Menu
A+ A A-

PŻB znów na sprzedaż

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: PŻB

Czytaj więcej: PŻB znów na sprzedażMinisterstwo Skarbu Państwa po raz kolejny wystawiło na sprzedaż Polską Żeglugę Bałtycką. Nieoficjalnie mówi się, że kołobrzeskiego armatora chce kupić włoska Grupa Grimaldi. Rząd próbuje sprzedać PŻB już od 10 lat.

Resort zakłada, że oferty na kupno Polskiej Żeglugi Bałtyckiej będą zbierane do 27 listopada, a 30 grudnia zostanie wybrany inwestor.

- Związki zawodowe są przeciwne prywatyzacji PŻB. Państwo polskie w ogóle nie ma polityki morskiej. Jak się wszystko posprzedaje, to skąd będą podatki? - mówi Kazimierz Sikora z "Solidarności" w Polskiej Żegludze Bałtyckiej i dodaje, że przetarg jest robiony pod konkretnego inwestora.

O tym, że włoska Grupa Grimaldi myśli o kupnie PŻB Ministerstwo Skarbu Państwa informowało już we wrześniu, podczas posiedzenia komisji sejmowej.

Obecnie Polska Żegluga Bałtycka dysponuje trzema promami. Natomiast Grimaldi to potentat w przewozach samochodów ciężarowych. Jego flota liczy ponad 150 statków, które pływają na Morzu Śródziemnym i Adriatyku.

Do tej grupy należy też armator Finnlines i to przez tę firmę Włosi mogą kupić PŻB.

Źródło: radioszczecin.pl

Dyrektywa siarkowa: Dane od armatorów pomocą dla KE

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Żegluga Morska

Czytaj więcej: Dyrektywa siarkowa: Dane od armatorów pomocą dla KEStowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (European Community Shipowners’ Association (ECSA)) rozpoczęło badania w celu monitorowania ekonomicznego wpływu wprowadzenia wymagać dyrektywy siarkowej w specjalnych strefach kontroli emisji (SECA).

Przypominamy, że dyrektywa siarkowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Liczne raporty mówiące o efektach dyrektywy siarkowej już zostały przez stowarzyszenie opublikowane, jednakże do tej pory opierały się jedynie na prognozach.

Patrick Verhoeven, Sekretarz Generalny ECSA, podkreśla, że wejście w życie dyrektywy siarkowej jest coraz bliższe, a tym samym coraz bardziej istotne staje się, aby przejść do analizy opartej na faktach, podsumowując to, co faktycznie dzieje się na rynku.

Prowadzone przez ECSA badanie jest częścią projektu, którego celem jest ustalenie globalnego wpływu ograniczenia zawartości siarki w paliwach stosowanych. Należy podkreślić, że zostanie ono przeprowadzone na podstawie zgromadzonych informacji opartych na faktach, których źródłem będą operatorzy morscy działający w europejskim obszarze SECA (Morze Północne, Morze Bałtyckie, Kanał La Manche).

Formularz badania został uzgodniony z Europejskim Forum Zrównoważonej Żeglugi (European Sustainable Shipping Forum (ESSF)), które jest wielostronną platformą ustanowioną przez Komisję Europejską do ustalenia działań podjętych przez operatorów, wymiany najlepszych praktyk i zapewnienia całościowej koordynacji.
Verhoeven zachęca operatorów żeglugi morskiej do wzięcia udziału w badaniu, podkreślając istotność ustalenia dokładnego obrazu sytuacji przed i po wejściu w życie nowych przepisów.

Ankieta jest skierowana do wszystkich operatorów żeglugi morskiej, którzy całościowo lub częściowo aktywnie uczestniczą w europejskim obszarze SECA. Badanie będzie powtarzane co kwartał w 2015 roku.

Odpowiedzi zamieszczone w ankiecie będą stanowiły źródło informacji dla Komisji Europejskiej, która ma ściśle monitorować wpływ przestrzegania zasad ograniczonej emisji przez sektor żeglugi.

Ankietę, może wypełnić, każdy operator morski, do 30 listopada na stronie: https://www.surveymonkey.com/s/T7C5PTS

 

Źródło: promy24.COM

Rozmowy z przyszłymi pracownikami Bilfinger Mars Offshore

Czytaj więcej: Rozmowy z przyszłymi pracownikami Bilfinger Mars OffshoreZ początkiem listopada rozpoczął się kolejny etap działań, mających na celu wybór potencjalnych pracowników zakładu produkującego fundamenty morskich elektrowni wiatrowych. Fabryka powstaje na Ostrowie Brdowskim (wyspa Gryfia), a jej uruchomienie planowane jest na drugą połowę przyszłego roku.

Podczas rozmów z Komisją Rekrutacyjną wyłonione zostaną osoby, które wezmą udział w projekcie szkoleniowo-stażowym „Od stażysty do specjalisty”. Skierowany jest on do osób bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia, z grupy wiekowej 18-30 lat, z miejscem zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego. Osoby zakwalifikowane zostaną objęte tzw. Indywidualnym Planem Działania (odbędą indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi, wypracowane będą dla nich ścieżki rozwoju zawodowego, wybrane zostaną odpowiedniego rodzaju szkolenia zawodowe oraz zbadane ich predyspozycje do wykonywania określonej pracy). Następnie (od marca do października 2015 r.) wezmą udział w szkoleniach zgodnie ze swoimi predyspozycjami zawodowymi oraz w 3-miesięcznych płatnych stażach zawodowych na stanowiskach pracy w fabryce Bilfinger Mars Offshore. Najlepsi z nich będą mogli liczyć na zatrudnienie w zakładzie.

W projekcie weźmie udział ok. 180 osób (mężczyzn i kobiet) - 100 osób nieaktywnych zawodowo oraz 80 bezrobotnych. Osoby zainteresowane szkoleniami i podjęciem pracy mogą się jeszcze zgłaszać do Biura Projektu - w siedzibie firmy Najda Consulting (ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14 w Szczecinie), od poniedziałku do piątku - 8.00-16.00, tel. 91 432 01 60. Szczegółowe informacje są dostępne także na stronie www.4x4biznes.pl, stronie inwestora Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o. www.bmo.bilfinger.com oraz Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy – www.pupszczecin.pl.

W drugiej połowie listopada ruszy kampania informująca o możliwościach uczestniczenia w programie „Od stażysty do specjalisty”. Informacje pojawią się m.in. w środkach komunikacji miejskiej i na portalach internetowych. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie odbędą się także spotkania informacyjne – 17 i 19 listopada, o godz. 9.00, sala 278, I piętro.

Na szkolenia i zatrudnienie mogą liczyć także osoby z grupy wiekowej 50+, które do tej pory zgłosiły się do projektu „Kompetentni w swoim fachu”. Z uwagi na konieczność dostosowania pierwotnego harmonogramu działań rekrutacyjnych do poszczególnych etapów realizacji inwestycji planowane szkolenia i staże będą organizowane  poza projektem szkoleniowym (indywidualnie) w ramach planu zatrudnienia przygotowywanego przez inwestora. Osoby z listy rekrutacyjnej, z największym doświadczeniem zawodowym (m.in. w branży stoczniowej) oraz o kompetencjach zbliżonych do profilu przyszłego pracownika fabryki, zostaną wybrane przez firmę, zatrudnione na okres próbny i objęte szkoleniami według dostosowanego do realizacji inwestycji harmonogramu prac. Rozmowy rekrutacyjne rozpoczną się w styczniu przyszłego roku. Po przeszkoleniu (realizowanym przez instruktorów wewnętrznych inwestora oraz zewnętrzne firmy szkoleniowe) najlepsi otrzymają ofertę stałego zatrudnienia w Bilfinger Mars Offshore. Na pracę mogą liczyć m.in. osoby z doświadczeniem w pracy w stoczni. Tutaj będą mogły wykorzystać swoją wiedzę, a w efekcie szkoleń podnieść i uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe – np. spawacz będzie operatorem urządzeń spawalniczych, otrzyma nowe kompetencje i będzie w stanie pracować w nowoczesnych technologiach.

Organizowane szkolenia przygotowywać będą do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii stosowanych w firmie Bilfinger Mars Offshore. Obejmować będę m.in. zakres: spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, spawania blach i rur elektrodami otulonymi, obsługi urządzeń dźwigowych, montażu konstrukcji stalowych, a także przyuczenie do zawodu elektryka, ślusarza, operatora wózka widłowego czy malarza przemysłowego.

Bilfinger Mars Offshore

30 mln PLN tygodniowo – czyli dlaczego warto uprościć odprawy graniczne

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: 30 mln PLN tygodniowo – czyli dlaczego warto uprościć odprawy graniczneZ Inicjatywy Służby Celnej, w auli warszawskiej Wyższej Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w środę 29 października odbyła się konferencja „Służba Celna dla biznesu”. Spotkanie poświęcone było współpracy celników z innymi inspekcjami granicznymi oraz potrzebom i spostrzeżeniom przedsiębiorców biorących udział w obrocie handlowym z zagranicą.

Konferencja zgromadziła blisko 400 osób z ponad 200 firm, organizacji branżowych czy instytucji badawczych. Zebrani wysłuchali prezentacji Służby Celnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji Sanitarnej, poświęconych organizacji kontroli granicznych, stosowanym procedurom oraz proponowanym ułatwieniom.

Po prezentacjach rozgorzała dyskusja, w trakcie której zgromadzeni na sali przedsiębiorcy i eksperci zadawali liczne pytania dot. możliwości wprowadzenia dalszych uproszczeń i zwiększenia efektywności odpraw granicznych, zwłaszcza dla towarów spożywczych.

Wśród zgromadzonych znalazł się dr Tomasz Kubicki, prezes firmy Sea Logistics, i inicjator tzw. „Międzyresortowej Komisji ds. Uproszczeń Odpraw Granicznych”. W swoim wystąpieniu dr Kubicki podkreślił, że przewlekłość odpraw znacząco zmniejsza atrakcyjność polskich portów. Wśród głównych problemów wymienił znacznie bardziej restrykcyjne podejście polskich służb, owocujące wydawaniem negatywnych decyzji już w przypadku drobnych błędów w dokumentacji czy oznakowaniu towarów, literówek etc., częstsze kontrole fizyczne towarów i nieelastyczny czas ich pracy.

Postulowanym przez dr Kubickiego rozwiązaniem jest systemowe i międzyresortowe uproszczenie procedur, połączone ze zmianą podejścia służb na bardziej pro-biznesowe,
tak jak ma to miejsce w portach Europy Zachodniej.

Wśród proponowanych w dyskusji rozwiązań najczęściej pojawiał się pomysł honorowania certyfikatów AEO przez wszystkie służby kontrolne, zwiększenie zakresu spraw załatwianych droga elektroniczną – m.in. rozsyłania decyzji administracyjnych tą drogą oraz umożliwienie odpraw towarów bezpośrednio u klienta – poza ustalonymi punktami wwozu.

Większość przedstawicieli służb kontrolnych uznawała proponowane rozwiązania za niemożliwe do wdrożenia przy obecnym stanie prawnym i wskazywała na konieczność zmiany licznych ustaw i rozporządzeń, na których opierają się stosowane dziś procedury. Do tego jednak, jak twierdzą, konieczna jest wola polityczna parlamentu.

A o tym, że warto walczyć o zmiany – przekonywał dr Kubicki – najlepiej świadczy fakt, że każdego tygodnia w obcych portach obsługiwane jest ok. 17 000 TEU polskich towarów, przeniesionych tam m.in. ze względu na zbyt skomplikowane procedury odpraw. Wpływy z opłat celnych generowanych przez te ładunki to ok. 30 mln złotych tygodniowo, które dziś zasilają budżety innych krajów.

Jan Sikorski
Wkrótce nowe parkingi w porcie Szczecin i Świnoujście

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Wkrótce nowe parkingi w porcie Szczecin i ŚwinoujścieDobra wiadomość dla wszystkich zmotoryzowanych – w zespole portowym Szczecin-Świnoujście powstaje 585 nowych miejsc postojowych.

Budowa nowych parkingów w obu portach rozpoczęła się w kwietniu br. Prace prowadzone są na obszarze o powierzchni 9,3 ha obejmującym w sumie pięć miejsc – trzy w Szczecinie, dwa w Świnoujściu. Towarzyszy jej – zwłaszcza w Świnoujściu – duże społeczne oczekiwanie, bowiem po jej zakończeniu znacznie usprawniony będzie ruch na drogach dojazdowych, jak i na terenie samego portu. Poza poprawą nawierzchni na parkingach powstaną zupełnie no-we sanitariaty oraz system monitoringu i kierowania ruchem.

Nowych parkingów możemy się spodziewać już w pierwszej połowie 2015 r. Kierowcy będą mieli do dyspozycji 585 miejsc postojowych, w tym 183 dla samochodów osobowych, pozo-stałe przeznaczone są dla ciężarówek. Dalsze korzyści z inwestycji to poprawa parametrów technicznych dróg poprzez zwiększenie szerokości z 6 do 7 m oraz dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju cięż-kich pojazdów z obecnych 40-60 kN do 115 kN.

Inwestycja ukierunkowana jest na poprawę infrastruktury dostępu do portów od strony  za-plecza. Wynika też z dostrzeżenia przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście po-trzeby usprawnienia i poprawy dojazdu do obu portów i wewnętrznej logistyki ruchu samo-chodów ciężarowych. Prowadzona jest w ramach systemu zaprojektuj i zbuduj. Współfinan-suje ją UE. Całkowita wartość zadania to 63,3 mln złotych. Planowane dofinansowanie unijne to 49 mln złotych. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pro-gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Monika Woźniak-Lewandowska