TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Szanowni Partnerzy Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego

Czytaj więcej: Szanowni Partnerzy Klastra Morskiego Pomorza ZachodniegoZ radością informujemy, iż przystąpiła do Klastra kolejna firma związana z gospodarką morską – Navikon SRY Sp. z o.o., która oferuje m.in.: kompleksowe usługi przy pracach remontowych na statkach, budowę i wyposażenie nowych jednostek, dokowanie statków, produkcje konstrukcji typu „offshore”, przeglądy i naprawę sprzętu ratowniczego, przeglądy i naprawę dźwigów, naprawy i montaż elektroniki na statkach, budowę pływających doków

Firma specjalizuje się również w złożonych pracach stalowych. W sumie Navikon zatrudnia ponad 250 profesjonalistów z długoletnim doświadczeniem, prowadząc prace zarówno na terenie Polski, jak i za granicą.

Navikon SRY Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, została założona w 1991 r. Jest częścią grupy kapitałowej Navikon, do której należą również:

- Navikon Engineering Sp. z o.o,

- Navikon-Stal Sp. z o.o,

- Navisafe Poland Sp. z o.o,

- Marine Coating Sp. z o.o.

Łączę pozdrowienia i polecam Państwa uwadze możliwość umieszczania bieżących informacji na stronie www.klastermorski.com

 

Arkadiusz Marchewka

Manager Inicjatywy Klastrowej

Klaster Morski Pomorza Zachodniego

Jarosław Siergiej: Osiągnęliśmy wyznaczone cele

Morza i Oceany: - Niedawno minął rok od powołania Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego. Jak Pan ocenia ten czas?

JCzytaj więcej: Jarosław Siergiej: Osiągnęliśmy wyznaczone celearosław Siergiej – Przewodniczący Rady Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego: - To był bardzo dobry okres. Zaczęliśmy naszą współpracę w gronie dziewięciu podmiotów. Po roku działalności w Klastrze jest już czternastu Partnerów i sześć instytucji wspierających. Spotykamy się, rozmawiamy o wspólnych problemach i wyzwaniach. Realizujemy ciekawe, wartościowe inicjatywy służące interesom gospodarki morskiej. Chcemy być silnym głosem w dyskusji na temat spraw morskich i jednocześnie zachęcać firmy, uczelnie wyższe i instytucje otoczenia biznesu do współpracy pomiędzy sobą. Tworzymy wartość dodana dla tego środowiska.

Morza i Oceany: - Klaster to jedna z form powiązania kooperacyjnego. Czy podmiotom z branży morskiej przydaje się taka współpraca?

Jarosław Siergiej: - Oczywiście! Postępujące procesy globalizacyjne wymuszają od przedsiębiorstw i regionów ciągłej poprawy konkurencyjności. Procesy te sprawiają, że przewagi konkurencyjnej nie osiągają pojedyncze firmy, ale ich skupiska nazywane clusters, co w języku angielskim oznacza grona. Na terenie regionów graniczących bezpośrednio z wodami morskimi szczególną rolę w procesach ekonomicznych odgrywa gospodarka morska, a inicjatywy klastrowe nabierają coraz silniejszego znaczenia w jej funkcjonowaniu. Zasadniczy cel tworzenia powiązań kooperacyjnych tego typu określić można jako stabilizację warunków działalności i rozwój podmiotów gospodarki morskiej. Dążymy też do stworzenia więzi partnerskich pomiędzy członkami Klastra, budowania kultury współpracy i eliminacji barier komunikacyjnych. Wychodzimy z założenia, że razem można osiągnąć więcej, a to sprawia, że nasza działalność spotyka się z coraz większym zainteresowaniem.

Morza i Oceany: - Zakres działalności Klastra jest bardzo szeroki. Jakie są priorytety waszej działalności?

Jarosław Siergiej: - Misją klastra jest zbudowanie trwałych więzi i wypromowanie nowego wizerunku zintegrowanego i innowacyjnego środowiska interesów morskich. Dążymy do harmonizacji działań na rzecz wzmocnienia krajowej i międzynarodowej pozycji konkurencyjnej regionalnych podmiotów branży morskiej. Nasza działalność opiera się na czterech głównych filarach – portach i usługach portowych, przemyśle stoczniowym, badaniach i edukacji oraz turystyce wodnej i dziedzictwie morskim. To pokazuje, że zakres naszych działań jest bardzo szeroki. Podmioty współpracujące w ramach Klastra reprezentują wszystkie przedstawione dziedziny będące w sferze naszych zainteresowań. Razem świetnie się uzupełniamy, tworząc coraz silniejsze środowisko interesów morskich.

Morza i Oceany: - Które z działań podjętych do tej pory przyniosły Pana zdaniem wymierne efekty?

Jarosław Siergiej: - Klaster stał się ważnym głosem w dyskusji na temat bieżących spraw i problemów gospodarki morskiej w naszym regionie, czego dowodem są apele o pogłębienie toru wodnego i dostosowania warunków zagospodarowania przestrzennego do potrzeb działalności firm związanych z branżą morską. Angażujemy się także w działalność naukową i edukacyjną. Klaster przy współpracy z Akademią Morską w Szczecinie i Wyższą Szkołą Bankową zorganizował konferencję naukową pn. Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych, której celem była analiza i ocena roli transportu morskiego i portów morskich w międzynarodowych procesach logistycznych. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych oraz praktycy zajmujący się procesami logistycznymi. Ponadto uczestniczymy w targach i wystawach. Potencjał firm funkcjonujących w ramach Klastra został zaprezentowany m.in. podczas giełdy kooperacyjnej odbywającej się w ramach X Ogólnopolskiej konferencji pt. Rola klastrów w obszarach transgranicznych. Od kilku miesięcy działa również strona internetowa, która prezentuje bieżące informacje z działalności naszych firm.

Morza i Oceany: - W naszym regionie funkcjonuje kilka organizacji związanych z gospodarką morską. Jesteście dla siebie konkurencją czy wspieracie się i współpracujecie?

Jarosław Siergiej: - W wielu przypadkach nasze interesy są zbieżne, jednak działamy w różnych obszarach. Na pewno nie konkurujemy ze sobą, ale staramy się wspierać. Najlepszym tego przykładem jest porozumienie o współpracy z Zachodniopomorskim Klastrem Morskim, które podpisaliśmy kilka tygodni temu.

Morza i Oceany: - Czy każda firma zainteresowana współpracą może wstąpić do Klastra?

Jarosław Siergiej: - Tak. Każdą firmę, której zależy na tworzeniu silnego środowiska interesów morskich zapraszamy do współpracy. Na stronie www.klastermorski.com znaleźć można wszystkie niezbędne informację na ten temat. Oczywiście, uczestnictwo w klastrze jest bezpłatne.

Morza i Oceany: - Przez ostatni rok udało się zrealizować kilka ważnych przedsięwzięć. Jak wyglądają wasze plany na najbliższe miesiące?

Jarosław Siergiej: - Rzeczywiście, ostatni rok przyniósł wiele wymiernych korzyści. Osiągnęliśmy wyznaczone cele. Udało nam się zrealizować ciekawe przedsięwzięcia, jednak przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Na pewno będziemy nadal podejmować działania intensyfikujące współpracę pomiędzy różnymi podmiotami funkcjonującymi w naszym środowisku. Chcemy także zacieśnić współpracę pomiędzy nauką i biznesem, co jest jednym z naszych priorytetów. Kooperacja z Akademią Morską i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym daje nam ogromne możliwości rozwoju. Będziemy też promować nasz potencjał na targach, wystawach, czy w sieci. Po kilkunastu miesiącach działalności widzimy, że istnieje duża wola współpracy pomiędzy Partnerami Klastra. W przyszłości planujemy realizację wspólnych projektów na większą skalę.

Dziękujemy.

Morza i Oceany

Andrzej Podlasiński, prezesem

Czytaj więcej: Andrzej Podlasiński, prezesem14 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego  Klastra Morskiego. Powołano nowy zarząd w składzie: Andrzej Podlasiński, prezes, (na zdjęciu od lewej) Arkadiusz Świech, wiceprezes i Romuald Wieczorek, wiceprezes. Natomiast członkami Zarządu zostali: Andrzej Niecko, Edward Nastalczyk, Krzysztof Olszewski, Stanisław Szybiak.  - Obecnie Zachodniopomorski Klaster Morski liczy 62.członków i jest wspierany przez 43 firmy głównie związane z działalnością stoczniową i produkcją konstrukcji stalowych - informuje Krzysztof Olszewski, sekretarz ZKM.

Międzynarodowa debata o klastrach

Czytaj więcej: Międzynarodowa debata o klastrachZakończyła się XV Ogólnopolska Konferencja "Polskie klastry i polityka klastrowa - Rola klastrów w obszarach transgranicznych", realizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiebiorczości. Spotkanie, podczas którego debatowano o funkcjonowaniu klastrów z terenu Pomorza Zachodniego, odbyło się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskeigo.

 

 

W pierwszej części spotkania Peter Keler - Dyrektor Zarządzający Węgierskiego Centrum Rozwoju Ekonomicznego, zaprezentował specyfikę zarządzania klastrami funkcjonującymi w obszarach transgranicznych.

Czytaj więcej: Międzynarodowa debata o klastrach

 

 

 

  

Czytaj więcej: Międzynarodowa debata o klastrachW konferencji uczestniczyli także przedstawiciele klastrów z Niemiec, Dani i Szwecji. Goście z zagranicy udział w sesji dobrych praktyk, podczas której zaprezentowali działalność swoich organizacji, omawiając jednocześnie możliwe ścieżki rozwoju i własne doświadczenia związane ze współpracą w ramach międzynarodowych projektów.

 

 

Czytaj więcej: Międzynarodowa debata o klastrach

 

Na zakończenie sympozjum przedstawiciele zachodniopomorskich klastrów i instytucji zaangażowanych w tematykę ich rozwoju przedstawili swoje doświadczenia w tworzeniu partnerstw między przedstawicielami świata nauki, biznesu i administracji.   Podczas konferencji odbyła się także prezentacja klastrów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Na specjalnie przygotowanym w tym celu stoisku wystawowym, przedstawiona została działalność firm działających w ramach Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.

A. Marchewka

 

Czytaj więcej: Międzynarodowa debata o klastrach

Z dwóch klastrów Morskich powstanie jeden?

Czytaj więcej: Z dwóch klastrów Morskich powstanie jeden?Czy z dwóch istniejących powstanie jeden Klaster Morski Pomorza Zachodniego? Takie intencje mają przedstawiciele dwóch Klastrów: Konsorcjum - Klaster Morski Pomorza Zachodniego i Stowarzyszenie - Zachodniopomorskich Klaster Morski.

Wczoraj w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście odbyło się spotkanie Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego w celu przyjęcia sprawozdania z dotychczasowej działalności Klastra oraz przedstawienie koncepcji funkcjonowania na najbliższe miesiące. Jako pierwszy głos zabrał Jarosław Siergiej, prezes ZMPSiŚ S.A i jednocześnie Przewodniczącego Rady Klastra, który wymienił najważniejsze zadania, które zostały zrealizowane w ostatnich miesiącach a o szczegółach mówił Arkadiusz Marchewka – Manager Inicjatywy Klastrowej.

– Przypominam, że patronat honorowy nad naszym Klastrem objął  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Opracowaliśmy też logo Klastra i stworzyliśmy stronę internetową, Ponadto udało się nawiązać współpracę z nowymi podmiotami – Muzeum Narodowym w Szczecinie, Zarządem Morskiego Portu Police, Grupą Remontowo-Inwestycyjną Remech oraz stoczniową spółką Master – podkreśla Arkadiusz Marchewka.

Zdaniem Jarosława Siergieja - Przewodniczącego Rady, Klaster Morski stał się ważnym głosem w dyskusji na temat bieżących spraw i problemów gospodarki morskiej w naszym regionie. Najbardziej cieszy nas, że dwa działające Klastry Morskie chcą współdziałać na rzecz rozwoju zachodniopomorskiej branży morskiej.

Czytaj więcej: Z dwóch klastrów Morskich powstanie jeden?W tej sprawie został podpisany List Intencyjny pomiędzy Konsorcjum Klaster Morski Pomorza Zachodniego i Stowarzyszeniem - Zachodniopomorski Klaster Morski, w którym czytamy:

„Strony dążąc do krajowej i międzynarodowej pozycji konkurencyjnej podmiotów branży morskiej z terenu województwa zachodniopomorskiego wyrażają wolę współpracy w zakresie podejmowania działań zmierzających do zbudowania trwałych więzi i wypracowania zintegrowanego i innowacyjnego środowiska interesów morskich. „Strony, uważając wspieranie środowiska morskiego za priorytet swojej działalności, wyrażają wolę połączenia swoich potencjałów i podjęcia działań, zmierzających do powołania jednego podmiotu tworzącego system, skupiając różnorodne podmioty gospodarcze związane z szeroko rozumianą gospodarką morską”

Podpisali: Jarosław Siergiej – Konsorcjum Klaster Morski Pomorza Zachodniego Andrzej Podlasiński – Stowarzyszenie Czytaj więcej: Z dwóch klastrów Morskich powstanie jeden?Zachodniopomorski Klaster Morski

 

Czytaj więcej: Z dwóch klastrów Morskich powstanie jeden?Podczas spotkania przypomniano także o X Jubileuszowej Konferencji Naukowej Transport Morski 2012 pod hasłem „Transport Morski w międzynarodowych procesach logistycznych”, której współorganizatorem jest Klaster. Celem spotkania jest analiza i ocena roli transportu morskiego i portów morskich  w międzynarodowych procesach logistycznych. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych oraz praktycy zajmujący się procesami logistycznymi w lądowo-morskich łańcuchach transportowych. Udział w konferencji dla Partnerów Klastra i podmiotów wspierających jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się 17 maja br. w Radissonie Blu

W kolejnym posiedzeniu udział wzięli: Arkadiusz Świech (Finomar), Piotr Trojanowski (Terminal Promowy Świnoujście), Ryszard Czyć (Wyższa Szkoła Bankowości), Sylwester i Łukasz Waszczukowie (spółka Master), Tadeusz Stryjewski (Port Handlowy Świnoujście),  Lech Karwowski (Muzeum Narodowe), Paweł Wojdyła (Remech), Andrzej Podlasiński (Zachodniopomorski Klaster Morski) oraz gospodarze spotkania Jarosław Siergiej (przewodniczący Rady Klastra i Arkadiusz Marchewka (Manager Inicjatywy Klastrowej) (bt)