Menu
A+ A A-

SKO ws. zmiany stawki 0,3% dla Szczecina i Świnoujścia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: SKO ws. zmiany stawki 0,3% dla Szczecina i ŚwinoujściaW dniu 7 października br. na wniosek ZMPSiŚ S.A. odbyło się posiedzenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie dotyczące obniżenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości portowych z 3 na 0,3%.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wnosił o obniżenie stawki procentowej z 3 na 0,3% opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Miasto Świnoujście, położonych w granicach poru morskiego w Szczecinie i Świnoujściu.

Podstawa do zastosowania stawki 0,3%

Zgodnie z art. 72 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi: 1) za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej – 0,3% ceny.

Zatem o zastosowaniu stawki procentowej 0,3% decyduje m.in. oddanie nieruchomości na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. O tym, które nieruchomości oddane są na te cele rozstrzyga wydane na podstawie art. 91 ww. ustawy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. Na poparcie tezy, iż nieruchomości będące w gestii ZMPSiŚ S.A. są przeznaczone na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, a zatem uzasadniają zastosowanie stawki 0,3% Spółka przedłożyła stosowne zaświadczenia i ekspertyzy prawne wskazujące na jednolite stanowisko organów publicznych w tej sprawie wydane m.in. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Radę Ministrów, czy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz opinię prawną zespołu autorytetów w zakresie prawa związanych z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Alternatywne rozwiązanie – zastosowanie stawki 1%

W trakcie posiedzenia Kolegium pełnomocnik Spółki zauważył, że niezależnie od zasadności stosowania najniższej stawki procentowej opłaty rocznej w wysokości 0,3%, o zastosowanie której ZMPSiŚ S.A. w pierwszej kolejności wnosi, istnieją również wystarczające podstawy, by zastosować stawkę procentową 1%.

Zgodnie z art. art. 72 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi: (…) za nieruchomości gruntowe oddane (…) na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych (…) – 1% ceny.

Na nieruchomościach oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste realizowane są urządzenia infrastruktury technicznej, jak również następuje na nich realizacja celów publicznych. Przedsiębiorstwo utworzonej na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna ma charakter przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Za cel publiczny uznawane jest m.in. samo utrzymywanie obiektów i urządzeń transportu publicznego, w tym portu.
Spór o wysokość stawki procentowej opłaty rocznej pomiędzy ZMPSiŚ S.A. a Gminami Miasto Szczecin i Miasto Świnoujście liczy już 10 lat. Gdyby stawka została obniżona do 0,3% w budżecie Spółki zostałoby prawie 4 mln złotych, które można by przeznaczyć na cele inwestycyjne podnoszące jakość świadczonych usług w porcie, które w dalszej kolejności mogły by prowadzić do ściągnięcia dodatkowych inwestorów i utworzenia tym samym nowych miejsc pracy.

Apel w sprawie dociągnięcia drogi S3 do Świnoujścia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej: Apel w sprawie dociągnięcia drogi S3 do ŚwinoujściaCzłonkowie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej domagają się dokończenia budowy drogi ekspresowej S-3 od Świnoujścia do Miękowa. Poinformował o tym „Głos Szczeciński”.

Jak pisze „GS”, członków KIGM zaniepokoił brak perspektyw przebudowy krajowej „trójki” do Świnoujścia. Cezary Sylwestrzak, przewodniczący Zachodniopomorskiego PIGM, zauważa, że budowa S3 pomiędzy Goleniowem (a ściślej: od obwodnicy Miękowa) do Świnoujścia znalazła się jedynie na liście rezerwowej w Kontrakcie Terytorialnym. Sylwestrzak nazywa budowę tego odcinka S3 „najważniejsza inwestycja drogowa w Zachodniopomorskiem” i mówi w rozmowie z „GS”, że umieszczenie tego przedsięwzięcia tylko na liście rezerwowej jest dla niego niezrozumiałe. Sylwestrzak zauważa, że nie chodzi jedynie o poprawę komfortu podróżowania turystów w okresie letnim, ale także o sprawniejszą obsługę świnoujskiego portu.

– Od kilku lat obserwujemy wzrost natężenia ruchu samochodów ciężarowych w świnoujskim porcie, na który niewątpliwy wpływ ma postępująca budowa drogi S-3 na południe. Dlatego apelujemy do rządu i władz samorządowych o podjęcie niezbędnych działań mających na celu zmianę decyzji i wpisanie budowy drogi S-3 do portu w Świnoujściu na listę podstawową – powiedział Sylwestrzak, dodając, że przedłużenie S3 do Świnoujścia poprawi komunikację całej zachodniej Polski.

* * *

Według planów GDDKiA, w ciągu najbliższych lat gotowa będzie prawie cała droga ekspresowa S3, za wyjątkiem odcinków skrajnych: Bolków – Lubawka (ale to wynika z faktu, że trzeba powiązać terminami budowę S3 oraz drogi ekspresowej po stronie czeskiej, a na razie nasi sąsiedzi nie mają tego w planach) oraz właśnie odcinka do Świnoujścia. Należy przypomnieć, że nie tak dawno temat ten był podejmowany podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury. Brak działań w zakresie dociągnięcia S3 do Świnoujścia spotkał się wówczas z dezaprobatą nie tylko opozycji, ale także posłów PO.

Spośród inwestycji drogowych zapisanych na liście podstawowej w Kontrakcie Terytorialnym, wymienić należy przede wszystkim drogę ekspresową S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa, a także obwodnice Szczecinka oraz Wałcza.

 

Źródło: rynekinfrastruktury.pl

Sezon wycieczkowy 2014' - 15 tysięcy turystów przypłynęło do Gdańska na pokładzie wycieczkowców

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Sezon wycieczkowy 2014' - 15 tysięcy turystów przypłynęło do Gdańska na pokładzie wycieczkowcówSobotnia (4 października 2014 roku) wizyta m/s Astor zakończyła w Porcie Gdańsk tegoroczny sezon wycieczkowy. Od jego inauguracji (11 maja) zawinęło do Gdańska 38 statków, które przywiozły 14 974 pasażerów. Największą jednostką był 205-metrowy Albatros, ale najwięcej pasażerów - aż 810 turystów - przywiózł w sierpniowym rejsie Prinsendam. Większość jednostek (32 zawinięcia) cumowało przy reprezentacyjnym Nabrzeżu Westerplatte, sześć zatrzymało się w Basenie Władysława IV - przy Nabrzeżu WOC II.

Port Gdańsk współpracuje od lat z kilkunastoma armatorami pływających po Bałtyku statków wycieczkowych. Najaktywniejszymi w realizowaniu wizyt wycieczkowców w Gdańsku byli wśród nich Seabourn i Silversea z Wysp Bahama oraz Phoenix Reisen z Niemiec. Dla sprawności organizacyjnej rejsów statków turystycznych niebagatelne znaczenie ma praca agentów żeglugowych i touroperatorów. Najbardziej efektywnie Gdańsk współpracował z Polsteam Shipping Agency i Morską Agencją z Gdyni oraz Baltic Gateway.

Porozumienie MAG i Baltic Gateway było także autorem najważniejszego dla gdańskiego portu wydarzenia w minionym sezonie. Dwukrotnie, w lipcu i sierpniu, wycieczkowiec Club Med 2 dokonał w Porcie Gdańsk tzw. turnaround - wymiany pasażerów, kończących i zaczynających swoją podróż. W Terminalu Pasażerskim Westerplatte, przystosowanym do obsługi ruchu turystycznego, wyposażonym m.in. w skanery do badania bagaży podróżnych, można było profesjonalnie przeprowadzić taką operację dla łącznie 993 pasażerów. Udanej próbie sprawności poddane były nie tylko służby portowe, ale i miejscy przewoźnicy, hotelarze i gastronomia.

Janusz Kasprowicz

Sezon wycieczkowy 2014' - Port Gdańsk ( Galeria Zdjęć )

Z dna Bałtyku wydobyto wrak samolotu Douglas A-20

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej: Z dna Bałtyku wydobyto wrak samolotu Douglas A-20 Statek naukowo-badawczy „St. Barbara” podniósł z dna Bałtyku wrak samolotu Douglas A-20. Tym samym z sukcesem zakończono projekt wydobycia bombowca, który realizowało Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku przy wsparciu partnerów: Marynarki Wojennej i LOTOS Petrobaltic. Obiekt jest szesnastym zachowanym tego typu zabytkiem na świecie i będzie stanowić niezwykle cenny eksponat dla polskiego muzealnictwa.

Pochodzący z okresu II wojny światowej wrak samolotu Douglas A-20 został odnaleziony na dnie Bałtyku podczas rutynowych badań pomiarowych na początku czerwcu 2013 roku i już w październiku podjęto próbę jego wydobycia. Z powodu złych warunków pogodowych podniesienia nie udało się zrealizować. Wrak został natomiast przebadany i przygotowany do kolejnej próby.

– Podniesienie w całości samolotu z dna morza to niezwykle ambitne wyzwanie, wymagające specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i precyzyjnej koordynacji działań zespołu projektowego – mówi  Iwona Pomian, kierownik Działu Badań Podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, koordynatorka projektu wydobycia. – Zadanie utrudniał fakt, że Rozewie, gdzie zalega wrak samolotu Douglas A-20, to miejsce szczególnie narażone na wiatr i falowanie. Dzięki sprzyjającej pogodzie byliśmy świadkami jedynego w Polsce podniesienia z dna Bałtyku całego samolotu z czasów II wojny światowej – dodaje.

To zadanie zostało wykonane dzięki pomocy Marynarki Wojennej RP, która przygotowała  niemal całkowicie zakopany wrak do wydobycia i spółki LOTOS Petrobaltic, która udostępniła do operacji statek badawczy „St. Barbara” oraz holownik „Kambr”, należące do grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic.

To nie pierwszy raz gdy Marynarka Wojenna pomaga w ochronie zabytków zalegających w morzu. Współpraca zaczęła się jeszcze w ubiegłym wieku przy okazji badań wraków „Miedziowca”, „Książkowca”, „Zbożowca” czy „Solena”. Ostatnio muzeum i nurkowie Marynarki Wojennej współpracowali przy wydobyciu dział żeliwnych z XVIII w znalezionych przez Instytut Morski w Gdańsku 30 Mm od portu w Ustce. LOTOS Petrobaltic z kolei zasłynął z odkrycia na dnie Bałtyku wraku niemieckiego lotniskowca „Graf Zeppelin”.

Lekki bombowiec Douglas A-20 produkcji Douglas Aircraft Company był w początkowej fazie wojny podstawowym bombowcem armii USA. Znany pod wieloma nazwami, jako Douglas Boston lub nocny myśliwiec Douglas Havoc, był wykorzystywany także przez lotnictwo brytyjskie, francuskie i sowieckie w walkach z hitlerowcami.

– Wrak 70 lat znajdował się pod wodą, jednak zachował się w dobrym stanie. Prócz wyjątkowej wartości obiektu wynikającej z niewielu zachowanych, godnych ratowania tego typu płatowców, możemy mówić praktycznie o niepowtarzalności tego znaleziska i jego ogromnym znaczeniu dla polskich zbiorów muzealnych – podkreśla  Iwona Pomian.

Podniesienie w całości wraku samolotu Douglas A-20 z dna Bałtyku to pierwsza tego typu, profesjonalna próba polskiego muzeum i jedno z bardziej spektakularnych wydarzeń w polskiej archeologii od czasów wojny. To także ważny projekt dla polskiego muzealnictwa, na co zwraca uwagę dr inż. Jerzy Litwin, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego. Samolot po wydobyciu zostanie przekazany do specjalistycznej placówki muzealnej jaką jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, gdzie zostanie poddany procesowi konserwatorskiemu i dalszym badaniom.

– Realizacja tego – znacznego pod względem zaangażowanych sił – projektu, pozwoli wypracować polskim muzealnikom metodykę wydobycia tego typu obiektów, metodę ich renowacji oraz standardy współpracy przy zaangażowaniu licznych podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu. Jesteśmy dumni z tego, że tak w obszarze projektów badawczych oraz edukacyjnych, jak i zarządzania, Narodowe Muzeum Morskie staje się jedną z wiodących instytucji kultury na polskim wybrzeżu – komentuje projekt dyrektor muzeum.

Kierownictwo Zarządu Portu HaminaKotka z wizytą w Porcie Gdańsk

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Kierownictwo Zarządu Portu HaminaKotka z wizytą w Porcie GdańskZ trzydniową wizytą studyjną przybyła (1 października 2014 roku) na Wybrzeże Gdańskie dziesięcioosobowa delegacja Zarządu i Rady Nadzorczej połączonych portów Hamina i Kotka. Związanie potencjału do obsługi żeglugi pasażerskiej i towarowej pozwoliło stworzyć z nich uniwersalny zespół portowy o największych obrotach wśród portów Finlandii.

Po dniu spędzonym w porcie gdyńskim fińscy goście odwiedzili Port Gdańsk. W przedstawionej przez Dyrektora Biura Marketingu Jacka Kuleszę prezentacji zapoznali się z handlową ofertą portu. Prezes Zarządu ZMPG SA Dorota Raben mówiła o zamierzeniach rozwojowych, odpowiadając m.in. na pytania o efektywność portowych inwestycji.

Po spotkaniu w gondoli Kapitanatu Portu Północnego goście udali się na teren Deepwater Container Terminal. Poza spotkaniem biznesowym mieli m.in. możliwość zwiedzenia - w trakcie prac przeładunkowych - kontenerowca obsługującego azjatycki serwis Maersk Line do Gdańska z serii Triple-E m/s Marstal Maersk, mogący jednorazowo zabrać na pokład 18 000 kontenerów 20-stopowych.

Janusz Kasprowicz