statystyki portowe dotyczące liczby kontenerów pozostały wysokie. Pociągnęło to za sobą także wzrost liczby obsłużonych lądowych środków transportu, co zaobserwowaliśmy w ubiegłym roku. Liczba obsłużonych samochodów ciężarowych z kontenerami wzrosła w stosunku do 2015r. aż o 78%, natomiast wagonów kolejowych o 58%. Bardzo duże zmiany dotyczyły także obsługi lądowej węgla. O ile w latach 2016 i 2015 liczba wagonów kolejowych z węglem była niemal identyczna, o tyle liczba samochodów ciężarowych z tym surowcem wzrosła aż o 45%. Tu przyczyn upatrywać należy w zmianie kierunkowej obsługi węgla w relacji burtowej. Jeszcze w 2015 roku stosunek eksportu do importu węgla wynosił 57% do 43%, podczas gdy w roku 2016 eksport stanowił już 38% względem 62% przypadających na węgiel w relacji importowej. 

Jakie są perspektywy rozwojowe związane z planami usprawnienia ruchu samochodowego na terenie portu. Co wyróżni Port Gdańsk?

Dnia 7 marca ogłosiliśmy przetarg na budowę parkingu buforowego u zbiegu ulic Śnieżnej i Handlowej, w trybie Projektuj i Buduj. To pozwoli nam jednocześnie wyłonić projektanta i wykonawcę. Będzie to parking na 60 samochodów ciężarowych, przeznaczony do obsługi ruchu w lewobrzeżnej części portu. Termin składania ofert mija 18 kwietnia. Zakładamy, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, parking powinien być gotowy w ciągu roku od momentu wyłonienia Wykonawcy.

Dodatkowo Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. podjął decyzję o budowie dużego parkingu buforowego, liczącego nawet do 1000 miejsc postojowych dla aut ciężarowych, który z kolei powinien zaspokoić potrzeby prawobrzeżnej części portu. Będzie to przedsięwzięcie na znacznie większą skalę niż parking u zbiegu ul. Handlowej i Śnieżnej i tu posiłkować się będziemy prawdopodobnie terenami pozostającymi w dyspozycji Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Z naszych analiz wynika, że najdogodniejsze byłoby zlokalizowanie go w okolicach ul. Kontenerowej. Jest to jednak część portu, w której znajdują się najbardziej atrakcyjne tereny rozwojowe i szkoda  byłoby je przeznaczać na parking.  Zakup terenów od GARG jest w tej sytuacji najlepszym wyjściem.

ZMPG dysponuje już wyceną gruntu. W najbliższym czasie stosowne dokumenty przedstawione zostaną Radzie Nadzorczej, gdyż zakup gruntu wymaga zgód korporacyjnych. Przy czym w planie Inwestycji na 2017 r. już przewidzieliśmy środki finansowe na jego wykup i wzmocnienie.

Także tutaj przyjmiemy formułę  Projektuj i Buduj. Całość inwestycji będzie skorelowana z rozbudową układu drogowo-kolejowego w ramach CEF i powinna się skończyć do roku 2020.

Tu wkraczamy w temat kolejnych udogodnień dla ruchu w porcie. Przed nami bowiem inwestycja, która ma zwiększyć przepustowość ruchu nie tylko samochodowego, ale też kolejowego. Chcemy zapewnić bezkolizyjność ruchu lądowego. Uzyskamy to przez zbudowanie kilku wiaduktów, które pozwolą na poprowadzenie ruchu drogowego ponad torami, by nie blokować przejazdów kolejowych. 

Modernizacją objęte zostaną również dwa istniejące już wiadukty drogowe doprowadzające ruch do terminali zlokalizowanych w Porcie Zewnętrznym. Są to obiekty inżynieryjne klasy C o maksymalnej nośności do 30 ton, zbudowane w połowie lat 70. Dzisiejsze standardy są wyższe, dlatego postanowiliśmy podnieść klasę techniczną wiaduktów do poziomu A, tj. do nośności 50 ton. 

Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia, przeprowadzimy kompleksową rozbudowę ul. Kontenerowej, którą odbywa się ruch do terminalu kontenerowego DCT i Pomorskiego Centrum Logistycznego, a w przyszłości do planowanego terminalu ładunków masowych typu agro spółki OT Logistics. Poszerzymy ją dodając drugą jezdnię. W efekcie końcowym uzyskamy ulicę mającą po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Słowem najbliższe lata przyniosą sporo udogodnień w zakresie ruchu samochodowego w porcie i zwiększenie jego komfortu.

Port sukcesywnie zwiększa swój potencjał rozwojowy. Jakie inwestycje i ostatnie inicjatywy pozwalają mieć nadzieję na pobicie ostatniego wyniku przeładunkowego?

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk przygotował plany przeładunkowe na rok kolejny, opracowane na podstawie prognoz operatorów przeładunkowych działających w porcie. Z przewidywań wynika, że największy wzrost dotyczyć będzie ładunków skonteneryzowanych i paliw płynnych. Jest to oczywiście związane z inwestycjami jakie zakończone zostały w roku ubiegłym. Rozbudowa i podwojenie potencjału przeładunkowego terminalu kontenerowego DCT do 3 mln TEU i finalizowane w tej chwili umowy na serwisy regularne nowego aliansu (Ocean Alliance), którego pierwsze zawinięcie do Gdańska najprawdopodobniej nastąpi na przełomie kwietnia i maja, dają realne podstawy, by zakładać, że obroty kontenerowe w Porcie Gdańsk będą się nadal zwiększać. Spodziewamy się, że kontynuowana przez Polskę polityka dywersyfikacyjna, jeśli chodzi o pozyskiwanie źródeł energii, także znajdzie swoje odzwierciedlenie w naszych statystykach. Ponadto, zakończony w roku 2016 pierwszy etap budowy terminalu naftowego PERN, jak zapewnia inwestor, będzie kontynuowany w latach kolejnych, gdyż zainteresowanie wykorzystywaniem bazy magazynowej na ropę naftową w Gdańsku jest spore. 

Spodziewamy się, że ten rok będzie pomyślny dla Portu Gdańsk nie tylko pod względem obrotów przeładunkowych, ale i pasażerskich. Na 2017 rok zaawizowano aż 67 zawinięć statków wycieczkowych do portu. To wynik, jakiego Gdańsk jeszcze nigdy dotąd nie odnotował. Od kilku lat ciężko pracujemy na to, by Port Gdańsk był doceniany wśród armatorów statków pasażerskich. Najwyższe rezultaty jakie udało nam się dotychczas wypracować przypadały na rok 2009. Wówczas w porcie obsłużyliśmy łącznie 40 statków wycieczkowych, które przywiozły na pokładzie ponad 17 tysięcy turystów. W tym roku spodziewamy się, że do naszego portu zawita ponad 33 tysiące pasażerów cruisowych. 

Największą nagrodą dla nas jest wybór dokonany przez armatora Viking Cruises, który podjął decyzję o zawinięciu do naszego portu aż 22 razy w tym sezonie. To bardzo wyjątkowy armator. Oferuje swoim klientom dość nietypowe rejsy w stosunku do pozostałych armatorów zawijających na Bałtyk. W ofercie Viking Cruises znajdują się bowiem rejsy daleko wykraczające poza Bałtyk. Armator włączył Gdańsk m.in. do jednego ze swoich najdłuższych rejsów, 50-dniowej podróży przez takie kraje jak: Grecja, Czarnogóra, Chorwacja, Słowenia, Włochy, Monako, Hiszpania, Portugalia, Francja, Wielka Brytania, Norwegia, Dania, Niemcy, Polska (Gdańsk), Estonia, Rosja, Finlandia i Szwecja.

Zapewne jeszcze nie w tym roku, ale liczymy na to, że już wkrótce wycieczkowce chętniej będą wybierać Port Gdańsk na przystanek w podróży, bowiem pełną parą ruszył projekt estetyzacji portu. W jego ramach Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podjął decyzję o stworzeniu u wejścia do portu porośniętego trawą kopca, na szczycie którego znajdować się będzie duży podświetlany napis Port Gdańsk. Będzie również przepiękny taras widokowy, z którego będzie można podziwiać wpływające do portu statki. Na tarasie utworzony będzie tzw. ogród tematyczny z alejkami spacerowymi dla odwiedzających. Z kolei we wnętrzu kopca planujemy stworzenie wielofunkcyjnego obiektu z przeznaczeniem na gastronomię czy organizację wystaw i spotkań. Nie wykluczamy zagospodarowania części tego obiektu także pod stałą wystawę prezentującą historię portu. Zależy nam na tym, aby port tętnił życiem przez cały rok. Gdańsk ze swoją hanzeatycką tradycją zasługuje na takie miejsce. Zresztą komentarze Gdańszczan i nie tylko ich potwierdzają słuszność tej decyzji. 

Polskie porty rozwijają się prężniej od swoich rosyjskich rywali. Jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy z punktu widzenia Portu Gdańsk?

Zwykle mówi się, że porty morskie są najlepszym barometrem ekonomicznym gospodarek państw, w których te porty działają. Spowolnienie rosyjskiej gospodarki po wpływem unijnych sankcji  znalazło swoje odbicie w statystykach portowych Rosji. Tymczasem polska gospodarka i porty mają się dobrze. Wprowadzone w naszym kraju uproszczenia prawne dotyczące odpraw celno-granicznych, dziś coraz bardziej przekonują przedsiębiorców do korzystania z portów polskich, które poza tym nie odstają od zachodnich standardów. Z każdym rokiem, w coraz większym stopniu odzyskujemy utracone przed laty naturalne zaplecze logistyczne. Do tego prowadzimy dość intensywne prace nad prezentacją potencjału polskich portów w takich krajach jak Czechy, Słowacja czy Białoruś. Pierwsze tego efekty mogliśmy zobaczyć z początkiem tego roku, kiedy Port Gdańsk został wybrany jako centrum morskiej dystrybucji produkowanych w Czechach aut osobowych marki Hyundai. Na początku kwietnia w Porcie Gdańsk ruszy kolejny ważny kontrakt, tym razem związany z samochodami marki Nissan. W tym przypadku koncern podjął decyzję o diametralnej zmianie całej ścieżki dystrybucyjnej dla swoich samochodów w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej. Przekierował transport aut przeznaczonych na rynek Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Czech, Słowacji oraz Węgier właśnie do Portu Gdańsk. Szacujemy, że w tym roku przy nabrzeżach naszego portu może zostać przeładowanych nawet do 100 tys. samochodów. Reasumując, impulsów do wzrostu w tym roku będzie wiele. 

 

Opracował  Maciej Ostrowski

Czytaj więcej: Port Gdańsk - „Impulsów do wzrostu będzie w tym roku wiele”

 

Amuleth – kolejny statek z rodziny Unibaltic w stoczni MSR Gryfia

Czytaj więcej: Amuleth – kolejny statek z rodziny Unibaltic w stoczni MSR Gryfia

Morska Stocznia Remontowa Gryfia po raz kolejny pracowała dla szczecińskiego Unibalticu. Remont przeszedł najmłodszy i najnowszy statek armatora – Amuleth.  

Chemikaliowiec został zadokowany w doku nr 5, gdzie odbył się przegląd podwodnej części kadłuba i wyposażenia . Prawdopodobnie w przyszłości jednostka zostanie przemalowana w barwy armatora.

Dotychczas statek nosił nazwę Fortunate i pływał pod flagą tureckiego armatora. Amuleth ma prawie 102 m długości i ponad 15 m szerokości, w 12 zbiornikach ładunkowych może przewozić 5 734 m3 cieczy.

W ubiegłym roku MSR Gryfia remontowała trzy jednostki należące do Unibaltic: Agath, Amaranth i Azuryth. Flota armatora składa się z 11 statków w tym ośmiu chemikaliowców, do których dołączył Amuleth. 

 

Unibaltic 

Przed Portem Gdańsk rekordowa liczba zawinięć statków pasażerskich w sezonie 2017

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Przed Portem Gdańsk rekordowa liczba zawinięć statków pasażerskich w sezonie 2017

Nadchodzący sezon wycieczkowy w Porcie Gdańsk zapowiada się wyjątkowo. ZMPG SA spodziewa się, że w 2017 roku do portu zawinie 67 statków pasażerskich, czyli ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Dzięki temu liczba turystów morskich sięgnąć może ponad 30 tysięcy osób. Równie rekordowa będzie wielkość jednostek pasażerskich. Ich średnia pojemność brutto przekroczy 24 800 GT, natomiast średnia długość wyniesie aż 170 metrów. Poprzedni rekord padł w roku 2009. Wówczas do Portu Gdańsk zawinęło 40 statków wycieczkowych, które przywiozły na pokładzie blisko 17 tysięcy pasażerów.

Większość zapowiedzianych wycieczkowców już wcześniej odwiedzało gdański port. Po raz pierwszy natomiast w Gdańsku będą gościć AidaCara, która zawinie do Gdańska dwukrotnie (16 i 30 czerwca), jednostka Thompson Celebration, spodziewana 19 lipca przy Nabrzeżu Westerplatte, oraz National Geographic Orion, zapowiedziany na 21 kwietnia i 13 maja.

Szczególnie wyczekiwane są statki armatora Viking Cruises, które w tym roku odwiedzą Port Gdańsk aż 22 razy. Nowoczesne siostrzane wycieczkowce - Viking Star, Viking Sky i Viking Sea - będą największymi jednostkami, jakie w tym roku zawiną do nabrzeży Portu Gdańsk. Każda z nich liczy przeszło 227 metrów długości i może przewieźć 930 pasażerów.

Zwykle statkami pasażerskimi zawijającymi do Gdańska były jednostki pływające po Morzu Bałtyckim, ewentualnie przy północnych wybrzeżach Europy. Teraz armator Viking Cruises, podjął decyzję o włączeniu Gdańska m.in. do swojego najdłuższego, bo aż 50-dniowego rejsu, który wieźć będzie, przez takie kraje jak Grecja, Czarnogóra, Chorwacja, Słowenia, Włochy, Monako, Hiszpania, Portugalia, Francja, Wielka Brytania, Norwegia, Dania, Niemcy, Polska, Estonia, Rosja, Finlandia oraz Szwecja. Pierwsze zawinięcie statków Viking Cruises spodziewane jest w Gdańsku już 7 maja na Nabrzeżu Westerplatte. Wszelkie sprawy agencyjne statków armatora realizować będzie firma Sartori&Berger.

Sezon wycieczkowy 2017 w Porcie Gdańsk rozpocznie się zawinięciem statku National Geographic już niebawem, bo 21 kwietnia. Zakończy się natomiast wyjątkowo późno - 29 grudnia, kiedy to w Gdańsku spodziewana jest wizyta wycieczkowca MS Saga Sapphire, który spędzi w porcie aż dwa dni.

Pełna lista awizacyjna statków pasażerskich spodziewanych w Porcie Gdańsk w roku 2017 dostępna jest na www.portgdansk.pl/zegluga/statki-awizowane-na-2017-r.

 

Senat. Obradowały połączone Komisje Infrastruktury i Środowiska

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Różne

Czytaj więcej: Senat. Obradowały połączone Komisje Infrastruktury i Środowiska

Komisje senackie przyjęły projekty ustaw o zapobieganiu zanieczyszczeniom na morzu oraz dotyczący budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw.

Oba projekty rządowe przygotowane zostały przez ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w tym resorcie wyjaśniał członkom komisji, iż pierwszy projekt ustawy wprowadza zmiany, które umożliwią właściwe egzekwowanie przepisów unijnych dotyczących recyklingu statków i monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego. Ponadto w ustawie określono zasady pobierania próbek w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych.

Minister podkreślał także znaczenie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Chodzi o budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Ustawa określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji.

Minister Witkowski podkreślił, iż połączenie Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej kanałem przez Mierzeję Wiślaną to jedna z priorytetowych inwestycji obecnego rządu. Kanał w nowej sytuacji geopolitycznej Polski i wschodnich obszarów Unii Europejskiej ma znaczenie przede wszystkim ze względu na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa tej części Polski i wschodniej granicy Unii. Bardzo istotne są też aspekty rozwoju gospodarczego i turystycznego tych obszarów. Nowa droga wodna umożliwi swobodną żeglugę statków morskich do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego, będących portami Unii Europejskiej.

- Realizacja projektu umożliwi swobodny i nieograniczony dostęp jednostek Marynarki Wojennej i Straży Granicznej do portów Zalewu Wiślanego – dodał podsekretarz stanu MGMiŻŚ. - Budowa drogi wodnej będzie gwarantem bezpieczeństwa morskiego naszego kraju.

Komisje poparły oba projekty ustaw. Teraz Zajmie się nimi Senat.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

LNG: Ze Świnoujścia do Estonii

Czytaj więcej: LNG: Ze Świnoujścia do Estonii

Skroplony gaz ziemny ze świnoujskiego Terminalu LNG w Świnoujściu ładowany jest na cysterny drogowe i transportowany do Estonii. Służy jako paliwo do promów wybudowanych w 2015 roku w polskiej stoczni w Gdańsku.

W terminalu w dni robocze odbywa się załadunek LNG na cysterny drogowe. W zależności od zamówień, w ciągu 12 godzin do różnych miejsc wyjeżdża do kilkunastu autocystern każdego dnia. Natomiast samochodów transportujących skroplony gaz ziemny do Estonii jest od kilku, do maksymalnie kilkunastu w tygodniu.

– Załadunek odbywa się na podstawie wcześniej uzgodnionych harmonogramów – wyjaśnia Tomasz Pietrasieński, rzecznik spółki Gaz-System. Dlatego też nie ma problemu kolejek, za wyjątkiem sytuacji niewynikających z pracy terminalu, jak np. korki na drogach. Średni czas załadunku to około godzina.

Cysterny opuszczające terminal muszą pokonać do Estonii aż 1600 kilometrów. Powodem, dla którego odbiorcy wybierają surowiec ze świnoujskiego terminalu jest wysoka jakość paliwa.

Terminal LNG prężnie się rozwija. Już dzisiaj informowaliśmy o tym, że skroplonego gazu w gazoporcie będzie więcej dzięki dodatkowej umowie, podpisanej przez PGNiG z Qatargasem. Zgodnie z jej warunkami, Qatargas zwiększy wolumen skroplonego gazu ziemnego (LNG) dostarczanego PGNiG do łącznie 2 mln ton rocznie, czyli około 2,7 mld m3 gazu po regazyfikacji.

 

Źródło: rynekinfrastruktury.pl 


Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34