TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

PCC Intermodal S.A. rozbuduje terminal w Gliwicach

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: PCC

Czytaj więcej: PCC Intermodal S.A. rozbuduje terminal w Gliwicach 14 grudnia 2012 PCC Intermodal S.A. podpisała umowę ze Śląskim Centrum Logistyki S.A., na mocy której została przedłużona dzierżawa kontenerowego terminala w Gliwicach. Umowa została zawarta na okres 30 lat, a jej szacunkowa wartość to 26,5 mln złotych.

Spółka PCC Intermodal S.A. operuje na Terminalu Gliwice od sierpnia 2011 roku. W ramach strategii rozwoju, firma planuje modernizację obiektu.

 Docelowo ma on osiągnąć następujące parametry operacyjne:

- powierzchnia operacyjna: ok 50 000 m2; powierzchnia składowa: ok. 2 900 TEU; depot na puste kontenery: 350 TEU

- 4 tory kolejowe po 600 m każdy

- 40 przyłączy prądu; parking dla ciężarówek ok. 50 miejsc  parkingowych; 3 reachstackery; 2 suwnice bramowe

Terminal Gliwice jest ważnym ogniwem w sieci połączeń PCC Intermodal. Umożliwia
on organizację regularnych dostaw kontenerów w bardzo istotnym gospodarczo regionie kraju, jakim jest Górny Śląsk, ponadto obiekt gwarantuje sprawną obsługę ładunków kontenerowych
w korytarzu północ-południe.

W związku rozbudową Terminala Gliwice tereny zabezpieczone przez spółkę pod inwestycję w Sosnowcu (działka inwestycyjna z dostępem do bocznicy kolejowej) będą przeznaczone na sprzedaż.

Jacek Świderski

 

Terminal Kutno z unijnym dofinansowaniem

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: PCC

Czytaj więcej: Terminal Kutno z unijnym dofinansowaniemW dniu 13.12.2012 r. Zarząd PCC Intermodal S.A. w ramach realizacji postanowień Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII, Działanie 7.4. - Rozwój transportu intermodalnego, zawarł, w imieniu spółki umowę ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych („CUPT”).

Umowa dotyczy dofinansowania projektu inwestycyjnego prowadzonego przez PCC Intermodal S.A. pod nazwą "Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Kutno".

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania w łącznej kwocie nie większej niż 32 657 352,21 PLN.

W październiku bieżącego roku Spółka uzyskała również dofinansowanie na budowę intermodalnego terminala w Brzegu Dolnym.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.pcc-intermodal.pl


Pozdrawiam / Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Jacek Świderski

PCC Intermodal S.A.: Blisko 21 milionów na inwestycję w Brzegu Dolnym

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: PCC

Czytaj więcej: PCC Intermodal S.A.: Blisko 21 milionów na inwestycję w Brzegu DolnymW dniu 24.10.2012 r. Zarząd PCC Intermodal  S.A. w ramach realizacji postanowień Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII, Działanie 7.4. - Rozwój transportu intermodalnego, zawarł, w imieniu spółki umowę ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych („CUPT”).

Umowa dotyczy dofinansowania projektu inwestycyjnego prowadzonego przez PCC Intermodal S.A. pod nazwą „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Brzeg Dolny”.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania w łącznej kwocie nie większej niż 21 736 141,87 PLN.

Jacek Świderski

Zegar tyka, nie przegap swojej szansy!!!

  • Kategoria: PCC

Czytaj więcej: Zegar tyka, nie przegap swojej szansy!!!Zostało ostatnie kilka dni na zgłoszenie swojego pomysłu w konkursie 10 pomysłowych hektarów ICY...
W ramach programu inwestor uruchomił już kolejny konkurs: Studenckim okiem...
Suchy port w Zajączkowie Tczewskim to centrum dystrybucji ładunków kontenerowych, które poprawi dostępność komunikacyjną regionu, pomoże podnieść konkurencyjność polskich portów na rynku międzynarodowym. Inwestor - spółka PCC Intermodal S.A. planuje uruchomienie pierwszego etapu inwestycji w 2015 roku.
Więcej informacji o programie znajduje się na www.pcc-intermodal.pl
Środowiska akademickie i wszystkich pasjonatów intermodalu zapraszamy do zapoznania się z inicjatywą!

Jacek Świderski

Do 2015 roku w podtczewskim Zajączkowie ma powstać "suchy port". Jego budowa ma usprawnić ruch kontenerowy z portów morskich w głąb Polski. Inwestycja da nowe miejsca pracy i wpływy z podatków na rzecz gminy wiejskiej, na terenie której ruszy zadanie. Oznacza też jednak wzmożony ruch ciężarówek w rejonie Tczewa. Dlatego teraz władze miasta chcą spotkać się przedstawicielami spółki, by rozmawiać m. in. o koncepcji organizacji ruchu. Aby zapobiec zwiększonemu natężeniu ruchu na terenie grodu Sambora, włodarze chcą pozyskać środki na przebudowę tzw. ulicy Działkowej - drogi, która miałaby łączyć "suchy port" z dojazdem do autostrady.

PCC Intermodal przymierza się do rozpoczęcia inwestycji pod Tczewem od blisko czterech lat. Pierwszy etap zadania ma być gotowy w 2015 roku. Inwestycja ma być zwieńczeniem prowadzonego przez spółkę projektu budowy spójnej sieci regularnych połączeń intermodalnych. Proces ruszył uruchomieniem nowoczesnego terminalu przeładunkowego w centralnej Polsce - Terminalu Kutno. W Zajączkowie ma powstać z kolei "suchy port". Jego budowa ma wpłynąć na usprawnienie ruchu na drogach Trójmiasta - dzięki inwestycji kontenery w porcie miałyby być przeładowywane do pociągów, które trafiałby do Zajączkowa. Dopiero tutaj towary wędrowałyby na ciężarówki, które rozwiozą je w głąb Polski. Inwestycja powstaje na terenie gminy wiejskiej, ale interesują się nią poważnie również władze miasta:

- Jesteśmy na etapie uzgadniania spotkania z władzami spółki na temat koncepcji budowy "suchego portu". Do tej pory nikt z nami nie rozmawiał, a chcemy poruszyć ważne dla nas kwestie - m. in. związane z organizacją ruchu - tłumaczy prezydent Tczewa, Mirosław Pobłocki. - Wyprzedzająco podjęliśmy działania polegające na zgłoszeniu propozycji do projektu strategii rozwoju województwa - budowy trasy obwodowej, która łączyłaby "suchy port" z dojazdem do autostrady, nie przesądzając na tym etapie przebiegu tej trasy.

Władze miasta uważają, że przynajmniej w początkowym okresie, zanim znalazłby się środki na zaprojektowanie i budowę nowej trasy, zmodernizować trzeba tzw. ulicę Działkową, czyli drogę przebiegającą za ogródkami działkowymi na Suchostrzygach, łączącą drogę nr 224 z dawną krajową "jedynką".

- Zarówno Jagiellońska, jak i ulica Armii Krajowej przebiegają przez teren zabudowany. Dodatkowe zwiększanie ruchu poprzez udział ciężarówek nie byłoby korzystne. Dlatego chcemy wyprowadzić ruch poza teren zabudowany. Środki na ten cel chcielibyśmy pozyskać o marszałka, bądź w ramach nowego okresu budżetowania z Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy już z marszałkiem wielokrotnie na ten temat. To jedno z naszych priorytetowych działań - dodaje prezydent.

Urzędnicy mają nadzieję, że uda się pozyskać środki na przebudowę ulicy na potrzeby obsługi "suchego portu", tym bardziej, że ze szczebla wojewódzkiego dochodzą sygnały, że na razie tamtejsze władze nie mają środków na przebudowę ulicy Jagiellońskiej i Wojska Polskiego na drogę czteropasmową.

Suchy port w Tczewie ma być zwieńczeniem planów PCC

- Przeprowadzone jeszcze w ub. kadencji uzgodnienia z Wojewódzkim Zarządem Dróg były takie, że na razie pieniędzy wystarczy na przebudowę Jagiellońskiej w takim kształcie, jak dzieje się to obecnie. Potem zostaną wykonane ponowne badania natężenia ruchu. Jeżeli ruch będzie na tyle duży, że będzie potrzebna przebudowa, wrócimy do rozmowy. Na dzień dzisiejszy nie ma na to środków. - mówi prezydent.

Tymczasem PCC Intermodal przekonują, że mieszkańcy nie muszą obawiać się inwestycji w Zajączkowie:

- Pracujemy nad takimi rozwiązaniami logistycznymi, by inwestycja nie skomplikowała organizacji ruchu w rejonie Tczewa. Mieszkańcy mogą raczej liczyć na zyski płynące z tej inwestycji, niż obawiać się jej negatywnych stron - mówi Monika Konsor-Fąferek z biura prasowego PCC Intermodal.

Dodajmy, że firma ma już zabezpieczone ok. 60 ha pod realizację inwestycji na terenie gminy Tczew. Więcej szczegółów na ten temat mamy poznać na koniec bieżącego miesiąca.

Rok Terminalu PCC w Kutnie!

  • Kategoria: PCC

Czytaj więcej: Rok Terminalu PCC w Kutnie!Mija właśnie rok odkąd PCC Intermodal S.A. uruchomiła w Kutnie nowoczesny terminal intermodalny

dla rejonu centralnej Polski.

Przeładunki w Kutnie ruszyły po kilkunastu miesiącach prac inwestycyjnych i od 30. września ubiegłego roku obiekt służy rozwojowi branży intermodalnej, umożliwiając sprawną dystrybucję ładunków kontenerowych w relacji Północ-Południe i z zachodu na wschód.

Już po kilku miesiącach funkcjonowania obiektu okazało się, że data 30. września 2011 roku była jedną

z najważniejszych dat w krótkiej jak dotąd, acz burzliwej historii polskiego transportu intermodalnego. Uruchomienie Terminalu Kutno miało olbrzymie znaczenie, nie tylko dla inwestora – PCC Intermodal, ale dla całej branży transportowej w Polsce. Symboliczne przecięcie wstęgi na bramie obiektu było znakiem rozpoczęcia wielkich zmian i wyznaczyło kierunek dalszym działaniom na rzecz rozwoju branży.

Dziś wracamy do tamtych uroczystych momentów foto-raportem w załączeniu.

Lokalizacja

Wybór Kutna, jako lokalizacji dla terminala kontenerowego był nieprzypadkowy. Zadecydowało położenie miasta w centralnej Polsce, na skrzyżowaniu głównych korytarzy i dróg transportowych. Nowoczesny obiekt terminalowy, mieści się bezpośrednio przy linii kolejowej E-20, łączącej Berlin z Warszawą i dalej Moskwą oraz w pobliżu głównej linii kolejowej Północ-Południe (nr 131), w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk, a także w pobliżu dróg krajowych i autostrad. Terminal w Kutnie to była pierwsza, tej skali, inwestycja PCC Intermodal S.A. – spełnienie obietnicy jaką złożyliśmy inwestorom podczas debiutu, wielki sukces nie tylko dla naszej spółki,

ale dla wszystkich, którzy kibicują rozwojowi branży intermodalnej w naszym kraju.

Dariusz Stefański, Prezes Zarządu PCC Intermodal S.A.

Budowa

Budowa terminalu rozpoczęła się wiosną 2010 roku, realizacja inwestycji pierwotnie rozłożona była na IV etapy. Obecnie, w związku z ogromną masą obsługiwanych w Kutnie ładunków, podjęta została decyzja o realizacji kolejnych etapów. Prace rozpoczną się w 2013 roku. Aktualne, roczne możliwości przeładunkowe obiektu to 100 000 TEU, po ukończeniu rozbudowy zamierzamy podwoić tą wartość. Sprawna obsługa wolumenów napływających do Kutna, przy zwiększonych parametrach operacyjnych będzie możliwa między innymi dlatego, że obiekt doposażony zostanie w 2 kolejne tory długości 700 metrów, powiększona zostanie jego powierzchnia operacyjna i place składowe, a oprócz 4 obecnie pracujących na terminalu maszyn przeładunkowych, przeładunki usprawni instalacja 2 suwnic bramowych.

Adam Adamek, Wiceprezes Zarządu PCC Intermodal S.A.

 

Funkcjonowanie

Praktycznie od pierwszego dnia pracy, możliwości składowe i przeładunkowe terminalu wykorzystywane

są niemal do maksimum. Wolumen obsługiwanych ładunków od uruchomienia obiektu dynamicznie i - co ważne - systematycznie wzrasta. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania, na Terminalu Kutno, obsłużonych zostało blisko 90 tys.* TEU. Średnio miesięcznie w 2012 roku w Kutnie przeładowywanych jest sto kilkadziesiąt pociągów kontenerowych.

Warto przy tej okazji spojrzeć wstecz, ilość przeładunków na terminalu na przestrzeni ostatnich

3 lat wzrosła o 300%! Gdy w 2010 roku pracowaliśmy na tymczasowym terminalu w Krzewiu, obsłużony wolumen na koniec roku wyniósł niespełna 32 tys. TEU. W 2011 roku - pracując przez część roku w Krzewiu, a część -

w Kutnie podwoiliśmy wynik (63 718 TEU). Dziś widać wyraźnie, że 2012 rok zamkniemy, osiągając maksymalne możliwości przeładunkowe terminalu w obecnym kształcie. Rozbudowa obiektu pozwoli nam od 2013/2014 roku sprostać wyzwaniom rynku i obsługiwać jeszcze większe potoki ładunków.

Wojciech Skrzypiński, Dyrektor Terminalu Kutno

 

Możliwości rozwoju

Terminal w Kutnie, dzięki doskonałej lokalizacji na transportowej mapie Europy, dał PCC Intermodal nowe możliwości rozwoju obecnych, a także nowych serwisów. Już w grudniu 2011 roku, z Kutna wyruszył w drogę pierwszy pociąg kontenerowy do stolicy Rosji – PCC Moscow Express. Do czasu uruchomienia inwestycji

w Zajaczkowie Tczewskim (Intermodal Container Yard) obiekt w Kutnie, będzie kluczowym hubem dla ładunków kontenerowych podróżujących z północy na południe, w tym szczególnie w korytarzu transportowym Baltic – Adriatyk.

Jarosław Kubiczek, Dyrektor Rozwoju PCC Intermodal S.A.

 

PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny, zapewniający regularne serwisy kontenerowe w oparciu o sieć połączeń kolejowych między ważnymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami kontenerowymi. Oprócz Terminalu Kutno, PCC Intermodal operuje również na 3 innych obiektach: Terminal PCC Gliwice

(Górny Śląsk), Terminal PCC Brzeg Dolny (Dolny Śląsk) oraz Terminal PCC Frankfurt/Oder

(rejony Berlina/Brandenburgii). Zgodnie z przyjętą przez spółkę strategią rozwoju wszystkie obiekty włączone

do sieci połączeń PCC Intermodal będą sukcesywnie poddawane procesom modernizacyjnym. Działania spółki gwarantują, że terminale intermodalne zarządzane przez PCC będą mogły długofalowo służyć optymalizacji łańcucha dostaw i gwarantować klientom najwyższą jakości serwisu. Dodatkowo Spółka planuje wybudowanie dwóch terminali przeładunkowych na wschodzie Polski. Zwieńczeniem procesów inwestycyjnych PCC Intermodal będzie budowa Suchego Portu w Tczewie, na zapleczu trójmiejskich portów morskich.

Jacek Świderski