TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

UL grafika wizerunkowa 500x80px

Podsumowanie roku 2018 w Porcie Kołobrzeg

Czytaj więcej: Podsumowanie roku 2018 w Porcie Kołobrzeg

Rok 2018 był kolejnym bardzo udanym rokiem dla Portu Morskiego w Kołobrzegu, głównie za sprawą rekordowej wielkości obrotów ładunkowych, co wpisuje się w trend wzrostowy jaki można zaobserwować w ostatnich latach. W minionym roku do kołobrzeskiego portu zawinęło 126 statków handlowych, a wielkość przeładunków wyniosła około 329 tys. ton, co jest liczbą o 94 tys. ton większą w porównaniu do roku 2017. Na wielkość tą składają się głównie cztery grupy towarów. Najliczniejszą z nich stanowi import kruszywa w wielkości 204,5 tys. ton. Następnie eksport surowca drzewnego w postaci kłód drewnianych (64 tys. ton) oraz peletu (22 tys. ton). Ostatnią grupę towarów przeładowywanych w kołobrzeskim porcie stanowi surowiec rybny  (35 tys. ton).

Oprócz funkcji handlowej Port Kołobrzeg stale rozwija się również pod względem turystyki. W roku 2018 udało się pobić kolejny rekord ilości jachtów jakie odwiedziły kołobrzeską marinę. Liczba ta wyniosła 1402 gości.  Oprócz tego na stałym wysokim poziomie utrzymuje się również ruch pasażerski. Z oferty statków wędkarskich w minionym roku skorzystało blisko 31,5 tys. pasażerów, a statkami cumującymi na Przystani Pasażerskiej przepłynęło się prawie 307 tysięcy osób. Na tą ostatnią liczbę składa się również ruch międzynarodowy. W 2018 roku odbyło się 81 rejsów na wyspę Bornholm, w których uczestniczyło ponad 17 tys. pasażerów.

Perspektywy jakie rysują się przed kołobrzeskim portem w najbliższych latach są optymistyczne, głównie za sprawą budowanej drogi S6, która ma zostać oddana do użytku już w 2019 roku. Do wzrostu wielkości przeładunków oraz zwiększenia zasięgu oddziaływania kołobrzeskiego portu, z całą pewnością przyczyni się również wznowienie eksploatacji bocznicy kolejowej.

Port Kołobrzeg 

NOWY KAPITAN PORTU KOŁOBRZEG

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Kołobrzeg

Czytaj więcej: NOWY KAPITAN PORTU KOŁOBRZEGW dniu 23.01.b.r. na konferencji prasowej w Kapitanacie Portu Kołobrzeg, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku – w obecności mediów, Prezydenta Miasta i Starosty Kołobrzeskiego zaprezentował nowego Kapitana Portu Kołobrzeg. Po przeprowadzonych procedurach naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej wyłoniono kandydaturę kpt żw Tadeusz WOJTASIK.

Pan Kapitan ma 59 lat i pochodzi z Częstochowy. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Wiele lat przepracował w Polskiej Żegludze Morskiej, zarówno na statkach jak i na lądzie. Ostatnie 4 lata na stanowisku Radcy Ministra TBiGM. W czasie polskiej prezydencji w UE w Brukseli jako stały przedstawiciel Polski. Poprzedni Kapitan Portu Kołobrzeg kpt żw Michał GIEORGIJEWSKI w lipcu 2012 roku odszedł na emeryturę.


Źródło: http://www.umsl.gov.pl/

Chcą inwestować w port

Czytaj więcej: Chcą inwestować w portKołobrzeg. Miasto coraz poważniej myśli o rozbudowie portu, a konkretnie o budowie nowego, większego basenu jachtowego. Kiedy kilka lat temu pomysł zaprezentował prezes Zarządu Portu Morskiego Henryk Rupnik, miał obawy co do jego przyjęcia. Idea znalazła jednak uznanie wśród rządzących miastem polityków.

- Początkowo bałem się, że w przesyconym inwestycjami mieście będą opory dotyczące tego projektu. Na szczęście obroniły go statystyki. Od maja do września ub.r., w niedawno wyremontowanym starym basenie Portu Jachtowego gościliśmy ponad tysiąc jachtów. Daje to gwarancję na to, że nowy basen także się zapełni - twierdzi prezes.

W nowym basenie jachtowym ma się zmieścić 120 pełnomorskich jednostek. Po jego uruchomieniu kołobrzeska marina będzie w stanie przyjąć równocześnie 230 jachtów. Budowa nowego basenu to nie jedyna inwestycja, o jakiej myśli Henryk Rupnik. Gotowe są już projekty wykonania opaski oddzielającej teren zabytkowej Reduty Morast od przyległego do niej basenu łodziowego. Przy opasce mają zostać zamontowane pływające pomosty dla niewielkich jednostek.

- Pozostanie do zabezpieczenia sama reduta, która niestety niszczeje. Zaczynamy od konserwacji zabytkowych wrót. Podpisaliśmy już umowę w sprawie ich zabezpieczenia z koszalińską pracownią konserwacji zabytków. Myślę, że za kilka tygodni będzie można je podziwiać w całej okazałości. W najbliższym czasie chcemy też zinwentaryzować całą redutę i przygotować ją do remontu - zdradza prezes Rupnik.

Przemysław Weprzędz

Źródło: http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Region/Kolobrzeg/Chca-inwestowac-w-port

Nowa infrastruktura kolejowa i drogowa w kołobrzeskim porcie

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Kołobrzeg

 

 

 

Czytaj więcej: Nowa infrastruktura kolejowa i drogowa w kołobrzeskim porcieDzięki podpisanej 20 grudnia br. umowie o dofinansowanie kołobrzeskiego projektu z Programu Infrastruktura i Środowisko dostęp drogowy do portu ma stać się szybszy i wygodniejszy. Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania 7.2 Rozwój transportu morskiego otrzyma wsparcie w wysokości 58,7 mln zł.

Inwestycja pn. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I obejmuje budowę nowego układu drogowego wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

Nowa droga do portu poprawi przede wszystkim jego dostępność, co bezpośrednio przełoży się na rozwój oraz odciąży istniejący układ komunikacyjny Kołobrzegu.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane mają zostać: budowa nowego przebiegu drogi na odcinku od ulicy Portowej do skrzyżowania ulic: Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej; budowa mostu drogowego nad rzeką Parsętą; przebudowa przejazdu kolejowego jednotorowego ze zmianą jego kategorii wraz z budową sieci infrastruktury technicznej związanej z samoczynną sygnalizacją świetlną (ssp); przebudowa skrzyżowania ulic: Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej (wydzielenie pasów prawo- i lewoskrętów wraz z sygnalizacją świetlną); przebudowa odcinka ulicy Solnej, między istniejącym mostem nad Parsętą; remont skrzyżowania ulic: Szkolnej, Portowej i Mickiewicza oraz przebudowa odcinków ulic dojazdowych: Solnej i Zygmuntowskiej.

Całkowity koszt projektu Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I wynosi ponad 72 mln zł.

Źródło: Rynek Infrastruktury

 

 

 

Port w Kołobrzegu bardziej dogodnym i przyjaznym…

Morza i Oceany: - Jak przebiega realizacja modernizacji Portu Morskiego Kołobrzeg?

Czytaj więcej: Port w Kołobrzegu bardziej dogodnym i przyjaznym… Henryk Rupnik, Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.: - Port systematycznie realizuje prace inwestycyjne związane z poprawą funkcjonalności i bezpieczeństwa w Porcie Kołobrzeg. Korzystając ze wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Port w Kołobrzegu staje się bardziej dogodny i przyjazny dla właścicieli jednostek rybackich, chcących bezpiecznie cumować przy nabrzeżach administrowanych przez ZPM Sp. z o.o.. Nabrzeża są w pełni wyposażone z przeznaczeniem dla Rybaków. W miarę pozyskiwania środków staramy się regularnie modernizować mienie Spółki.

Morza i Oceany: - Czy zamierzone inwestycje dobiegają końca i jakie jeszcze trwają?

Henryk Rupnik: - W przeciągu ostatniego półrocza zakończono dwie inwestycje polegające na modernizacji Portu Jachtowego w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego oraz udostępnieniu falochronu wschodniego w Porcie Kołobrzeg do użytku dla wszystkich zainteresowanych możliwością spaceru po blisko 500 metrowym falochronie. W tej drugiej inwestycji zainstalowano na długości 512 m barierki zabezpieczające, wyrównano nawierzchnie betonową na długości 262 m. W wyznaczonych miejscach umieszczono tablice informacyjne, zakazu oraz ostrzegawcze, ponadto dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zamontowano trzy stanowiska monitorujące których docelowo będzie pięć. Na chwile obecną realizowane są prace polegające na wyposażeniu Nabrzeżu Remontowym w Porcie Rybackim polegające na zakupie  i montażu Żurawia słupowego, stojaków pod łodzie kontenerów mających służyć jako mały warsztat w raz z jego kompleksowym wyposażeniem. Kolejnym realizowanym działaniem jest modernizacja Basenu Łodziowego polegająca na wymianie elementów betonowych, żelbetonowych i stalowych istniejących nabrzeży, montażu wejściowych drabinek bezpieczeństwa, montażu odbojnic (opony staro-użyteczne) na nabrzeżach, montażu pachołów cumowniczych, malowanie linii bezpieczeństwa na nabrzeżach, wymiana oświetlenia na nabrzeżach wraz z szafkami rozdzielczymi.

Morza i Oceany: -  Jakie są plany na przyszłość?

Henryk Rupnik: - W niedalekiej przyszłości ZPM Kołobrzeg planuje wykonać drobne zamierzenia inwestycyjne na terenie całego portu tzn. na terenie Portu Rybackiego uregulowanie dna przy Nabrzeżu Skarpowym, dokumentacja techniczna niezbędna do wykonania tego zadania jest już realizowana. Kolejnym zamierzeniem jest wybudowanie trzeciego basenu w Porcie Jachtowym i tu również dokumentacja techniczna jest w realizacji dodatkowo w bieżącym roku planowana jest drobne inwestycje w Nabrzeże Szkolne.  Ponadto ZPM Kołobrzeg przymierza się do realizacji modernizacji Nabrzeża Zbożowego w Porcie Handlowym.

Dziękujemy

Rozmawiał: Bogdan Tychowski