TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

UL grafika wizerunkowa 500x80px

ZMPG: "Mecenasem Kultury Sopotu"

  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: ZMPG: Prezydent Miasta Sopotu przyznał zaszczytny tytuł „Mecenasa Kultury Sopotu” – 2011  Zarządowi Morskiemu Portu Gdynia S.A. Nagrodę z rąk PM Sopotu , Jacka Karnowskiego w czwartek tj. 5 kwietnia br. odebrał Prezes Zarządu - Janusz Jarosiński.   Wyróżnienie i tytuł nadano ZMPG-a S.A. za wspieranie i sponsorowanie sopockich inicjatyw artystycznych i kulturalnych w 2011 roku.

Tak dużego statku w Porcie Gdynia jeszcze nie było!

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Tak dużego statku w Porcie Gdynia jeszcze nie było!Z początkiem wiosny,  22-go marca, do gdyńskiego portu wpłynie największa w historii jednostka z ładunkiem - mv Linda Fortune. Pływający pod banderą Panamy masowiec ma 288,93 m długości, 45 m szerokości i ponad 18m zanurzenia oraz pojemność ponad 90 tys. ton. Ogromny statek pojawi się na redzie gdyńskiego portu o godz. 8.00 (godzina może ulec zmianie), po czym zacumuje przy Nabrzeżu Holenderskim w MTMG - Morskim Terminalu Masowym Gdynia, aby rozładować prawie 75 tys. ton australijskiego węgla. MV Linda Fortunate po drodze z Australii zatrzymał się w Rotterdamie, aby oddać część ładunku, bowiem w pełni załadowany nie byłby w stanie przepłynąć przez Cieśniny Duńskie.

MV Linda Fortune jest największym statkiem z ładunkiem w historii Portu Gdynia, co nie znaczy, że większy statek nigdy gdyńskiego portu nie odwiedził. 20-go sierpnia 1994r. do Nabrzeża Węgierskiego (nabrzeże wyposażeniowe ówczesnej Stoczni Gdynia S.A.) przypłynął zbiornikowiec Laconia (370,47 m długości i 56,41 m szerokości) na remont zlecony Gdańskiej Stoczni „Remontowej” S.A. Tankowiec skierowano do portu gdyńskiego, gdyż ze względu na wymiary nie zmieściłby się on w Gdańsku. Remont statku mogącego pomieścić w zbiornikach 300 tys. ton ropy trwał 107 dni.

MV Linda Fortune jest kolejnym kolosem wpływającym do Portu Gdynia w tym roku. 18 stycznia 2012 r. do BCT - Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego wpłynął największy w historii Portu Gdynia kontenerowiec MSC Krystal (277,3 m długości i 40 m szerokości oraz pojemność 5.762 TEU), natomiast w pierwszy dzień lutego zawinął do  MTMG – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia masowiec mv „Alam Pesona” (229 m długości).

* Kolejny rok wzrostu obrotów przeładunkowych * Wielkie pieniądze na wielkie inwestycje

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: * Kolejny rok wzrostu obrotów przeładunkowych * Wielkie pieniądze na wielkie inwestycjePort Gdynia uzyskał drugi wynik w swojej historii przeładunków, 15,91 mln ton, lepszy o 8% od rezultatu 2010r

Podczas corocznej konferencji prasowej podsumowano działalność Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w 2011 roku wraz z przedstawieniem wyników przeładunków gdyńskich terminali. Przedmiotem prezentacji była również ubiegłoroczna działalność inwestycyjna Zarządu Portu oraz plany w tym zakresie do 2014r.

Zysk netto Spółki za 2011 r., który jest o 51,6 mln zł (118,9%) większy w porównaniu z 2010 r., wyniósł 95,0 mln zł. Na wynik ten znacząco wpłynęła prywatyzacja dwóch spółek portowych – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Sp. z o.o. oraz WUŻ Przedsiębiorstwa Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Sp. z o.o. Zysk ze sprzedaży udziałów w obydwu podmiotach wyniósł 57,7 mln zł - mówił o tym Janusz Jarosiński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.
W roku 2011 osiągnięto drugi w historii gdyńskiego portu wynik eksploatacyjny przeładowując łącznie 15,9 mln ton. Tak się złożyło, że osiągnięty zysk netto [95 mln zł] to również drugi wynik finansowy w historii Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

W roku 2011 w Porcie Gdynia obsłużono 3371 statków wobec 3526 zawinięć w roku poprzednim. Nieznacznemu spadkowi liczby zawinięć towarzyszył jednak wzrost średniej wielkości statków, wynikający zarówno z postępującej konsolidacji na rynkach żeglugowych jak z wykorzystywania przez klientów Portu Gdynia udoskonalonych parametrów infrastruktury nabrzeży i kanału portowego. Efektem tego był drugi, kolejny rok wzrostu obrotów przeładunkowych.

Łączne przeładunki w głównych portach polskich wyniosły w roku 2011r. 62,57 mln ton, wykazując minimalny spadek, 0,3% w stosunku do 62,76 mln ton w 2010r.

Port Gdynia uzyskał drugi wynik w swojej historii przeładunków, 15,91 mln ton, lepszy o 8% od rezultatu 2010r. Udział Gdyni w obrotach polskich portów w minionym roku stanowił 25,4% i był wyższy o 2% stosunku do 2010r. Port Gdynia odgrywa tradycyjnie wiodącą rolę w przeładunkach drobnicy: w 2011r. posiadał najwyższy udział wśród polskich portów w tej grupie ładunkowej 36,6% ( 9,56 mln ton), przed zespołem Szczecin-Świnoujście 35,5% ( 9,29 mln ton) i Gdańskiem 27,9% ( 7,30 mln ton ).

NAJWAŻNIEJSZE

WYDARZENIA 2011 ROKU

WAŻNE UMOWY I INWESTYCJE :

05 stycznia - podpisanie umowy z Mostostalem Warszawa S.A. na roboty budowlane

w ramach inwestycji „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro

z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia”.

11 marca - podpisanie z Bałtyckim Terminalem Zbożowym Sp. z o.o. umowy - porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji - wybudowanie nowego magazynu w miejsce dotychczasowego magazynu „P”.

31 marca - zakończenie realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia". Inwestycja o wartości brutto: 90 510 733,63 mln zł, dofinansowana w kwocie ponad 50 mln zł ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

10 czerwca - uroczyste otwarcie Morskiego Centrum Serwisowego Rolls – Royce (inwestor: Rolls-Royce ).

03 października - podpisanie umowy z przedsiębiorstwem MOSTOSTAL Warszawa S.A. na roboty budowlane w ramach inwestycji „Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia” Faza II.

NOWE SERWISY:

17 marca - inauguracja serwisu operatora kontenerowego Unifeeder (bezpośrednie połączenia między wschodnim wybrzeżem Wielkiej Brytanii a Portami Gdynia/Gdańsk).

28 sierpnia - inauguracyjne zawinięcie kontenerowca „Delta Hamburg” w ramach nowego serwisu kontenerowego armatora Delta Shipping Lines łączącego porty Hamburg, Rotterdam, Aarhus, Gdynia i St. Petersburg.

PRYWATYZACJA

29 sierpnia - podpisanie Umowy Zbycia Udziałów spółki MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. na rzecz spółki ATIC Services z siedzibą w Paryżu.

31 sierpnia - podpisanie Umowy Zbycia Udziałów spółki WUŻ – Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Sp. z o.o. na rzecz spółki FAIRPLAY BV z siedzibą w Rotterdamie.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

10 lutego - uhonorowanie ZMPG-a S.A. wyróżnieniem „Czas Gdyni" za dwupoziomowe stanowisko do obsługi statków ro-ro.

marzec - wyróżnienie dla ZMPG-a S.A. w kategorii duże przedsiębiorstwo w ramach Nagrody Pomorski Pracodawca Roku.

grudzień - ZMPG-a S.A. na liście firm wyróżnionych „Dużą Perłą polskiej gospodarki” (54 pozycja na 117 miejsc w rankingu).

grudzień - ZMPG-a S.A. w gronie Gazel Biznesu – najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw, których ranking redakcja „Pulsu Biznesu” opublikowała już po raz dwunasty.

INNE:

27 kwietnia - powołanie Zarządu ZMPG-a S.A. V kadencji

21 maja - uroczystość chrztu statku - ms „Port Gdynia”

01 lipca - uroczystość nadania nazwy „Stena Spirit” nowemu promowi operatora Stena Line, który zastąpił na linii Gdynia – Karlskrona jednostkę „Stena Baltica”.

grudzień - zainstalowanie w BCT( inwestor - Pomorska Służba Celna, koszt - ok. 8,5 mln. zł) najnowocześniejszego w Polsce skanera do prześwietlania kontenerów.

Kierunki rozwoju Portu Gdynia wytyczone zostały na bazie dotychczasowych osiągnięć portu i związane są z obsługą drobnicy w kontenerach, na promach i statkach ro-ro. Na ten temat wypowiadał się Walery Tankiewicz, wiceprezes ZMPGdynia. Jednocześnie – dla zachowania uniwersalnego charakteru i konkurencyjnej pozycji wśród portów polskich i w rejonie Morza Bałtyckiego - przewiduje się dalsze działania zmierzające do unowocześnienia oraz usprawnienia obsługi pozostałych ładunków i żeglugi pasażerskiej. W tym celu realizowane są inwestycje związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury mające podnieść sprawność i efektywność funkcjonowania portu gdyńskiego, utrzymuje się dobrą współpracę z kontrahentami, partnerami, urzędami i władzami lokalnymi, zapewnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa obsługi osób i ładunków oraz realizuje wymogi z zakresu ochrony środowiska. Odrębny, ważny kierunek przekształceń stanowi rewitalizacja starych struktur przestrzennych oraz budowa infrastruktury centrum dystrybucyjno-logistycznego.


Aktualnie realizowane i planowane przedsięwzięcia rozwojowe są zgodne z głównymi priorytetami przyjętymi w Strategii Rozwoju Portu Gdynia do roku 2015, w ramach których najważniejsze działania to: rozbudowa i optymalne wykorzystanie infrastruktury portu; preferowanie inwestycji i działań wspierających rozwój tradycyjnych specjalizacji Portu Gdynia – obrotów kontenerowych, ro-ro, promowych oraz przewozów multimodalnych i usług dystrybucyjno-logistycznych; restrukturyzacja i prywatyzacja zależnych portowych spółek operatorskich w celu wzrostu konkurencyjności portowego sektora usług; analizy rynku portowego i wynikające z nich działania, mające na celu spełnianie oczekiwań klientów, ułatwianie uruchamiania nowych firm usługowych oraz tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju Portu Gdynia; przygotowanie długookresowych wizji rozwoju przestrzennego portu wraz z zaproponowaniem możliwości ekspansji na tereny/akweny pozostające aktualnie poza granicami portu; umacnianie pozycji Portu Gdynia w Regionie Bałtyckim i w ramach europejskiego korytarza transportowego Północ-Południe, jako nowoczesnego portu uniwersalnego, wyspecjalizowanego w obsłudze ładunków zjednostkowanych przewożonych przez kontenerowe serwisy dowozowe, linie ro-ro i promy; prowadzenie działań sprzyjających zapewnieniu wysokiej jakości usług portowych, odpowiadających potrzebom rynkowym i standardom międzynarodowym.

Ponadto rozpoczęły się przygotowania programu inwestycyjnego przewidzianego do dofinansowania z Funduszu Spójności w perspektywie budżetowej 2014 – 2020, w ramach którego największy nacisk położymy na inwestycje związane z:

1. pogłębieniem portu do 15,5 – 16 metrów i związanymi z tym inwestycjami w nabrzeża i inne budowle hydrotechniczne (szacunkowy koszt to około 400 – 500 mln zł);

2. kompleksową modernizacją infrastruktury kolejowej Stacji Gdynia Port (szacunkowe nakłady to ok. 650 mln zł, zadanie winno być realizowane przez zarządcę infrastruktury kolejowej - PKP PLK S.A).

Źródło własne: Morza i Oceany - 08.02.2012 r. - godz. 16.10

Relacja telewizyjna z Konferencji Prasowej - 13.02.2012 r. (bt)

i kończy 2011 rok z sukcesami

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

W 2011 roku BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni przeładował 361 856 TEU, co stanowi prawie trzydziestoprocentowy wzrost w stosunku do roku 2010. Znacznie zwiększył się również udział transportu intermodalnego. Kontenery przywiezione koleją stanowiły ok. 37 % wszystkich przeładunków, czyli ponad 20% więcej niż w 2010 r. Dzięki poczynionym inwestycjom wydajność pracy terminalu wzrosła do 30 ruchów na godzinę. W 2011 r. BCT otrzymał również rekomendację na dotację ponad 53 mln zł z Unii Europejskiej na dalszy rozwój terminala.

„Ogromnym sukcesem minionego roku jest to, że bardzo wzrosła wydajność pracy i jakość prowadzonych na terminalu operacji. Obecnie wydajność suwnicy przekracza 30 ruchów na godzinę. To przenosi nas do ligi światowej i znacznie skraca czas obsługi przypływających statków.” – mówi Krzysztof Szymborski Prezes Zarządu BCT.

Ubiegły rok był udany dla BCT oraz dla całego Portu Gdynia. Pomyślnie zakończono projekt pod nazwą "Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia", dzięki któremu poprawiono warunki nawigacyjne i pogłębiono kanał portowy do 13,5m. W wyniku tych działań do BCT mógł wpłynąć w lutym 2011 roku największy w historii Portu Gdynia kontenerowiec MSC Fortunate o zanurzeniu ok. 13 m i pojemności ponad 5.700 TEU. W marcu 2011 BCT uruchomił nowe połączenie na trasie Gdynia – Wielka Brytania, co znacznie zmniejszyło koszty ponoszone przez operatorów i pozytywnie wpłynęło na gospodarkę morską całego regionu. Końcówka roku zaowocowała pozyskaniem armatora Mann Lines oraz zainstalowaniem przez Pomorską Izbę Celną na terenie BCT najnowocześniejszego w Polsce skanera do prześwietlania kontenerów.

„2011 już za nami i mimo, że był to bardzo dobry rok, my już patrzymy w przyszłość. Przygotowujemy się do realizacji największego w historii terminalu programu inwestycyjnego opiewającego na kwotę 153 mln złotych, który zakłada inwestycje w urządzenia przeładunkowe, infrastrukturę i systemy IT. Ponad 35% tej kwoty otrzymamy z funduszy UE.” – dodaje Szymborski.

W 2011 Bałtycki Terminal Kontenerowy zorganizował też morski maraton pływacki „BCT Open Water Marathon”, który był pierwszą imprezą otwierającą coroczny cykl zawodów, nawiązujących do tradycji maratonów pływackich odbywających się w latach siedemdziesiątych na trasie Hel-Gdynia. „BCT Gdynia Marathon”, nad którym patronat objął Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, to tegoroczna nazwa maratonu, zaplanowanego na 24-26 sierpnia 2012 na trasie Hel-Gdynia, którego organizatorem i fundatorem nagród jest BCT.

Jerzy Buzek w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Jerzy Buzek  w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym W sobotę 1 października, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek złożył wizytę w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni. Profesor Buzek odwiedził Terminal na zaproszenie prezesa Krzysztofa Szymborskiego z okazji 8 rocznicy prywatyzacji terminalu oraz przyznania spółce największego unijnego dofinansowania wśród polskich inwestycji portowych związanych z transportem intermodalnym. Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego towarzyszył senator Edward Wittbrodt.Premier Jerzy Buzek rozmawiał z prezesem Szymborskim m.in. o znaczeniu Portu Gdynia dla rozwoju polskiej gospodarki morskiej - BCT jest liderem starań o dalsze pogłębienie Portu Gdyńskiego tak, by tym samym dołączyć do grupy portów, które mogą przyjmować największe statki oceaniczne. „Pogłębienie portu do 16 m jest konieczne w jak najszybszym terminie. Inwestycja powinna być sfinansowana przez fundusze infrastrukturalne” powiedział profesor Jerzy Buzek.

„Jesteśmy zaszczyceni, że Pan Przewodniczący znalazł czas na wizytę w Terminalu. Jego obecność w BCT podkreśla rangę i znaczenie dalszego rozwoju Portu Gdynia oraz wagę, jaką w Unii Europejskiej przykłada się do transportu morskiego” – powiedział prezes Krzysztof Szymborski. Aby doszło do kolejnego etapu pogłębienia kanału portowego niezbędna jest jednak współpraca wszystkich podmiotów zależnych od infrastruktury portowej, Zarządu Portu, władz Gdyni oraz  rządu i parlamentu.

Transport intermodalny, w którego rozwój BCT zainwestuje wkrótce ponad 153 mln zł., stanowi jeden z priorytetów unijnej polityki transportowej i wpisuje się w Białą Księgę Polityki Transportu do 2050 roku. Dokument postuluje m.in. aby mniej niż połowa ładunków na dystanse ponad 300 km była przewożona drogami oraz zmniejszenie emisji CO2 w transporcie o 50%. BCT już teraz może pochwalić się wynikiem zgodnym ze standardami europejskimi – odsetek przewozów kontenerów koleją w ostatnich miesiącach oscyluje wokół 40%.