TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

ZMPSiŚ: Świnoujski port się rozwija

Czytaj więcej: ZMPSiŚ: Świnoujski port się rozwija

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA powiększył o blisko 10 ha swoje tereny w świnoujskim porcie. Działkę kupiono od PKN Orlen.  

Nowo nabytą powierzchnię ZMPSiŚ SA planuje przeznaczyć na rozbudowę zaplecza terminalu promowego, w tym pod budowę parkingów. Ma to poprawić dojazd do terminalu oraz odciążyć okoliczne ulice, zwłaszcza w sytuacji spiętrzania się ruchu ciężarówek zmierzających na promy.

Rozbudowa terenu portowego wynika także z faktu, iż obecnie terminal jest wykorzystywany niemal w stu procentach swoich możliwości infrastrukturalnych i przeładunkowych. Dodatkowo z każdym rokiem średnio o 10 procent wzrasta wolumen obsługiwanej drobnicy promowej. Jest to sygnał dla Zarządu o konieczności podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój terminalu. Dodatkową motywacją jest obecna pozycja lidera - terminalu promowego na południowym Bałtyku, w zakresie połączeń ze Skandynawią. Aktualnie połączenia ze Szwecją obsługuje 12 promów. Niemal każdego dnia wykonywanych jest 11 kursów w relacji z portami w Trelleborgu i Ystad. ZMPSiŚ SA chcąc utrzymać tę pozycję lidera, musi rozwijać potencjał przeładunkowy terminalu, a ten obecnie wynosi 9 mln ton.

Warto też dodać, że Zarząd zamierza rozwijać infrastrukturalnie również rejon ładunków masowych. Temu celowi ma służyć pozyskiwanie kolejnych nieruchomości pod działalność portową. Celem jest z jednej strony rozwijanie potencjału przeładunkowego świnoujskiego portu, z drugiej zaś zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla portu, po to by działalność portowa była jak najmniej odczuwalna dla mieszkańców. (Monika Woźniak-Lewandowska)

 

ZMPSiŚ

 

OT Port Świnoujście zwiększa potencjał przeładunków agro, powstanie nowy elewator zbożowy

Czytaj więcej: OT Port Świnoujście zwiększa potencjał przeładunków agro, powstanie nowy elewator zbożowy

OT Port Świnoujście, należący do Grupy Kapitałowej OT Logistics, przebuduje obecny magazyn surowców chemicznych na Nabrzeżu Chemików na elewator zbożowy. Obiekt zostanie oddany do użytku we wrześniu 2017 r. Docelowy potencjał składowy elewatora wyniesie 82 500 ton zboża i innych produktów agro. Wartość inwestycji zamknie się kwotą ok.  40 mln zł.

Przebudowa magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy jest realizowana w ramach pierwszego etapu budowy terminalu Agro w Świnoujściu. Obiekt usytuowany na dzierżawionym przez OT Port Świnoujście Nabrzeżu Chemików będzie miał 50 m szerokości i 254 m długości. Elewator będzie dysponował powierzchnią składową wynoszącą łącznie 82 500 ton zboża. 

Inwestycja w nowy elewator ma duże znaczenie dla naszego portu i wpisuje się w realizację ogłoszonej w kwietniu nowej strategii rozwoju OT Logistics. Jako Grupa dążymy do dalszego zwiększenia naszego udziału w rynku przeładunków agro w polskich portach morskich, w związku z czym tego typu inwestycje są naturalnym elementem rozwoju działalności operacyjnej portów. Chcemy również stać się liderem obsługi produktów rolnych w basenie Morza Bałtyckiego. Rata przeładunkowa OT Portu Świnoujście w zakresie towarów agro wynosi obecnie 15 000 ton na dobę. Szacujemy, że dzięki tej inwestycji przeładunki produktów rolnych w naszym porcie wzrosną o 1 mln ton rocznie – informuje Zarząd OT Port Świnoujście Sp. z o. o. 

W obiekcie zostaną zastosowane zaawansowane technologie umożliwiające załadunek i wyładunek zboża z samochodów i wagonów kolejowych. Wydajność rozładunku z samochodów i zasypu zboża ma wynieść co najmniej 500 ton/h. Z kolei wydajność zasypu elewatora z wagonów kolejowych jest szacowana na minimum 500 ton/h. Docelowa wydajność rozładunku z elewatora będzie wynosić 2000 ton/h.

Wykonawcą inwestycji w drodze przetargu została firma FHU MULTI PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Zakończenie przebudowy elewatora jest planowane na wrzesień 2017 r. 

Nabrzeże Chemików o długości 282,50 m obsługuje statki o maksymalnym zanurzeniu 13,20 m. Obecnie jest ono wykorzystywane do przeładunku rudy żelaza oraz kruszyw budowlanych.

 

OT Logistics

 

 

 

 

 

Tor wodny dostosowany do potrzeb gazowców

Czytaj więcej: Tor wodny dostosowany do potrzeb gazowcówW grudniu zeszłego roku zakończono prace, związane z dostosowaniem istniejącego toru podejściowego do Świnoujścia do potrzeb gazowców typu Q-flex, mających obsługiwać terminal LNG - podaje w komunikacie Urząd Morski w Szczecinie.

Na odcinku około 35 kilometrów tor został pogłębiony do 14,5 m i poszerzony do 200 metrów. Wybudowano także dwie nowe stawy nawigacyjne, zlokalizowane w odległości ok. 10 km od wejścia do portu w Świnoujściu.
„Dostosowanie podejściowego toru wodnego do Świnoujścia dla umożliwienia bezpiecznej żeglugi statków do przewozu LNG” było ostatnim zadaniem, jakie Urząd Morski w Szczecinie zrealizował w ramach programu wieloletniego pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”.
Urząd informuje, że była to największa inwestycja hydrotechniczna w jego historii.

Zgodnie z ustawą „ o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”, Urząd Morski w Szczecinie zrealizował kilka inwestycji: falochron osłonowy o długości ok. 3 km, ostrogę o długości ok. 255 m przy falochronie centralnym, nowy tor podejściowy do portu zewnętrznego o głębokości technicznej 14,5 m, obrotnicę dla statków oraz pogłębił istniejący tor podejściowy do portu i zbudował na nim nowe znaki nawigacyjne.
Wszystkie te zadania o wartości ponad miliarda złotych zostały zrealizowane z budżetu państwa, z programu wieloletniego „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” na lata 2008 – 2014.

Ł.Z.

Czytaj więcej: Tor wodny dostosowany do potrzeb gazowców

 

 

Komisja Europejska zdecydowała – autostrada morska ze Świnoujścia do Trelleborga

Czytaj więcej: Komisja Europejska zdecydowała – autostrada morska ze Świnoujścia do TrelleborgaDziałanie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Zapewnienie trwałych usług w ramach autostrady morskiej Trelleborg-Świnoujście dzięki modernizacji infrastruktury portowej, rozwijaniu transportu intermodalnego oraz integracji z korytarzami w głębi lądu”.  Środki na  realizację projektu pochodzić będą z funduszy TEN-T.

Idea tworzenia autostrad morskich związana jest z koniecznością rozwijania alternatywnych połączeń transportowych przeznaczonych dla transportu intermodalnego.

Od strony organizacyjnej oraz inwestycyjnej zarówno ZMPSiŚ S.A., jak i szwedzcy partnerzy w porcie w Trelleborgu  - podobnie, jak i armatorzy operujący na tej linii – są przygotowani do obsłużenia dodatkowej masy towarowej.

Obecnie połączenie pomiędzy obydwoma portami obsługuje 6 promów. Wielkość obrotu towarowego na tej trasie wyniosła tylko w br. 3,1 mln ton z ogólnych 6,8 mln ton wymiany towarowej ze Skandynawią realizowanej na terminalu promowym w Świnoujsciu.

Monika Woźniak-Lewandowska

Aktualne inwestycje w Porcie Świnoujście

Czytaj więcej: Aktualne inwestycje w Porcie Świnoujście Głównym celem strategii Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. jest zapewnienie obydwu portom wiodącej pozycji na południowym Bałtyku. Obecnie realizowanych jest pięć dużych projektów współfinansowanych ze środków UE. Mieliśmy okazje zwiedzić część z nich.

„Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu“

Celem głównym tego projektu jest stworzenie warunków w zakresie obsługi jednostek LNG, ich bezpiecznego cumowania i wyładunku LNG oraz przesyłu gazu do części lądowej Terminala.

Inwestycja składa się z 5 elementów: stanowiska statkowego z systemem bezpieczeństwa cumowania, estakady, platformy technologicznej i p.poż oraz robót czerpalnych na akwenie.Czytaj więcej: Aktualne inwestycje w Porcie Świnoujście

Jako pierwsze zostały wykonane podpory estakady, która łączy część morską z cześcią lądową i umożliwia transport gazu. Jest ona posadowiona na belkach utwierdzonych w dnie. Członek Zarządu ds. Rozwoju Portów Krzysztof Sadowski i nasz przewodnik po porcie wyjaśniał: „Ciekawostką platformy ujęcia wody p.poż i wody technologicznej jest to,  że pod płytami posadowionego na platformie budynku znajdują się dwie duże czerpnie wody o głębokości -12m, w których tłoczona będzie woda morska do systemu p.poż.  Na płycie znajduje się również główny budynek zasilający cały system bezpiecznego cumowania gazowca."

Kolejnym zwiedzonym elementem była platforma rozładowcza,  zlokalizowana  ok. 700 m w głąb morza, gdzie zaczyna się droga gazu ze statku dzięki czterem ramionom rozładowczym.

„Zwiększenie powierzchni parkingowych w portach Szczecin i Świnoujście“

Czytaj więcej: Aktualne inwestycje w Porcie Świnoujście Na terenie portu Świnoujście widać było postęp prac związanych z budową nowych parkingów. Prace prowadzone są na obszarze o łącznej powierzchni 9,3 ha, obejmującym w sumie pięć miejsc z czego dwa z nich zlokalizowane są w Świnoujściu. Pierwszy - w Porcie Handlowym, parking dla samochodów osobowych i ciężarowych, który pomieści ponad 100 samochodów na terenie prawie 2,5ha. -W lipcu tego roku tutaj był las a teraz mogą Państwo zobaczyć jak jesteśmy daleko zaawansowani“ – powiedział Krzysztof Sadowski.

Drugi – parking dla pojazdów ciężarowych w Terminalu Promowym w Świnoujściu.

Budowa parkingów jest niezbędna i szczególnie ważna dla mieszkańców miasta, po jej zakończeniu znacznie usprawniony będzie ruch na drogach dojazdowych, jak i na terenie samego portu.

Nowych parkingów możemy się spodziewać już w pierwszej połowie 2015 r. Kierowcy będą mieli do dyspozycji łącznie 585 miejsc postojowych, w tym 183 dla samochodów osobowych, pozostałe przeznaczone są dla ciężarówek. Dalsze korzyści z inwestycji to poprawa parametrów technicznych dróg poprzez zwiększenie szerokości z 6 do 7 m oraz dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju ciężkich pojazdów z obecnych 40-60 kN do 115 kN. Przypominamy : Całkowitą wartość inwestycji szacuje się na ponad 63 mln złotych, w tym planowane dofinansowanie unijne 49 mln zł.

Mieliśmy również okazję zobaczyć postęp prac związanych z projektem: „Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu“Czytaj więcej: Aktualne inwestycje w Porcie Świnoujście

W południowej części portu w Świnoujściu powstaje obecnie nowe stanowisko promowe nr 1, które umożliwi przyjmowanie jednostek o maksymalnej długości 220 m.

Jednostek nieobsługiwanych dotychczas w Świnoujściu z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury portowej. Nowe stanowisko promowe poprawi pozycję konkurencyjną świnoujskiego terminalu na rynku przewozów promowych.

W ramach tej rozbudowy infrastruktury portowej przewiduje się między innymi budowę nowego nabrzeża, galerii pasażerskiej o zróżnicowanej wysokości z dwiema klatkami schodowymi, rękawa pasażerskiego łączącego galerię z promem, estakadę samochodową z ruchomym pomostem bocznym, ruchomy pomost dziobowo-rufowy oraz budowę sterowni obsługującej pracę pochylni. W połowie 2015 roku ma nastąpić ostateczne jej rozliczenie. Koszt całkowity inwestycji to 99 mln zł, planowane dofinansowanie z UE - 49,6 mln złotych.

Osiągnięcie wyznaczonych celów nie będzie możliwe bez poprawy parametrów dostępu do portów od strony morza i lądu.

Spółka stawia także dalszą integrCzytaj więcej: Aktualne inwestycje w Porcie Świnoujście ację zespołu portowego w morsko-lądowym korytarzu transportowym Północ-Południe. Jednak spełnienie tego warunku będzie zależało w znacznej mierze od podmiotów zewnętrznych - Urzędu Morskiego w odniesieniu do pogłębienia toru wodnego, Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwestii modernizacji drogi ekspresowej S3,  PKP Polskie Linie Kolejowe w zakresie modernizacji magistrali kolejowych  CE59 i E59, gminy Szczecin i Świnoujście w zakresie dróg dojazdowych do obu portów.

-tłumaczymy w Ministerstwie - Port nie kończy się na wybudowaniu nowych nabrzeży. Musi mieć spełnione warunki dowozowo-odwozowe. Jeżeli my stworzymy odpowiedni potencjał, to również trzeba zapewnić infrastrukturę dostępową, która jest układem drogowym i kolejowym. Nie ukrywam, że lobbujemy bardzo mocno za modernizacją odcinka S3 – dodał Krzysztof Sadowski.



Czytaj więcej: Aktualne inwestycje w Porcie Świnoujście

>> Zapraszamy do Galerii Zdjęć <<