Menu
A+ A A-

"Mieszkamy na Odrze"

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej:

Dwójka młodych ludzi postanowiła zainicjować w Szczecinie ciekawy trend znany ze świata. Poprzez portal wspieram.to (finansowanie społeczne) postanowili zbierać kwotę brakującą do zrealizowania pływającego domu. Aktualnie w Polsce jest już kilka takich jednostek, ale ta byłaby pierwsza w Szczecinie. 

Podczas trwania kampanii można zakupić nagrody w formie plakatu, albo zarezerwować nocleg na przyszły sezon. Dodatkowym atutem jest fakt, że do pomostu przy domu będzie można nieodpłatnie zacumować statek. Jest to ciekawa propozycja dla żeglarzy, którzy chcieliby spędzić kilka dni w Szczecinie, a także dla pasjonatów wody. 

Dom docelowo stanie się instytucją kulturalną - miejscem wystaw, koncertów i wykładów. Dwa razy w roku będzie częścią programu Rezydencji Artystów, który ma szansę wpisać się w kalendarz najciekawszych wydarzeń artystycznych w mieście. Twórca z Polski lub z zagranicy przez dwa tygodnie będzie mieszkał i tworzył w pływającym domu, a także pozna Szczecin i jego mieszkańców. 

Zachęcamy do obejrzenia kampanii, zapoznania się z projektem i funkcjonalnością domu: https://wspieram.to/mieszkamynaodrze

Morze innowacji - basen modelowy offshore: „Gotowi na rozwój sektora offshore w Polsce”

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej: Morze innowacji - basen modelowy offshore: „Gotowi na rozwój sektora offshore w Polsce”

Gdańskie CTO S.A. aktywnie uczestniczy w procesie powstawania innowacyjnych produktów. Każda z prototypowych jednostek przed wejściem do eksploatacji poddawana jest analizom numerycznym oraz badaniom modelowym, które mają na celu określenie m.in. mocy niezbędnej do osiągnięcia prędkości kontraktowej, zachowania na fali czy wreszcie właściwości manewrowych. W odpowiedzi na zapotrzebowania rynku, CTO S.A. otworzyło przed dwoma tygodniami jedyne w kraju laboratorium przeznaczone przede wszystkim dla potrzeb testowania statków i konstrukcji offshore, eksploatowanych w specyficznych warunkach Bałtyku i Morza Północnego.

Obiekt jest najnowszym nabytkiem CTO S.A. - multidyscyplinarnego ośrodka badawczo projektowego. Pomysł zorganizowania w Gdańsku jedynego w kraju basenu modelowego, służącego głównie celom przemysłu offshore, narodził się 6 lat temu. Dokładnie przed dwoma tygodniami w gdańskim CTO otwarto laboratorium, który ma posłużyć do badań modelowych wież wiatrowych, platform wydobywczych oraz wyspecjalizowanych jednostek do zaopatrywania platform czy stawiania wież wiatrowych.

- Zorganizowanie w Gdańsku laboratorium offshore to odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe. Od kilku lat otrzymywaliśmy coraz więcej zapytań od klientów z branży offshore. Pytali o możliwość przeprowadzania u nas badań modelowych lub wykonania wszelkiego typu analiz obliczeniowych dla różnego typu konstrukcji, m.in. dla bardzo wyspecjalizowanych statków z układami dynamicznego pozycjonowania - mówi Leszek Wilczyński, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju CTO S.A.

Systematycznie rosnąca liczba zapytań ofertowych uświadomiła dyrekcji ośrodka badawczego, istnienie realnego zapotrzebowania na usługi badawcze dla tej gałęzi przemysłu morskiego. Firma zaczęła przygotowywać się do uwzględnienia w swojej ofercie specyfiki perspektywicznej branży offshore. Doskonalenie umiejętności badawczych trwało kilka lat, a sama inwestycja w laboratorium, będącego elementem procesu badawczego, około półtora roku.

Nową jednostkę badawczą zorganizowano na bazie basenu holowniczego o długości 60m, szerokości 7m oraz regulowanej głębokości wody do 3m. Basen wyposażono w 2 nowe wywoływacze fal, z których jeden działa jako aktywny element tłumiący, redukując wpływ fal odbitych (aczkolwiek możliwe jest również użycie obydwu wywoływaczy do generowania fal), generator wiatru oraz osobne stanowiska do badań modeli obiektów zakotwiczonych oraz posadowionych na dnie akwenu. Nowe wyposażenie umożliwia weryfikację na drodze eksperymentu rezultatów badań konstrukcji uzyskiwanych na drodze obliczeń. Dzięki nowej inwestycji CTO S.A. wzbogaciło unikalny kompleks urządzeń badawczych.

- To świadectwo rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Jeszcze przed kilku laty polski przemysł morski wykonywał dla zachodnioeuropejskich kontrahentów niewielką część offshorowego produktu finalnego (np. elementy konstrukcji morskich wież wiatrowych). Obecnie w coraz większym stopniu polski przemysł uczestniczy w procesie tworzenia złożonego, finalnego produktu. Coraz częściej Polacy są kreatorami rozwiązań bądź wyrobów. Możemy uczestniczyć w takich przedsięwzięciach, jak prace badawcze na potrzeby statku Vidar, projektowanego przez StoGdę i budowanego przez stocznię CRIST , służącego do stawiania morskich wież wiatrowych- uzupełnia Leszek Wilczyński.

O ile w typowym basenie holowniczym analizuje się przede wszystkim właściwości oporowo-napędowe jednostki, w laboratorium offshore bada się w skali modelowej zachowanie obiektu poddawanego różnym obciążeniom środowiskowym, tzn. z uwzględnieniem wiatru i fali. Pozyskana w ten sposób wiedza odgrywa kluczową rolę np. przy wymiarowaniu konstrukcji analizowanego obiektu lub też pozwala na określenie zdolności statku do utrzymania zadanej pozycji (dynamiczne pozycjonowanie). Laboratorium Offshore umożliwia więc równoczesne symulowanie zarówno wpływu wiatru jak i fali na badany obiekt. Wszystko to, co spotka platformę wiertniczą bądź wieżę wiatrową w warunkach rzeczywistych, może być zawczasu zamodelowane w gdańskim laboratorium.

- Jesteśmy w stanie symulować zachowanie się jednostki w warunkach silnie wzburzonego morza, tzn. stanu morza 8 w skali 1:25. Spełniamy standardy określone przez Międzynarodową Konferencję Basenów Holowniczych - dodaje Dyrektor ds. Badań i Rozwoju CTO S.A.

CTO S.A. dysponuje laboratorium specjalnie przystosowanym dla potrzeb offshore w naszej części Europy. Najbliższa jednostka badawcza mogąca prowadzić badania dla przemysłu offshore znajduje się w Holandii, następna w Norwegii. Taki stan rzeczy utrzymuje się dlatego, że organizacja obiektu badawczego służącego celom sektora offshore jest niezwykle drogim przedsięwzięciem. Na całym świecie zbudowano ich zaledwie około 20.

- Oczekujemy wzrostu popytu na produkty stoczniowe, stosowane na Bałtyku w naszej strefie ekonomicznej. Dlatego w szczególności przystosowaliśmy do tego nasze laboratorium. Celujemy głównie w grupę klientów, która odegra swoją rolę w rzeczywistym rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku - prognozuje Dyrektor ds. Badań i Rozwoju CTO.

Większość ośrodków badawczych dysponuje basenami modelowymi, dostosowanymi do symulacji zachowania jednostek na bardzo głębokich akwenach. Baseny głębokie na ponad 20m odwzorowują głębie rzędu nawet 2-3 km. Basen modelowy CTO S.A. jest więc idealny do oddania warunków pracy konstrukcji eksploatowanych na przybrzeżnych wodach wokół Europy (np. Bałtyku czy Morza Północnego). To perspektywiczna dziedzina, zwłaszcza, że szczecińska fabryka elementów wież wiatrowych Biltfinger Mars Offshore niedługo rozpocznie produkcję. Firma ta jest zainteresowana rozwojem swoich produktów przy wykorzystaniu zdolności badawczych, oferowanych przez należący do CTO S.A. basen modelowy offshore.

Wg Radosława Głodowskiego, kierownika ośrodka hydromechaniki okrętu, jedną z istotnych zalet ułatwiających dostosowanie istniejącego basenu holowniczego do potrzeb badań obiektów offshore, tj. obiektów zakotwiczonych bądź posadowionych (takich jak platformy wiertnicze czy turbiny wiatrowe) były jego proporcje (jest on stosunkowo szeroki jak na swoją długość) jak i możliwość zmiany głębokości wody, co ułatwia przygotowania jak i realizację prób (w typowych basenach głębokowodnych taka możliwość nie istnieje). Niezależnie od nowej funkcjonalności, wciąż możliwa jest realizacja standardowych badań modelowych, w tym badań w warunkach wody płytkiej (zwykle dla jednostek eksploatowanych na wodach śródlądowych).

Obiekt wyróżnia niestandardowe wyposażenie, jak: 3 ruchome pomosty, z czego jeden z własnym napędem służącym nie tylko do standardowych prób oporowo-napędowych, ale do ustawiania pozostałych na właściwych pozycjach. Jeden dodatkowy pomost zaopatrzono w generator wiatru. Zadaniem następnego jest pozycjonowanie obiektów zakotwiczonych, z kolei umieszona na dnie rama jest niezbędna do badania konstrukcji posadowionych na dnie. Za pomocą obrotowego stołu można ustawić kąt ustawienia obiektu względem kierunku fali, zaś z pomocą dynamometru wieloskładowego, można kwantyfikować reakcję obiektu z podłożem. Możliwość jednoczesnego generowania wiatru i fal, daje unikalną możliwość tworzenia realistycznych warunków środowiskowych w zależności od potrzeb badawczych.

W przypadku konstrukcji offshore, badane obiekty często charakteryzują się niestandardową geometrią czy proporcjami kadłuba. Przykładem jest chociażby badany niedawno statek do transportu i ustawiania morskich farm wiatrowych czy jednostka do obsługi platform wiertniczych. Natomiast typowym obiektem badanym w nowym laboratorium jest np. platforma wolnopływająca.

- Systematycznie poznajemy wszystkie możliwości obiektu. Wprawdzie oficjalnie oddanie do użytku odbyło się 2 tygodnie temu, jednak wywoływacze fal zainstalowaliśmy już rok temu. Od tego czasu wykorzystujemy je przy realizacji części zamówień badawczych. Z wykorzystaniem nowych urządzeń wykonaliśmy już szereg zleceń, np. związanych z badaniami morskich wież wiatrowych, które ukierunkowane były między innymi na właściwe zaprojektowanie układu kotwiczenia takich obiektów. Zadawaliśmy sobie pytanie, jakie siły pojawiają się w cięgnach mocujących boje unoszące się w toni wodnej. Obciążenia pochodzące od pracujących turbin modelowano w trakcie prób za pomocą silników elektrycznych - tak aby możliwie wiernie odwzorować obciążenia występujące w przypadku pracującego układu w skali rzeczywistej - informuje Radosław Głodowski.

Dla CTO S.A. nowy obiekt to dywersyfikacja usług oraz możliwość poszerzenia grupy klientów o inwestorów zainteresowanych rozwojem branży offshore na wodach Bałtyku i Morza Północnego, natomiast dla całej polskiej gospodarki morskiej świadectwo rosnącej konkurencyjności.

 

M.O.

Czytaj więcej: Morze innowacji - basen modelowy offshore: „Gotowi na rozwój sektora offshore w Polsce”

Nowe stanowisko promowe w Świnoujściu już otwarte

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej: Nowe stanowisko promowe w Świnoujściu już otwarte

Inwestycja na terminalu promowym w Świnoujściu dotycząca budowy nowego stanowiska promowego zakończona. W rezultacie do Świnoujścia będą mogły teraz zawijać duże promy o maksymalnej długości 220 m oraz największe pełnomorskie statki wycieczkowe, jakie  mogą wejść na Bałtyk. Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie.

- Nowe stanowisko promowe usprawni pracę terminalu. Ruch na terminalu rośnie w tempie 7-8 proc. rocznie. Ważne jest też, by cała logistyka załadunku i wyładunku przebiegała szybciej i sprawniej - mówił Zbigniew Miklewicz.

W ramach inwestycji wybudowano nowe nabrzeże pozwalające na cumowanie i obsługę promów typu ro-pax, galerię pasażerską o zróżnicowanej wysokości z dwiema klatkami schodowymi, rękaw pasażerski łączący galerię z promem, estakadę samochodową z ruchomym pomostem bocznym, ruchomy pomost dziobowo-rufowy, a także sterownię obsługującą pracę pochylni, rozbudowano infrastrukturę drogową parkingów oraz placów manewrowych wraz z instalacjami.

Długość nowego nabrzeża wynosi 242,15 m, jego dopuszczalna głębokość to 13,00 m. Na potrzeby wykonania inwestycji:

- Wbudowano 600 pali stalowych i żelbetowych, których łączna długość sięga ponad 11 kilometrów tylko dla samego nabrzeża.

- Wykonano ponad 1000 ton zbrojenia i wylano 6500 m3 betonu.

- Wykonano ponad 7000 m2 wysokoelastycznej izolacji przeciwwodnej, czyli tyle ile powierzchnia boiska do piłki nożnej.

- Do wykonania konstrukcji stalowych galerii pasażerskiej, estakady samochodowej i pomostu dziobowo rufowego zakupiono 1000 ton stali.

- Przeszklenia galerii pasażerskiej  wykonano ze specjalnych szyb hartowanych o grubości 12 mm, a rękaw pasażerski służący do komunikacji między statkiem i galerią obecnie jest najnowocześniejszym i największym w portach europejskich. Jego parametry, to 3,6 m szerokości i 2,5 m wysokości – gwarantować będą maksymalny komfort i bezpieczeństwo podróżnych.

- Do montażu pomostu dziobowo – rufowego potrzebny był jeden z największych dźwigów pływających na świecie o nośności do 900 ton.

- Na wodzie trwały jedne z najtrudniejszych prac w ramach projektu, a związane z przygotowaniem dna morskiego do układania i betonowania materaca. To nowatorska metoda umacniania dna, co raz częściej stosowana w Europie. Jednak po raz pierwszy prace prowadzone były na tak dużej głębokości, tj. 12 m.Czytaj więcej: Nowe stanowisko promowe w Świnoujściu już otwarte

Realizacja przez Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście tego ogromnego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest wyjściem naprzeciw aktualnym trendom przewozów promowych na Bałtyku tj. wprowadzaniu do eksploatacji coraz większych promów.

Dzięki możliwości obsługi nowych i większych jednostek promowych o dłuższej linii ładunkowej, realizacja projektu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia zdolności przeładunkowych portu w Świnoujściu. Poprzez poprawę dostępu do infrastruktury portu, usprawnieniu ulegnie też funkcjonowanie sieci TEN-T (Trans-European Transport Network) oraz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC (Central European Transport Corridor), których członkami jest zespół portów Szczecin-Świnoujście.

Kompleks portowy Szczecin-Świnoujście stanowi istotny element infrastruktury europejskiego korytarza transportowego - najkrótszego połączenia Skandynawii ze środkową i południową częścią Europy. Zgodnie z priorytetem VII Programu Infrastruktura i Środowisko, realizacja projektu służy zwiększeniu udziału w przewozie ładunków drogą morską, co z kolei prowadzić będzie do równoważenia systemu transportowego i zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne. Inwestycja umocni pozycję konkurencyjną terminalu promowego w Świnoujściu, który już dziś jest największym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych na Bałtyku. Pełniąc jednocześnie wiodącą rolę w obsłudze morskich połączeń promowych z Polski do  Skandynawii – zarówno, co do ilości zawinięć promów, jak i pod względem wielkości obsłużonego ruchu pasażerskiego i towarowego. Obecnie na Terminalu Promowym w Świnoujściu w kierunku Skandynawii realizowanych jest 11 odejść promów. Co daje Terminalowi Promowemu w Świnoujściu pozycję lidera w tym zakresie. Znalazło to swój wyraz w uznaniu przez Komisję Europejską tego połączenia za „Autostradę Morską”.

Zwiększenie międzynarodowej wymiany handlowej w wyniku realizacji prowadzonej inwestycji wpłynie pozytywnie na rozwój nie tylko terenów portowych, ale również całego regionu, przyczyniając się do jego wzrostu gospodarczego i podniesienia konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego.

Inwestycja pn. „Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu”  współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach działania 7.2 - Rozwój transportu morskiego. Wartość całego zadania to 112,2 mln złotych, kwota dofinansowania to blisko 54,7 mln złotych. Zadanie zrealizowano w okresie listopad 2012 – wrzesień 2015.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA,  to wiodący inwestor w regionie. W latach 2007-2013 na cele inwestycyjne wydano kwotę przekraczającą 650 mln złotych. Otwarcie nowego stanowiska promowego w Świnoujściu, to trzecia - po modernizacji nabrzeża Zbożowego i wybudowaniu nowego nabrzeża Niemieckiego w Szczecinie oraz oddaniu do użytku blisko 600 miejsc postojowych w obu portach - duża inwestycja zakończona w tym roku. W ubiegłym roku zakończono modernizację dróg kolejowych i kołowych w obu portach. ZMPSiŚ SA w planach ma kolejne inwestycje na sumę ponad 1,3 mld złotych.  

 

Solidarność PŻM - „ Wracamy do punktu wyjścia w rozmowach z Ministerstwem Skarbu Państwa”

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: PŻM

Czytaj więcej: Solidarność PŻM - „ Wracamy do punktu wyjścia w rozmowach z Ministerstwem Skarbu Państwa”

21 października br. zebranie Rady Delegatów, organu nadrzędnego nad Radą Pracowniczą PŻM zaowocowało uchwałą oceniającą pozytywnie działania Rady Pracowniczej, względem kwestii powołania Polskiej Grupy Promowej. Zdaniem Pawła Kowalskiego, przewodniczącego Solidarności w PŻM, propozycja rządu mogłaby mieć katastrofalne skutki dla branży promowej w Polsce.

Rada wydała zdecydowanie negatywną opinię wejścia PŻM do Polskiej Grupy Promowej na warunkach przedstawionych przez Skarb Państwa. Tym samym organ podtrzymał swoje wcześniejsze, oficjalne stanowisko w sprawie kształtu Polskiej Grupy Promowej.

Jeszcze do niedawna prasa gospodarcza żyła kwestią przyszłości PŻB. Związki zawodowe sprzeciwiały się sprzedaży polskiej spółki promowej przez Ministerstwo Skarbu Państwa zagranicznemu armatorowi.

- Moje działania jako przewodniczącego Solidarności PŻM oraz pana Kazimierza Sikory  reprezentującego PŻB zmierzały do naświetlenia opinii publicznej niebezpieczeństw wynikających z takiej sytuacji. Głównym celem obcego kapitału było wrogie przejęcie połączenia Polska-Szwecja obsługiwanego przez PŻB i faktyczna likwidacja tego polskiego przedsiębiorstwa jako konkurencji. Uważaliśmy to za wielkie zagrożenie dla pozostałych, polskich przedsiębiorstw sektora promowego, m.in. dla Unity Line.

Sejmik Pomorza Zachodniego, z inicjatywy Przewodniczących Solidarności w PŻM i PŻB, podjął w tej sprawie jednogłośną uchwałę. Nie zgodzono się na sprzedaż firmy armatorowi FINNLINES (grupa Grimaldi). Ze strony PŻM wyszła wówczas propozycja utworzenia Polskiej Grupy Promowej, konsolidującej potencjał rynku promowego. Na taką sugestię przystało również PŻB. Polska Grupę Promową mają tworzyć dwa, niezależne od siebie podmioty - Unity Line z Grupy PŻM oraz PŻB.

Zdaniem przedstawicieli Solidarności PŻM i ogółu pracowników reprezentowanych przez Radę Pracowniczą, propozycja Skarbu Państwa, by Polską Grupą Promową zarządzała spółka Skarbu Państwa - Polskie Inwestycje Rozwojowe, mająca możliwość powoływania Zarządu i Rady Nadzorczej, stwarza ryzyko mianowania na stanowisko osób z zewnątrz nie zaznajomionych ze specyfiką tworzących ją spółek i całej branży promowej.

- Były wiceminister skarbu Rafał Baniak zastrzegł, że Ministerstwo zaakceptuje tę koncepcję jedynie pod warunkiem większościowego udziału Ministra Skarbu. Przedłożone nam porozumienie w sprawie warunków powołania PGP, negocjowane przez przedstawicieli PŻM i PŻB zostało narzucone z góry. Gotowy dokument i procedury przejmowania przez Ministra w większości był już gotowy do podpisu, a nie ustalono żadnych strategii rozwoju, nie wyznaczono celów ani nie przygotowano żadnych warunków współpracy między armatorami.

Nowy podmiot miałby być zarządzany przez Polskie Inwestycje Rozwojowe. W pierwszym rozdaniu PIR miałby od razu prawo do większościowego udziału, powoływania Rady Nadzorczej i Zarządu. Dla nas takie postawienie sprawy ma znamiona działania typowo politycznego i  jest sposobem na mnożenie stanowisk dla partyjnych znajomych. Ostatnimi laty stoczyliśmy szereg walk o przetrwanie PŻM jako przedsiębiorstwa państwowego i nie możemy zaakceptować takiego stanu rzeczy.

Rada Nadzorcza jest organem zarządczym, tworzonym przez 5 reprezentantów. Trzy z nich to osoby wyznaczane przez Ministra Skarbu a dwie ze strony pracowników przedsiębiorstwa.

- Z analogiczną sytuacją mieliśmy już w gospodarce morskiej do czynienia. Proszę zobaczyć, jaki los spotkał PLO, Gryf, Transocean, Odrę, Dalmor. Te przedsiębiorstwa nie funkcjonują już na rynku m.in. przez nieudolne decyzje podejmowane przez członków zarządu mianowanych z nadania politycznego. PIR mający przejąć większościowy udział w Grupie Promowej to naszym zdaniem realizacja tego samego scenariusza, tyle, że okrężną drogą.

Podczas ostatnich rozmów dotyczących konsolidacji, wiceminister Skarbu Państwa Wojciech Chmielewski ze spokojem przyjął stanowisko przedstawicieli Rady Pracowniczej i Związku Zawodowego Solidarność, będącego wiodącym związkiem przedsiębiorstwa (na 2200 pracowników PŻM 1800 to członkowie Solidarności). Dwa odrębne i niezależnie funkcjonujące podmioty państwowe – Unity Line i PŻB - nie chcą ze sobą toczyć bratobójczej walki na bardzo konkurencyjnym rynku, szczególnie w obliczu konkurencji armatorów zagranicznych, korzystających ze wsparcia w swoich krajach. Grupa Promowa ma stanowić siłę zdolną przeciwstawić się zagranicznej konkurencji.

Aktualnie branża shippingowa zmaga się z ogromnym kryzysem. Zjawisko to nie dotyczy jednak sektora promowego. Linia Polska-Szwecja to perspektywiczna linia rozwojowa ciągnąca się od Turcji, Grecji, Bułgarii, Węgier, Słowacji przez Polskę do Skandynawii. Linia przewozowa ze Świnoujścia do Szwecji zwiększa swoje obroty aż o 10-15% rocznie. Dotyczy to przewozów ładunków tirami.

- Najpierw rząd chciał sprzedać kołobrzeskiego armatora PŻB obcemu armatorowi Grimaldiemu, będącemu największym operatorem na Bałtyku oraz Morzu Śródziemnym. Gdyby transakcja taka doszła do skutku, nasza spółka Unity Line znalazłaby się między młotem a kowadłem. TT Line, niemiecka firma weszła na rynek polski za zgodą rządu. Najpierw zakładano, że na linię Świnoujście -Trelleborg wejdzie tylko jeden prom. Obecnie tę linię obsługują już dwie jednostki. Jak się dowiadujemy w najbliższym czasie niemiecki armator promowy ma wprowadzić na tę trasę jeszcze trzeci prom. Nie przekonują nas argumenty o rynku UE, na który może wejść każdy europejski armator. W styczniu 2016r. PŻM będzie obchodził swoje 65 lecie. Jak dotąd obywaliśmy się bez pomocy publicznej czy dotacji ze Skarbu Państwa. Wszystkie środki pochodzą z wpływów wynikających z eksploatacji promów jak również z zaciąganych kredytów komercyjnych głównie z banków zagranicznych, specjalizujących się w finansowaniu shippingu.

Zdaniem związkowców podobne działania stanowią również zagrożenie dla bytu spółki Unity Line, jak również PŻB. Rząd nie czuje potrzeby, by powstrzymać ekspansję obcych armatorów. Związkowcy popierają też projekt utworzenia ministerstwa żeglugi morskiej i rzecznej, reprezentującego interesy polskich armatorów.

- Zaczynamy więc od nowa rozmowy ze stroną rządową. Podtrzymujemy w dalszym ciągu chęć konsolidacji z PŻB, ale na warunkach reprezentujących interesy armatorów i pracowników obydwu przedsiębiorstw wchodzących w skład Grupy Promowej. Jak dotychczas premier Ewa Kopacz nie odpowiedziała nam na nasze zastrzeżenia dotyczące sposobu zarządzania przyszłą Polską Grupą Promową. 

M.O.

Czytaj więcej: Solidarność PŻM - „ Wracamy do punktu wyjścia w rozmowach z Ministerstwem Skarbu Państwa”

 

Brudziński: Zadbamy o gospodarkę morską

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej: Brudziński: Zadbamy o gospodarkę morską

Prawo i Sprawiedliwość nie chce zaprzepaścić dokonań poprzedników, jeśli są racjonalne - zapewniał Joachim Brudziński.

Lider listy PiS z okręgu zachodniopomorskiego w Rozmowach pod krawatem ponowił obietnicę, że PiS będzie dbać o gospodarkę morską przede wszystkim przez powołanie ministerstwa.

- Odbudowa potencjału i przemysłu związanego z gospodarką morską jest możliwa. Jeżeli oczywiście będziemy mieli taką możliwość, żeby sformułować rząd, to będzie też powołanie resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej - tłumaczył Brudziński.

Joachim Brudziński mówił też, że chce spotkania ze wszystkimi politykami z regionu, niezależnie od opcji politycznej

- Zwrócę się z taką prośbą i do pana posła Sławomira Nitrasa i innych polityków z naszego regionu, żeby się spotkać i porozmawiać o sprawach ważnych dla regionu. Żeby nie było takiej sytuacji jak poprzednio, że przychodzi nowa miotła, nowa władza i wyrzuca do kosza wszystko, w tym również rzeczy racjonalne, które przygotowali poprzednicy - podkreślał poseł PiS.

Brudziński mówił też, że chce, aby zachodniopomorski zespół parlamentarny był znów kierowany rotacyjnie, bez wyróżniania jednego ugrupowania.

 

Źródło: radioszczecin.pl