TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

UL grafika wizerunkowa 500x80px

Targi nowego otwarcia - BALTEXPO 2013 Rozpoczęte !

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Gdańsk

Czytaj więcej: Targi nowego otwarcia - BALTEXPO 2013 Rozpoczęte ! Wczoraj tj. 03.09.2013 rozpoczęły się 17 Międzynarodowe Targi Morskie Baltexpo 2013. Po raz pierwszy zostały one zorganizowane w centrum wystawienniczo - kongresowym Amberexpo w Gdańsku.

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego powitania zgromadzonych gości z udziałem Ministra Sławomira Nowaka oraz Podsekretarza stanu Ilony Antoniszyn-Klik. Podczas otwarcia targów zostały wręczone nagrody targowe: Złote Kotwice i Osobowość Roku Gospodarki Morskiej.

Złotą Kotwicę w kategorii usług otrzymała Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego SA za przebudowę platformy "Safe Caledonia". Złotą Kotwicę w kategorii produkt otrzymała Remontowa Shipbuilding SA za budowę czterech nowoczesnych promów z napędem gazowym. Tytuł osobowości Roku Gospodarki Morskiej otrzymał Piotr Soyka, wieloletni prezes Gdańskiej Stoczni Remontowej, obecnie prezes zarządu Remontowa Holding SA.

Sławomir Nowak w swojej wypowiedzi podkreślił, że w perspektywie na lata 2014-2020, w portach w Szczecin - Świnoujście, Gdyni i Gdańsku mają być zrealizowane inwestycje o wartości ponad 10 mld zł.

Czytaj więcej: Targi nowego otwarcia - BALTEXPO 2013 Rozpoczęte ! Po uroczystym otwarciu goście przeszli do części wystawienniczej gdzie swoje produkty, technologie, usługi, rozwiązania, osiągnięcia, potencjał oraz plany rozwojowe zaprezentowało około 200 firm branży morskiej z Polski i zza granicy m.in. Gdańska Stocznia Remontowa, Stocznia Crist, Wärtsilä, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Zarząd Portu Gdańsk i wiele innych. Czytaj więcej: Targi nowego otwarcia - BALTEXPO 2013 Rozpoczęte !

Prezentowane były różnego rodzaju produkty i urządzenia m.in. silniki pomocnicze, sprężarki powietrza, wymienniki ciepła, wirówki, urządzenia spawalnicze.

Firma DOE zaprezentowała innowacyjne rozwiązanie urządzenia do obróbki wód balastowych, którego stosowanie na statkach morskich po wejściu Konwencji IMO w najbliższych latach będzie obowiązkowe.

Oprócz firm na targach wystawiały się także liczne instytucje morskie, urzędy miast, stowarzyszenia, szkoły morskie i wydawnictwa.

Na targach zaprezentowało sie także kilka szczecińskich firm m.in. Marel, Almare, Trent oraz Navitech ze Świnoujścia.  Czytaj więcej: Targi nowego otwarcia - BALTEXPO 2013 Rozpoczęte !

Swoje stoisko wraz z Klastrami Morskimi miał szczeciński Urząd Miasta, gdzie prezentowane były tereny i możliwości inwestycyjne Szczecina.

W programie targów oprócz części wystawowej odbyło się także Polsko - Norweskie Forum Gospodarki Morskiej. W części pierwszej forum poruszono takie tematy jak:

- Współpraca ekonomiczna obu krajów - inwestycje, obroty handlowe, przeszkody i wyzwania.
- Potencjał wzrostu i obszary możliwej przyszłej współpracy.Czytaj więcej: Targi nowego otwarcia - BALTEXPO 2013 Rozpoczęte !
- LNG i inne innowacyjne rozwiązania na rzecz żeglugi przyjaznej środowisku.
- LNG jako paliwo przyszłości dla Polski i Basenu Morza Bałtyckiego.
- Innowacyjne i przyjazne środowisku projekty statków: wdrożenie technologii i konstrukcja.

BALTEXPO stanowi platformę do współpracy i kooperacji pomiędzy podmiotami związanymi z gospodarką morską.

 

Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO 2013 - Już dzisiaj

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Gdańsk

Czytaj więcej: Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO 2013 - Już dzisiaj Już dzisiaj zaczynają się 17. Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO, na których polscy i zagraniczni przedstawiciele środowisk związanych z gospodarką morską będą prezentowali swoje produkty, technologie, usługi, rozwiązania, osiągnięcia, potencjał oraz plany rozwojowe. 
BALTEXPO stanowić będzie platformę współpracy i kooperacji.

Targi BALTEXPO to także program konferencji i debat, których tematyka stanowi rozwinięcie zagadnień prezentowanych na targach. *Szczegółowa agenda na:  HYPERLINK "http://www.baltexpo.com.pl" www.baltexpo.com.pl

Po raz pierwszy na BALTEXPO odbędzie się dwudniowe Polsko-Norweskie Forum Gospodarki Morskiej,
 z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej , liderów przemysłu morskiego, środowisk naukowych i gospodarczych oraz kooperantów rynku.  

3 września 2013 r.  

Polsko-Norweskie Forum Gospodarki Morskiej  cz.I
- Współpraca ekonomiczna obu krajów - inwestycje, obroty handlowe, przeszkody i wyzwania. 
- Potencjał wzrostu i obszary możliwej przyszłej współpracy.
- LNG i inne innowacyjne rozwiązania na rzecz żeglugi przyjaznej środowisku.
- LNG jako paliwo przeszłości dla Polski i Basenu Morza Bałtyckiego.
- Innowacyjne i przyjazne środowisku projekty statków: wdrożenie technologii i konstrukcja. 


4 września 2013 r.

Polsko-Norweskie Forum Gospodarki Morskiej  cz.II
- Energia z offshore. 
- Nowe wyzwania i perspektywy współpracy Polsko-Norweskiej.
- Morskie farmy wiatrowe – perspektywy współpracy.
- Kooperacja przy budowaniu i konstrukcji dla działań podwodnych i jednostek offshore (OSV).

Ponadto w programie Konferencje:

3 września 2013 r.

Konferencja I: „Rynek Offhore w Polsce”.    
- Perspektywy i uarunkowania realizacji inwestycji offshore w Polsce.
- Mechanizmy wsparcia inwestycji w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.
- Technologie i rozwiązania na rzecz sektora offshore.
- Źródła finansowania, kryteria wyboru, szanse i zagrożenia.

4 września 2013

Konferencja II: „Aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju polskiego przemysłu 
stoczniowego w Polsce - źródła jego finansowania”.
Konferencja III: „Perspektywy rozwoju portów morskich w europie a rozwój 
portów w Polsce”.
- Program rozwoju portów na 2020 rok z perspektywą na rok 2030
- Transport i logistyka w korytarzach transportowych


5 września 2013

Konferencja IV: „Bezpieczeństwo wybrzeża portów i żeglugi”.
Konferencja V: „Technologie sprzyjające rozwojowi żeglugi przyjaznej środowisku”.
Warsztat: „Nowoczesny marketing B2B w gospodarce morskiej - światowe trendy a uwarunkowania” prowadzenia biznesu w Polsce”.
Walne zgromadzenie Związku Pracodawców Forum Okrętowe.

W targach wezmą udział przedstawiciele z Polski i zagranicy m.in. kraje: Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Korea Płd., Litwa, Niemcy, Norwegia, Korei Pd., Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, USA.

Po raz pierwszy targi odbędą się w Centrum Kongresowo Wystawienniczym AMBEREXPO Gdańsk ul. Żaglowa 11. Głównym Partnerem BALTEXPO są Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

W związku z nowymi możliwościami, rozwojem i inwestycjami w obszarze gospodarki morskiej 
zakres tematyczny targów BALTEXPO 2013 obejmuje:

I. PRZEMYSŁ OKRĘTOWY

II. OFFSHORE

III. PORTY I TERMINALE

IV. ŻEGLUGA

V. BEZPIECZEŃSTWO

VI. OCHRONA ŚRODOWISKA

VII. MEDIA, PRAWO, POLITYKA

Wydarzenia i możliwości promocji towarzyszące BALTEXPO 2013:

Internetowa platforma matchmaking-owa zintegrowana z punktami „let’s meet & cooperate” rozmieszczonymi na terenie wystawy, mająca na celu ułatwienie i usprawnienie komunikacji pomiędzy wystawcami a zwiedzającymi.

Giełda kooperacyjna w formie mini-punktów informacyjnych, stwarzająca możliwość prezentacji na targach potencjału przedsiębiorców rozpoczynających swą działalność w ramach szeroko pojętej gospodarki morskiej (tzw. start-up’ów)

Goście i uczestnicy BALTEXPO:

przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, klastrów 
i stowarzyszeń branżowych, instytutów naukowo-badawczych, instytucji klasyfikacji, certyfikacji i nadzoru, morskich stoczni produkcyjnych, remontowych, jachtowych, stoczni rzecznych, producentów wyposażenia okrętowego, firm zaopatrzeniowych i stoczniowych usług kooperacyjnych, biur projektowych i konstrukcyjnych, banków i kancelarii prawnych, a także reprezentanci portów morskich i rzecznych, specjalistycznych terminali portowych i firm zaplecza portowego, centrów dystrybucyjno - logistycznych, morskich i śródlądowych przedsiębiorstw żeglugowych oraz ośrodków nauki, kształcenia kadr i szkolnictwa morskiego.

Powyższa, nowa formuła Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO została opracowana by odzwierciedlać zmiany, mające miejsce na przestrzeni ostatnich lat i dotyczące zarówno struktur przemysłu morskiego jak i sposobu prowadzenia nowoczesnego morskiego biznesu.

BALTEXPO 2013 TO TARGI NOWEGO OTWARCIA

Nowe usługi, produkty, technologie, nowe rynki zbytu, nowe strategie i rozwiązania

Współczesna gospodarka morska charakteryzuje się jeszcze bardziej dynamicznymi i wciąż postępującymi zmianami w otoczeniu rynkowym, nowymi szansami, wyzwaniami, niszami i czynnikami wzrostu. Na rynku pojawiają się nowe usługi, produkty i technologie, z czym związane jest tworzenie się nowych rynków zbytu. Wymusza to na przedsiębiorstwach z obszaru szeroko rozumianej gospodarki morskiej wypracowanie nowych strategii rozwoju i rozwiązań pozwalających utrzymać i rozwijać swoją przewagę konkurencyjną w nowych wymiarach morskiego biznesu.

NOWE WYZWANIA

Wśród nowych wyzwań dla nowoczesnej gospodarki morskiej i nowego modelu przemysłu stoczniowego 
w Polsce wymienić należy:
Nowe odkrycia podmorskich zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego
Silny popyt na nowe produkty i usługi w sektorze off-shore
Dynamicznie rozwijający się sektor energii odnawialnej, w tym także morskiej energetyki wiatrowej
Silne trendy związane z „ekologizacją” żeglugi (tzw. greening ships) oraz przepisy i regulacje prawne (IMO i UE)

Targi Baltexpo 2013 będą pierwszą i najbardziej reprezentatywną w Polsce próbą pokazania wymienionych wyżej nowych wymiarów morskiego biznesu, stanowiąc dla ich uczestników solidną platformę do nawiązania nowych 
i obiecujących kontaktów handlowych.

PERN podpisał umowę na wybudowanie Terminala w Gdańsku

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Gdańsk

Czytaj więcej: PERN podpisał umowę na wybudowanie Terminala w Gdańsku PERN „Przyjaźń” podpisało wczoraj w obecności ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego umowę z Konsorcjum, którego liderem jest IDS-Bud S.A. na wykonanie inwestycji Terminal Naftowy w Gdańsku Etap I. Inwestycja ma być zrealizowana za 415 mln zł w systemie „projektuj i buduj” i oddana pod klucz pod koniec 2015 roku. Konsorcjum wygrało wcześniej przetarg na Generalnego Realizatora Inwestycji.

Terminal Naftowy w Gdańsku docelowo będzie pierwszym w Polsce hubem morskim o pojemności magazynowej 700 tys. m sześc. na ropę naftową, produkty ropopochodne i chemikalia. Będzie oferował kontrahentom szereg usług jak magazynowanie, blendowanie, czy kumulacje ropy naftowej. Stanie się oknem na świat dla polskich i niemieckich rafinerii oraz traderów operujących w basenie Morza Bałtyckiego, a także ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Inwestycja w terminal naftowy w Gdańsku jest wymiernym dowodem na to, że nie tylko mówimy o tym co będziemy robić, nie zapowiadamy tych inwestycji, tylko przechodzimy do rzetelnej pracy każdego dnia. Jest to jeden z kilkunastu projektów energetycznych realizowanych na terenie Polski. Dzisiaj Gdańsk, Trójmiasto, Pomorze staje się dla Polski oknem energetycznym na cały świat - powiedział Minister Skarbu Państwa, Mikołaj Budzanowski

W pierwszym etapie, którego zakończenie jest planowane w 2015 roku zostanie wybudowana część dedykowana ropie naftowej , czyli zbiorniki o pojemności ok. 400 tys. m. sześc. wraz z kompletną infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania całego Terminala jak rurociągi, pompownie na ropę naftową, pompownie p.poż z niezbędnymi instalacjami, systemy bezpieczeństwa, nadzoru i sterowania oczyszczalnie ścieków, a także budynki, drogi i place, pełne zagospodarowanie terenu. W trakcie inwestycji po rozpisaniu biznes planu, Spółka zamierza rozpisać następne postępowania przetargowe na kolejne części inwestycji, które będą opłacalne biznesowo.

Budowa terminala naftowego w Gdańsku otworzy przed polską logistyką naftową, a także naszymi klientami, czyli rafineriami i traderami zupełnie nowe możliwości działania. Moim marzeniem jest żeby łopaty pod budowę terminala zostały wbite jeszcze w tym roku. Doświadczenie Konsorcjum daje nadzieję, że to się uda – powiedział Marcin Moskalewicz, Prezes Zarządu PERN Przyjaźń SA.
Konsorcjum, którego liderem jest IDS-Bud S.A. z siedzibą w Warszawie - w kontekście dotychczas zrealizowanych zamówień - daje rękojmię należytego wykonania Terminala. W postępowaniu przetargowym złożyło wykaz wybudowanych dotychczas obiektów wraz listami referencyjnymi potwierdzającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie. Wśród wykonanych inwestycji znajduje się m.in. kilkanaście obiektów do magazynowania lub przeładunku węglowodorów.

Minister Nowak na uroczystości podpisania umowy w sprawie terminalu naftowego w Gdańsku

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Gdańsk

Czytaj więcej: Minister Nowak na uroczystości podpisania umowy w sprawie terminalu naftowego w Gdańsku 8 kwietnia br. Minister Sławomir Nowak wziął udział w uroczystości podpisania umowy przez spółkę PERN „Przyjaźń” na wykonanie inwestycji Terminal Naftowy w Gdańsku Etap I. Realizowana inwestycja obejmuje budowę bazy przeznaczonej do magazynowania i przeładunku ropy naftowej, produktów naftowych i chemikaliów. W pierwszym etapie wykonana zostanie część przeznaczona dla ropy naftowej, kolejne etapy inwestycji będą przeznaczone na część paliwową i chemiczną. Terminal będzie połączony z Naftoportem i krajową siecią przesyłu ropy.

Będzie to pierwszy w Polsce hub morski o pojemności magazynowej 700 tys. m sześc., z czego 400 tys. zostanie przeznaczone dla ropy naftowej, a 300 tys. dla pozostałych produktów. Budowa terminalu naftowego w Gdańsku, która rozpocznie się w tym roku, pozwoli Polsce na  międzynarodowy handel ropą naftową, paliwami oraz produktami chemicznymi. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji ma nastąpić w 2015 r.

Szerzej otworzyć gdańskie okno na świat

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Gdańsk

Czytaj więcej: Szerzej otworzyć gdańskie okno na światJuż w kwietniu br. wielka maszyna drążąca tunel pod Martwą Wisłą, dla której w głosowaniu internetowym wybrano imię Damroka, przystąpi do pracy. To wielki dzień dla portu i miasta. Po zakończeniu inwestycji wreszcie dwie części portu uzyskają bezpośrednie połączenie drogowe, a Trasa Słowackiego zwiąże się z Trasą Sucharskiego. O tym, jak ważna jest to inwestycja nie tylko dla gospodarki morskiej, rozmawiamy z Pawłem Adamowiczem – prezydentem Gdańska, a jednocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej Portu.

Od kilku już lat dużo się w Gdańsku dzieje, jeśli chodzi o infrastrukturę dostępu do portu. Jak w tym łańcuchu wydarzeń sytuuje się planowany tunel pod Martwą Wisłą?
-    Czy możemy zacząć od pewnych dygresji historycznych? Bez nich rzecz będzie niezrozumiała. Wszystko ma związek ze zmianami lokalizacji portu. Po prostu wpisujemy się w historyczny ciąg wydarzeń. Najpierw port był usytuowany w samym śródmieściu, przy Motławie. Po I rozbiorze Polski Prusacy zaczęli budować jego konkurencję przy lewej stronie końcowego odcinka Wisły (która jeszcze wtedy nie nazywała się Martwa), wpadającej do morza wraz ze swym dopływem – Motławą. To Nowy Port. Z biegiem czasu i on robił się zbyt ciasny. Przenoszenie działalności portu na prawy brzeg Wisły (już z przymiotnikiem Martwej) nastąpiło w okresie międzywojennym, a zapoczątkował je dyr. portu Bohdan Nagórski – nasz człowiek w Wolnym Mieście Gdańsku, inwestując w budowę Basenu Górniczego. Ale naprawdę intensywny rozwój tego terenu nastąpił po II wojnie światowej, kiedy to w latach 1970 – 1975 wybudowano głębokowodny Port Północny (wraz z Rafinerią Gdańską). I wkrótce zaczęły się schody – komunikacyjne.
Ponieważ?
-    Port Północny ulokowany jest na wyspie Stogi, do której dostęp był przez jedyny most – zwany Siennickim. Został wybudowany przez Prusaków w roku 1912 i zaraz po II wojnie światowej był już niewystarczający. Budowa kolejnego ślimaczyła się. Dopiero w latach 90. XX wieku udało się ówczesnemu prezesowi portu Marianowi Świtkowi zagwarantować finansowanie drugiego mostu nad Martwą Wisłą. To otwarty w listopadzie 2001 roku most wantowy im. Jana Pawła II. Pamiętam tę krytykę: że za wysoki (pylon ma 100 metrów), że za długi (230 m), że kto tam będzie jeździł. A wyprowadza on ruch z portu zewnętrznego, zwanego potocznie Północnym, z ominięciem śródmieścia Gdańska. Jest nieoceniony, bowiem łączy tereny portowe z siecią krajowych i międzynarodowych dróg kołowych. Zapewnia szybki i bezpośredni dojazd do drogi krajowej nr 7 – w kierunku Warszawy. Łączy się z niedawno (w 2012 roku) oddaną do użytku obwodnicą południową Gdańska, a poprzez nią zapewnia dojazd do obwodnicy zachodniej i autostrady A-1. Dziś na tym moście ruch jest, jak się potocznie mówi, jak na Marszałkowskiej.
Miasto Gdańsk też się włączyło w ten wielki projekt zarządu portu udostępniania dojazdów do portu...
-    Z wielką determinacją i odwagą. Ponieważ port zewnętrzny od początku XXI wieku stał się ogromnym terenem budowy, na którym pojawili się wielcy światowi gracze, pomyśleliśmy o renowacji, a właściwie totalnej przebudowie, przekształceniu bardzo prowincjonalnej ulicy Sucharskiego w nowoczesną Trasę Sucharskiego. Dzięki czemu przedsiębiorstwa inwestujące w porcie, poczynając od największych: terminalu kontenerowego DCT, Sea-Invest, PERN-u z NAFTOPORTEM, GOODMANA, uzyskały łatwy, nowoczesny dojazd do mostu wantowego. Nie koniec na tym. Wdrożyliśmy ogromny projekt stworzenia połączenia portu morskiego z portem lotniczym.
Wykorzystując fakt organizowania w Gdańsku rozgrywek piłkarskich EURO 2012?
-    Nie oszukujmy się. Bez tego hasła nie dostalibyśmy tak wielkich pieniędzy na infrastrukturę. Rozmaici krytykanci marudzą, że budowa stadionu i jego utrzymanie to wielkie pieniądze, na co odpowiem – to nie są duże pieniądze przy korzyściach, które nam i przyszłym pokoleniom przyniosą inwestycje, które zostały zrealizowane niejako przy okazji EURO.
Wracając do połączenia komunikacyjnego lotniska z portem...
-    Patrząc od strony lotniska, konieczne było przeobrażenie ulicy Słowackiego w nowoczesną arterię – Trasę Słowackiego. To nie była łatwa sprawa ani technicznie, ani kosztowo. Jest duża różnica wysokości między prawie depresyjnym geograficznie terenem wyspy Stogi a położonym na skraju Wysoczyzny Kaszubskiej lotniskiem. Poza tym trasa musiała przebiegać przez mocno zurbanizowane tereny śródmieścia Wrzeszcza. Ale nasi specjaliści z Gdańskich Inwestycji Komunalnych podołali prawie wszystkiemu, obecnie pozostał już tylko ostatni odcinek tzw. Drogi Zielonej i połączenie ulicy Legionów z węzłem Marynarki Polskiej. Tam prace trwają.
Ale wciąż brakowało powiązania obu tras – Słowackiego i Sucharskiego...
-     I to właśnie ma załatwić tunel pod Martwą Wisłą, który za moment zacznie drążyć Damroka. Jednocześnie zwiąże on dwie części portu: wewnętrzny, czyli Nowy Port, z zewnętrznym, czyli głębokowodnym morskim na wyspie Stogi, nazywanym potocznie Północnym.
Dlaczego władze miejskie zgodziły się na wybór tak drogiej technologii?
-    Dyskusje trwały długo, ale właściwie nie było lepszej możliwości. Szukaliśmy optymalnego wariantu, analizując zastrzeżenia wszystkich zainteresowanych stron. Problem polega na tym, że przy Martwej Wiśle są też baseny wykorzystywane przez stocznie, w tym świetnie prosperujące – Remontową i Północną. Jak wysoki musiałby być most, aby pod nim zmieściły się jednostki i wieże wiertnicze wpływające na remont? Koncepcja mostu odpadła od razu. Pozostała sprawa tunelu. Tunel zatopiony – to podobne problemy. Te jednostki, wpływające i wypływające ze stoczni, mają dość dużą głębokość zanurzenia. Miastu groziłyby procesy odszkodowawcze związane z ograniczeniem działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza że byłaby konieczność naruszenia nabrzeży i Bazy Orlenu. Metoda, którą wybraliśmy w najmniejszym stopniu nie ingeruje w istniejącą infrastrukturę oraz w działalność gospodarczą portu i stoczni.
Proszę bliżej przedstawić wybraną technologię.
-    Mającą 90 metrów długości Tunnel Boring Machine zbudowała dla nas w Allmannsweiler fabryka Herrenknecht AG. Trwało to 9 miesięcy. Potem uruchomiono ją na miejscu, aby można było przeprowadzić odbiór techniczny. W tym celu udała się do Allmannsweiler gdańska delegacja. Następnie maszynę rozebrano i w częściach przetransportowano do Gdańska. W październiku 2012 już wszystkie części były na miejscu, czyli na wyspie Stogi w rejonie Dworca Drzewnego, i rozpoczęło się składanie maszyny-kreta oraz przygotowywanie miejsca, gdzie w kwietniu br. przystąpi ona do pracy. To będzie najdłuższy tunel w Polsce – 1378 m, i pierwszy w naszym kraju wykonany przy użyciu TBM. Damroka wgryzie się w grunt 35 m pod lustrem wody. Tunel będzie się składał z dwu oddzielnych nitek, po jednej dwupasmówce dla każdego kierunku ruchu. Gdy maszyna przewierci się na drugą stronę Martwej Wisły – w okolicy węzła Marynarki Polskiej, Letnicy i PGE Areny, znów będzie zdemontowana, przetransportowana z powrotem na stronę Stogów i po złożeniu zacznie drążyć drugą nitkę. W planie jest, że pierwsze samochody przejadą tunelem pod koniec 2014 roku.
Czy wówczas Port Gdański już będzie miał kompletnie rozwiązaną sprawę dostępu komunikacyjnego od strony lądu?
-    Pozostaje jeszcze sprawa 16-kilometrowego odcinka linii kolejowej do Pruszcza Gdańskiego, gdzie włącza się on w magistralę Śląsk – Porty, wszak coraz więcej towarów wywozi się koleją. Obecny odcinek, zbudowany na początku XX wieku, jest już tak zdezelowany, że w użytku jest tylko jeden tor, na którym pociągi mogą osiągnąć maks. szybkość 60 km na godzinę, a w niektórych miejscach tylko 20 km na godz. To też ma się zmienić w niedługim czasie, bo renowację linii rozpoczyna PKP PLK SA. W planie jest też nowy most kolejowy nad Martwą Wisłą. Inwestycja ma się skończyć w 2015 roku.

Anna Kłos - Nadmorski Przegląd Gospodarczy